Reklama

Technologie

Rada Europy przyjęła traktat ws. sztucznej inteligencji

Rada Europy przyjęła traktat ws. sztucznej inteligencji
Podpisy pod traktatem ws. sztucznej inteligencji będą zbierane od 5 września / Zdjęcie poglądowe
Autor. @ThisIsEngineering / pexels.com

Rada Europy przyjęła międzynarodowy traktat w sprawie sztucznej inteligencji. Ma on na celu ochronę praw człowieka, demokracji i praworządności. Do traktatu mogą przystępować kraje spoza Unii Europejskiej. Podpisy będą zbierane od 5 września.

Traktat, czyli „Ramowa Konwencja Rady Europy o sztucznej inteligencji i prawach człowieka, demokracji i praworządności” został przyjęty w Strasburgu, podczas corocznej sesji Komitetu Ministrów Rady Europy.

„Pierwszy w historii traktat, który jest również otwarty dla krajów pozaeuropejskich, ustanawia ramy prawne obejmujące cały cykl życia systemów sztucznej inteligencji i eliminujące ryzyko, jakie mogą one stwarzać, promując jednocześnie odpowiedzialne innowacje” – czytamy w komunikacje Rady Europy.

„Sztuczna inteligencja będzie przestrzegać praw człowieka”

Przyjęcie traktatu skomentowała w cytowanym oświadzczeniu Marija Pejcinović, Sekretarz Generalna Rady Europy: „Ramowa konwencja (…) zapewni, że sztuczna inteligencja będzie przestrzegać praw człowieka. Jest odpowiedzią na potrzebę międzynarodowego standardu prawnego wspieranego przez państwa na różnych kontynentach wyznające te same wartości, aby wykorzystać korzyści płynące ze sztucznej inteligencji, jednocześnie minimalizując ryzyko”.

Za pomocą tego nowego traktatu chcemy zapewnić odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji z poszanowaniem praw człowieka, praworządności i demokracji” – dodaje Pejcinović.

Czytaj też

Reklama

Wykorzystani AI przez sektor publiczny i prywatny

Traktat obejmuje wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji w sektorze publicznym i prywatnym. Jak czytamy:

„Oferuje stronom dwa sposoby przestrzegania swoich zasad i obowiązków przy regulowaniu sektora prywatnego: strony mogą zdecydować się na bezpośrednie zobowiązanie na mocy odpowiednich postanowień konwencji lub, alternatywnie, podjąć inne środki w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami traktatu, przy pełnym poszanowaniu ich zobowiązania międzynarodowe dotyczące praw człowieka, demokracji i praworządności. Podejście takie jest konieczne ze względu na różnice w systemach prawnych na świecie”.

Czytaj też

Reklama

Przejrzystość i nadzór

Konwencja ustanawia wymogi w zakresie przejrzystości i nadzoru dostosowane do konkretnych kontekstów i zagrożeń, w tym dotyczące identyfikacji treści generowanych przez systemy sztucznej inteligencji.

„Strony będą musiały przyjąć środki w celu identyfikacji, oceny, zapobiegania i łagodzenia ewentualnych zagrożeń” – czytamy w oświadczeniu Rady Europy.

Ponadto, konwencja wymaga, aby „każda ze stron ustanowiła niezależny mechanizm nadzoru w celu nadzorowania przestrzegania konwencji, a także podnosiła świadomość, stymulowała świadomą debatę publiczną i przeprowadzała konsultacje z wieloma zainteresowanymi stronami na temat sposobu wykorzystania technologii sztucznej inteligencji”.

Czytaj też

Reklama

Możliwość zakazu systemów AI

Będą także musiały ocenić „potrzebę wprowadzenia moratorium, zakazu lub innych odpowiednich środków dotyczących korzystania z systemów sztucznej inteligencji, w przypadku, gdy związane z nimi ryzyko może być niezgodne ze standardami praw człowieka”.

Sztuczna inteligencja zagrożeniem dla demokracji

Jeśli chodzi o zagrożenia dla demokracji traktat „wymaga od stron przyjęcia środków zapewniających, że systemy sztucznej inteligencji nie będą wykorzystywane do podważania instytucji i procesów demokratycznych, w tym zasady podziału władzy, poszanowania niezawisłości sądów i dostępu do wymiaru sprawiedliwości”.

Czytaj też

Dwa lata pracy nad traktatem

Nad traktatem przez dwa lata pracował Komitet Sztucznej Inteligencji (CAI). W pracach CAI uczestniczyła Unia Europejska, 46 państw członkowskich Rady Europy i 11 państw niebędących członkami (Argentyna, Australia, Kanada, Kostaryka, Stolica Apostolska, Izrael, Japonia, Meksyk, Peru, Stany Zjednoczone i Urugwaj),

Konwencja zostanie udostępniona do podpisu 5 września w Wilnie, przy okazji konferencji ministrów sprawiedliwości państw Rady Europy.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na:[email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama