Reklama

Armia i Służby

Wojsko Polskie pracuje nad 5G

18 Dywizja Zmechanizowana
Autor. 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja)/Twitter

W Polsce prowadzonych jest kilka projektów badań naukowych dotyczących 5G dla sił zbrojnych RP, a w resorcie obrony funkcjonuje specjalnie przeznaczony do tego zespół – wskazuje na łamach CyberDefence24.pl Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Zakres wykorzystania 5G w Wojsku Polskim ściśle wiąże się z planami rządu.

Reklama

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia (tj. 20 grudnia 2022 r.) miało miejsce długo wyczekiwane wydarzenie w kontekście polskiego 5G. Podczas konferencji prasowej z udziałem naszej redakcji prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) dr inż. Jacek Oko oficjalnie ogłosił start pierwszego etapu tzw. aukcji 5G. Chodzi o proces konsultacji dokumentacji aukcyjnej na pasmo „C” (3480-3800 MHz).

Reklama

Zgodnie z przedstawionym przez UKE harmonogramem proces aukcji 5G w Polsce ma potrwać ok. 190-240 dni, czyli dla pasma C mówimy o perspektywie sierpnia 2023 r.

Zapoczątkowanie procedury to dla branży telekomunikacyjnej ważny krok w stronę nowego standardu, którego korzyści będą odczuwalne dla konsumentów. Wystarczy wspomnieć, że 5G oferuje znacznie większe możliwości, jak np. wysoka przepustowość czy bardzo niskie opóźnienia.

Reklama

W sektorze cywilnym sieć piątej generacji pozwoli na m.in. budowanie i rozwijanie inteligentnych miast, co z kolei przełoży się na poprawę kondycji gospodarki. A jak wygląda to w wojsku? 

Czytaj też

Jeden z priorytetów Pentagonu

5G daje znaczące możliwości również z perspektywy sił zbrojnych. O tym, jak istotna jest to technologia, niech świadczy podejście do niej Stanów Zjednoczonych

Amerykanie cały czas aktywnie analizują szanse, jakie wiążą się z nowym standardem telekomunikacyjnym i starają się opracować rozwiązania, które pozwolą zmaksymalizować potencjał 5G. 

W tym celu stworzono specjalne środowiska testowe w kilku bazach wojskowych, a Pentagon wykłada miliardy dolarów na rozwój tej technologii. 

Czytaj też

Polska na etapie analizy

Prace nad siecią nowej generacji z myślą o wojsku prowadzone są w wielu państwach. Siły zbrojne zdają sobie sprawę z potencjalnego wpływu na przyszłe pole walki. 

Jednak każde z państw idzie swoim tempem. W efekcie członkowie NATO znajdują się na różnym etapie wypracowywania strategii implementacji 5G, jak i zarządzania zasobami częstotliwościowymi na potrzeby tej sieci.

W Polsce także prowadzone są prace nad „wojskowym 5G”. Na łamach naszego portalu Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) wskazuje, że „Siły Zbrojne RP, podobnie jak inne państwa NATO, są na etapie poszukiwania i analizy zastosowań dla technologii 5G”.

Czytaj też

Specjalny zespół w MON

W Wojsku Polskim odpowiedzialny za ten obszar jest specjalny zespół, działający w Ministerstwie Obrony Narodowej (powołano go na podstawie rozkazu szefa Sztabu Generalnego WP). To on ma za zadanie opracowanie koncepcji wykorzystania 5G dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.

DKWOC wyjaśnia, że w pracach wspomnianego zespołu biorą udział specjaliści różnych komórek MON, w tym przedstawiciele polskich cyberwojsk. Zaangażowani są także eksperci uczelni wojskowych i innych instytucji, które mogą wnieść swój wkład do opracowywanych propozycji. Ich wiedza i doświadczenie mają przyczynić się do opracowania optymalnego rozwiązania w zakresie wojskowego 5G. 

Warto także zaznaczyć, że specjaliści zespołu „analizują projekty/koncepcje z obszaru technologii 5G, realizowane w innych państwach NATO, w tym m.in. we Francji, Niemczech i na Łotwie oraz w samym Sojuszu Północnoatlantyckim (w tym w agencji NCIA)” – wyjaśnia DKWOC.

Czytaj też

Badania i testy

Testy 5G z myślą o siłach zbrojnych prowadzone są już w różnych krajach (głośno mówią o tym np. Amerykanie). Jednak polskie cyberwojska zwracają uwagę, że ich dotychczasowe wyniki oraz badania wskazują, iż uruchomione instalacje i rozwiązania sieci nowej generacji „na potrzeby militarne należy traktować bardziej jako tzw.proof of concept i punkt wyjścia do ewentualnych dalszych prac niż jako propozycje dojrzałych i gotowych rozwiązań”.

W Polsce również prowadzone są tego typu działania. DKWOC mówi o kilku projektach badań naukowych w ramach konkursów i programów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Ponadto, MON dąży do wzięcia udziału w „ewentualnych inicjatywach NATO” dotyczących wspólnej polityki w zakresie 5G. To istotne, ponieważ – jak tłumaczą polskie cyberwojska – „już rola obserwatora daje dostęp do know-how i rezultatów z prowadzonych eksperymentów oraz scenariuszy operacyjnego wykorzystania”. 

Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że zakres wykorzystania technologii 5G w Wojsku Polskim ściśle wiąże się z planami rządu w tym obszarze, z uwzględnieniem m.in. polityki wobec częstotliwości oraz uwarunkowań rynku telekomunikacyjnego. 

Czytaj też

Sukcesywne zwiększanie środków

Z drugiej strony warto podkreślić, że – jak wskazuje DKWOC – MON „już dziś korzysta z sieci 5. generacji uruchomionej na częstotliwościach wykorzystywanych przez LTE”. 

W ocenie cyberwojsk, obecnie środki te są wystarczające. Jednak „w miarę rozwoju sieci 5G w Polsce oraz wdrażania zaplanowanych wariantów wykorzystania sieci 5G dla potrzeb Sił Zbrojnych środki te będą sukcesywnie zwiększane”. 

Według polskich cyberwojsk, aby w możliwie jak największym stopniu wykorzystać potencjał tej technologii, konieczne jest posiadanie: 

  • odpowiedniej infrastruktury stacjonarnej (masztów, kabli światłowodowych);
  • zasobów częstotliwościowych umożliwiających transmisję z maksymalną prędkością;
  • skutecznych mechanizmów bezpieczeństwa, zarówno z punktu widzenia dostawcy technologii 5G, jak i użytkownika wykorzystującego tę technologię dla własnych potrzeb;
  • uniwersalnych interfejsów, umożliwiających połączenie „systemów 5G" z systemami obecnie funkcjonującymi.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu.Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama