Reklama

Polityka i prawo

UODO komentuje wyrok ETPCz ws. inwigilacji. Są zastrzeżenia do polskiego prawa

Komunikat UODO ws. inwigilacji
Do wyroku Trybunału w Strasburgu odniósł się też Mirosław Wróblewski, prezes UODO w specjalnym komunikacie.
Autor. @freepik / freepik.com

Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) odniósł się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. inwigilacji. Zaznaczył, że procedowane obecnie Prawo komunikacji elektronicznej jest niezgodne z wyrokiem.

Jak pisaliśmy w CyberDefence24.pl - 28 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) wydał wyrok w sprawie skargi Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na państwo polskie.

Trybunał orzekł, że polskie regulacje naruszają art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantujący prawo do poszanowania życia prywatnego, rodzinnego oraz korespondencji. 

Bodnar i Siemoniak komentują

Do wyroku ETPCz odnieśli się minister sprawiedliwości Adam Bodnar oraz Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych.

„Dzisiejszy wyrok jest efektem wieloletniej pracy i zaangażowania organizacji pozarządowych. Stanowi dla nas impuls do dalszych działań” – mówił szef resortu sprawiedliwości. Zapowiedział, że nowe przepisy dotyczące inwigilacji powstaną we współpracy ze środowiskiem naukowym i organizacjami pozarządowymi.

„Należy stworzyć w Polsce nowoczesny, niezawisły system, który będzie gwarantował obywatelom, że żadna władza w przyszłości nie podniesie ręki na ich prywatność” – podkreślił minister Tomasz Siemoniak.

Czytaj też

Reklama

Prezes UODO o deklaracji Bodnara i Siemoniaka

Do wyroku Trybunału w Strasburgu odniósł się też Mirosław Wróblewski, prezes UODO w specjalnym komunikacie.

„Prezes UODO z dużą satysfakcją przyjął deklarację wygłoszoną wczoraj przez Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z której wynika, że działania zmierzające do wykonania wyroku zostaną podjęte niezwłocznie” – czytamy.

Czytaj też

Reklama

Wyrok ETPCz a prawo komunikacji elektronicznej

Wróblewski odniósł się też do procedowanego obecnie prawa komunikacji elektronicznej, o którym wielokrotnie pisaliśmy w CyberDefence24.pl. Prawo to jest implementacją Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, jednak - jak twierdzi prezes UODO – jego przepisy stoją w sprzeczności z wyrokiem ETPCz.

W ocenie Prezesa UODO, w projekcie utrzymuje się niezgodny z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE (a teraz zapewne również z wyrokiem ETPC) model retencji i udostępniania danych telekomunikacyjnych uprawnionym podmiotom.
Komunikat UODO

Wróblewski zaznacza, że zgłaszał swojego uwagi do projektu już na etapie prac rządowych. Najwyraźniej nie zostały one uwzględnione.

Czytaj też

Reklama

Dyrektywa policyjna

Jak czytamy w komunikacie UODO, w związku z wyrokiem ETPCz należy powrócić do tematu wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (tzw. dyrektywy policyjnej). Dotyczy ona przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

UDODO zaleca ponowną analizę „wyłączeń podmiotowych, przyjętych przez polskiego ustawodawcę. Zgodnie z nimi nie stosuje się ustawy wdrażającej do wymienionych w ustawie służb”.

Czytaj też

Nadzór nad służbami

„Dyskusja potrzebna jest również w odniesieniu do skutecznego nadzoru nad służbami przetwarzającymi dane osobowe (również w kontekście art. 51 Konstytucji RP), a także praktyczna możliwość realizacji uprawnień przysługujących osobom, których przetwarzane dane dotyczą” – pisze prezes UODO.

Prezes UODO podejmie pilne działania

Jak czytamy w komunikacie – Wróblewski będzie „podejmował działania, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym skieruje do właściwych organów stosowne wystąpienia z prośbą o pilne zmiany w ustawodawstwie”.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama