Reklama

Armia i Służby

Siły Zbrojne RP. Informatyczny filar wojska

RCI Kraków
RCI Kraków: informatyczny filar Wojska Polskiego
Autor. RCI Kraków/CyberDefence24.pl

Żołnierze Wojska Polskiego szkolą się zdalnie, dzięki służbie i zaangażowaniu ekspertów ze specjalistycznej krakowskiej jednostki. To oni czuwają nad bezpieczeństwem platform e-learningowych oraz całej infrastruktury teleinformatycznej i informatycznej armii. Mówimy o głównym dostawcy tego typu usług dla Sił Zbrojnych RP.

Reklama

Artykuł sponsorowany

Reklama

Regionalne Centrum Informatyki Kraków to kolejna – w ramach naszego cyklu – jednostka podległa Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To na barkach jej żołnierzy i pracowników cywilnych spoczywa odpowiedzialność za kwestie związane z infrastrukturą teleinformatyczną Sił Zbrojnych RP. 

Jak w praktyce wygląda służba w tym miejscu? Swoją perspektywę na łamach naszego portalu przedstawia por. Norbert Skowroński.

Reklama

Czytaj też

Szymon Palczewski, CyberDefence24.pl: RCI Kraków to jednostka specjalistyczna. Jak bardzo różni się służba tutaj od służby w innych jednostkach?

Por. Norbert Skowroński, RCI Kraków: Służba w naszej jednostce, poza specyfiką wykonywanych zadań, nie różni się bardzo od służby w innych jednostkach wojskowych. Jak wszyscy żołnierze, uczestniczymy w zbiórkach, szkoleniach, egzaminach, podlegamy opiniowaniu służbowemu. 

W przeciwieństwie jednak do jednostek liniowych, nie rozpoczynamy dnia od porannego apelu z dowódcą kompanii.

Sz.P.: W takim razie jak wygląda Pana dzień na służbie? Przychodzi Pan do jednostki i...?

N.S.: Każdy dzień rozpoczynamy od sprawdzenia poprawności działania systemów, za które jesteśmy odpowiedzialni. Następnie przeprowadzamy analizę logów zdarzeń, które miały miejsce po opuszczeniu przez nas stanowiska poprzedniego dnia roboczego. 

W razie wystąpienia incydentu, bądź ataku podejmujemy odpowiednie działania, a pozostałe obowiązki oczekują w kolejce. Jeśli usługi i systemy funkcjonują poprawnie i nie wykryliśmy niebezpieczeństwa, przystępujemy do realizacji zadań bieżących oraz tych, które mają wyznaczony dłuższy horyzont czasowy.

Sz.P.: Brzmi to trochę jak praca w SOC. Trzeba cały czas być dyspozycyjnym.

N.S.: Tak. Stale pozostajemy do dyspozycji przełożonych.

Sz.P.: A gdy jest „spokojnie", nic się nie dzieje, to są jakieś ustalone godziny pracy?

N.S.: Standardowe godziny pracy w Centrum to 7:30-15:30. Jednak zdarza się, że wymagane jest przeprowadzenie prac serwisowych, które w normalnym trybie przeprowadzane są weekendami, ze względu na potrzebę zapewnienia dostępności usług w dni robocze. 

Nasz czas pracy nie zawsze można zamknąć w godzinach służbowych. 

Sz.P.: Gen. bryg. Karol Molenda, Dowódca polskich cyberwojsk, często powtarza, że „cyber to gra zespołowa". Kto tworzy zespół RCI Kraków? Jak on wygląda?

N.S.: U nas służą żołnierze z korpusu szeregowych, podoficerów oraz oficerów. To osoby ambitne a atmosfera jest jedną z zalet tego miejsca. Każdy nowy żołnierz i pracownik jest witany pogodnie i stopniowo wdrażany w tajniki pracy, przy pełnym wsparciu całego zespołu.

Sz.P.: Choć atmosfera jest ważna, to jednak są także inne czynniki, które mają wpływ na decyzję o pełnieniu służby „tu czy tam". Poza możliwościami pracy w specjalistycznym środowisku, jaki inne zalety mógłby Pan wskazać bycia w RCI Kraków? Dlaczego warto?

N.S.: Ambitne osoby mają możliwość awansowania oraz przebycia tu pełnej ścieżki kariery zawodowej. Ponadto, pracownikom MON Centrum oferuje stabilne zatrudnienie i one także mają szansę na rozwój.

A miłośnicy sportu mogą korzystać z szerokiej gamy sprzętu do ćwiczeń – żołnierze mają możliwość korzystania z infrastruktury Ośrodka Sprawności Fizycznej, w skład którego wchodzi m.in. siłownia, sala fitness, pływalnia, kort tenisowy oraz hala sportowa.

Jednak przede wszystkim służba w RCI Kraków daje opcję na pogłębianie wiedzy, dzięki współpracy z pozostałymi osobami z grupy lub sekcji, które zawsze służą fachową radą, a także specjalistami z jednostek z całej Polski – mamy z nimi kontakt każdego dnia. 

Sz.P.: Można powiedzieć, że tu teoria łączy się z praktyką.

N.S.: Dzięki pracy przy sprzęcie oraz komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem dedykowanym danej usłudze, zdobytą wiedzę utrwalamy oraz wykorzystujemy w praktyce. 

Dodatkowo RCI Kraków oferuje szereg możliwości brania udziału w kursach specjalistycznych w instytucjach, z którymi Centrum współpracuje.

Sz.P.: Dziękuję za rozmowę.

Czytaj też

Dzięki nim wojsko szkoli się zdalnie

Do zadań krakowskiego Centrum należy m.in. budowa i utrzymanie łączy teleinformatycznych na potrzeby łączności telefonicznej i transmisji danych czy organizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemów informatycznych, teleinformatycznych oraz systemów bezpieczeństwa, zarówno jawnych jak i niejawnych. 

Wystarczy wspomnieć, że RCI Kraków jest głównym dostawcą usług takich jak platforma oprogramowania do pracy grupowej, system centralnego backupu oraz wielu innych mniejszych systemów

Ponadto, jednostka coraz częściej kojarzy się z zabezpieczeniem pod kątem technicznym platform e-learningowych. To dzięki nim możliwe jest zdalne szkolenie m.in. personelu MON, studentów wojskowych akademii, Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa czy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że e-learning administrowany przez RCI Kraków jest usługą globalną. Pierwsze dwie platformy powstały już w 2012 r. a obecnie Centrum administruje dziesięcioma. Jednostka obecnie obsługuje ponad 270 000 kont użytkowników, a liczba logowań do tych systemów utrzymuje się od 2020 roku na poziomie ok. 1,5 miliona rocznie. To pokazuje, jaka odpowiedzialność spoczywa na brakach personelu Centrum – chodzi nie tylko o utrzymanie dostępności usług, ale również rozszerzanie ich o nowe funkcjonalności i systemy współpracujące z nimi.

Ponadto, jednostka współuczestniczy w zabezpieczeniu ćwiczeń sztabów i dowództw Wojska Polskiego.

rci kraków
Służba żołnierza RCI Kraków
Autor. RCI Kraków

Istotna misja RCI Kraków

Pamiętajmy, że w obecnych czasach sprawne i niezawodne kanały przepływu informacji odgrywają kluczową rolę dla właściwego działania wojska, dlatego też tak istotna jest misja RCI Kraków. To dzięki zaangażowaniu zespołu jednostki Siły Zbrojne RP i instytucje MON mogą korzystać z wysokiej jakości, stale dostępnych usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

RCI Kraków udziela wsparcia instytucjom i jednostkom wojskowym znajdującym się na znacznym obszarze naszego kraju (rejon odpowiedzialności obejmuje ¼ Polski: od Łodzi do Przemyśla, a także od aglomeracji śląskiej po Lublin). Centrum podlegają Rejony Wsparcia Teleinformatycznego oraz Węzły Teleinformatyczne znajdujące się na obszarze województw: małopolskiego, śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego.

rci kraków anteny
Pole antenowe (RCI Kraków)
Autor. RCI Kraków

Praca zza biurka?

Codzienna praca żołnierzy RCI Kraków ma charakter „biurowy". Służba polega przede wszystkim na działaniu na komputerach i w ramach systemów, co wiąże się z zarządzaniem infrastrukturą teleinformatyczną i informatyczną. 

Jednak to nie wszystko. Z racji, że mówimy o wojsku, to żołnierze Centrum uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, w tym m.in. podnoszenia umiejętności strzeleckich. Sprawność fizyczna również nie jest pomijana, dlatego specjaliści – po służbie sprzed ekranu komputera – dbają o aktywność ruchową, aby cały czas być w jak najlepszej formie. 

rci kraków
Służba żołnierza w RCI Kraków.
Autor. RCI Kraków

Edukacja młodych Polaków

Warto także podkreślić, że krakowska jednostka aktywnie angażuje się w promowanie wojskowości i rozwoju wiedzy o cyberbezpieczeństwie wśród Polaków, w szczególności młodych obywateli. 

Dla potwierdzenia należy wskazać, że od 2020 r. Centrum bierze udział w programie szefa MON „CYBER.MIL. z klasą", który obejmuje 16 szkół ponadpodstawowych z całego kraju. I tu trzeba mieć na uwadze, że RCI Kraków współpracuje z aż sześcioma z nich. Są to: 

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku;
 • Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku;
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni;
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie;
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie.

Co więcej, jednostka organizuje praktyki specjalistyczne dla uczniów szkół średnich oraz studentów.

W zakresie podpisanych porozumień Centrum współpracuje z Zespołem Szkół Łączności w Krakowie oraz Szkołami im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

rci kraków sala wykładowa
Sala wykładowa (RCI Kraków)
Autor. RCI Kraków

Dlaczego warto tu służyć?

Przyglądając się charakterze zadań i odpowiedzialności RCI Kraków, nie ma wątpliwości, że jest to miejsce oferujące możliwość rozwoju i podnoszenia posiadanych kwalifikacji, zwłaszcza jeśli chodzi o budowę i eksploatację systemów teleinformatycznych. 

Żołnierze zdobywają wiedzę i doświadczenia na różnorodnych kursach doskonalących oraz konferencjach i sympozjach organizowanych zarówno w kraju jak i poza jego granicami (np. USA, Włochy, Holandia, Portugalia). Zespół Centrum jest szkolony jest w m.in. Akademii Sztuki Wojennej (Warszawa), Wojskowej Akademii Technicznej (Warszawa), ECSC, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (Zegrze), Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej (Ustka) czy Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej (Mińsk Mazowiecki). 

Czytaj też

Uposażenie i dodatki dla żołnierzy

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, żołnierze zawodowi otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne określone w ustawie o obronie Ojczyzny wraz z różnego rodzaju dodatkami, m. in.:

 • dodatek za długoletnią służbę wojskową;
 • dodatek motywacyjny;
 • dodatek specjalny.

Ponadto, osoby na służbie mogą liczyć (w zależności od sytuacji żołnierza oraz warunków służby) na: 

 • zasiłek na zagospodarowanie,
 • nagrody uznaniowe i zapomogi,
 • nagrodę jubileuszową,
 • gratyfikację urlopową,
 • należności za przeniesienie służbowe,
 • należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, z wyjątkiem ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe,
 • uposażenie i należności związane ze skierowaniem żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa.

Pamiętajmy również o świadczeniu teleinformatycznym, które może być przyznane wojskowym specjalistom realizującemu zadania z zakresu IT. A do takich należą żołnierze RCI Kraków. 

Czytaj też

Kartki z kalendarza RCI Kraków

Przypomnijmy, że krakowskie RCI rozpoczęło działalność 1 stycznia 2018 r. Powstało na bazie kilku jednostek. Jakich? Mowa o Zespole Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym (Kraków), 3. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych oraz Regionie Wsparcia Teleinformatycznego (Kraków). 

Utworzenie jednostki odbyło sią na podstawie Decyzji Nr 1/Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przeformowania Inspektoratu Systemów Informacyjnych w Inspektorat Informatyki oraz na podstawie Rozkazu Nr PF-1/ISI/2017 Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych z dnia 17 listopada 2017 roku. 

Do 30 czerwca 2019 r. RCI Kraków podlegało Szefowi Inspektoratu Informatyki. Następnie zostało podporządkowane Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC), aby finalnie trafić pod opiekę Dowódcy DKWOC (od momentu utworzenia cyberwojsk).

Historycznym dniem dla jednostki był 14 maja 2021 r. Wówczas na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 66/MON ustanowiono święto Centrum (8 sierpnia) i nadano mu patrona. Jest nim płk. Ignacy Junosza-Drewnowski odznaczony m.in. Virtuti Militari V kl., (za wrzesień 1939), Krzyżem Walecznych (pięciokrotnie), Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi (czterokrotnie), Medalem za Wojnę 1918-1921. Więcej na temat polskiego bohatera można przeczytać pod linkiem.

płk. Ignacy Junosza-Drewnowski
Płk. Ignacy Junosza-Drewnowski, patron RCI Kraków
Autor. RCI Kraków

Pomimo, że RCI Kraków jest stosunkowo młodym tworem powstałym na bazie trzech jednostek, zdołało w bardzo krótkim czasie uzyskać pełną gotowość do działania. W rzeczywistości, nie posiadało niczego w rodzaju „okresu przejściowego", w którym mogłoby korzystać z taryfy ulgowej i stopniowo wdrażać się do realizacji zadań. Centrum niejako z miejsca musiało stanąć na wysokości zadania i pełnić służbę na pełną skalę, na jak najwyższym poziomie. 

Jak rozpoznać RCI Kraków?

W dniu 12 sierpnia 2019 r. Decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 sierpnia 2019 r. wprowadzono odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą Regionalnego Centrum Informatyki Kraków.

RCI Kraków odznaka pamiatkowa
Odznaka pamiątkowa RCI Kraków
Autor. RCI Kraków
Oznaka rozpoznawcza RCI Kraków
Oznaka rozpoznawcza RCI Kraków
Autor. RCI Kraków

Jednostka ma też swój sztandar. Od niedawna może się poszczycić tym jakże ważnym dla każdego żołnierza symbolem. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2023 roku o nadaniu sztandaru jednostce wojskowej na wniosek Ministra Obrony Narodowej Prezydent RP nadał Sztandar RCI Kraków.

Z kolei uroczyste wręczenie miało miejsce 14 lipca br. na krakowskim Rynku Głównym. To był historyczny dzień dla Centrum.

sztandar RCI Kraków
Prezentacja sztandaru przez żołnierzy RCI Kraków.
Autor. CyberDefence24.pl

Nasza redakcja była obecna na miejscu. Obszerną relację tekstową ze zdjęciami można znaleźć w materiale: „Wojsko Polskie. Historyczny dzień dla krakowskich żołnierzy". Dostępny jest też film z centrum wydarzeń:

YouTube cover video
Vlog z uroczystości wręczenia sztandaru RCI Kraków

Zachęcamy również do oglądnięcia wideo z uroczystości, udostępnione przez Centrum:

YouTube cover video
Relacja z uroczystości wręczenia Sztandaru Regionalnemu Centrum Informatyki Kraków

Jak dostać się do RCI Kraków?

W RCI Kraków funkcjonuje kilkuetapowy proces rekrutacji pracowników. Informacja o wolnych stanowiskach pojawia się na: stronie internetowej Centrum, platformie cyber.mil.pl i portalu MON (tutaj dostęp mają tylko osoby pracujące lub służące w resorcie). Oferty przekazywane są również do terytorialnych urzędów pracy. 

Po złożeniu odpowiednich dokumentów przez kandydata są one odpowiednio weryfikowane i przekazywane do osób powołanych do komisji rekrutacyjnej, specjalistów w dziedzinie, w której poszukiwany jest pracownik. 

Następnie odbywają się rozmowy kwalifikacyjne, podczas których sprawdzane są umiejętności chętnych. Po nich sporządzany jest stosowny protokół dla Komendanta RCI Kraków. Po jego podpisaniu osoby są informowane o wynikach rekrutacji. 

Czytaj też

Jakich ekspertów poszukuje jednostka?

Obecnie Centrum szuka specjalistów z szeroko pojętego zakresu cyberbezpieczeństwa i IT, ale też osób w zawodach technicznych, teleinformatycznych. 

Potencjalny kandydat powinien posiadać wiedzę i doświadczenie z jednej lub wielu dziedzin, takich jak m.in. informatyka, cyberbezpieczeństwo, bazy danych, logistyka, kadry. Poza tym mile widziane są umiejętność pracy w grupie i organizacja czasu. RCI Kraków bardzo ceni też kreatywność oraz zdolność szybkiego reagowania i diagnozowania przyczyn awarii lub zaistniałego problemu.

Na służbę do RCI Kraków

Proces rekrutacji do RCI Kraków na stanowiska żołnierzy zawodowych realizowany jest głównie w oparciu o współpracę z Wojskowymi Centrami Rekrutacji. W pierwszej kolejności, na stanowiska w Regionalnym Centrum Informatyki Kraków, wyznaczani są absolwenci szkół wojskowych kierowani do pełnienia służby bezpośrednio po ukończeniu uczelni.

Kandydat do służby w RCI Kraków musi spełniać ogólne wymogi stawiane kandydatom do zawodowej służby wojskowej:

 • wiek minimum 18 lat, 
 • polskie obywatelstwo,
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej, 
 • niekaralność, 
 • niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej.

Poza powyższymi wymogami kandydat musi posiadać kwalifikacje oraz stopień wojskowy niezbędne na wskazanym stanowisku.

RCI Kraków poszukuje głównie oficerów i podoficerów w korpusach kryptologii i cyberbezpieczeństwa oraz łączności i informatyki. 

Kandydaci do pełnienia służby w powyższych korpusach, w zależności od konkretnych stanowisk, powinni posiadać wiedzę i kwalifikacje w zakresie:

 • obsługi oprogramowania, 
 • konfiguracji sprzętu informatycznego, 
 • budowy sieci teleinformatycznych, 
 • kodowania, 
 • znajomości języków programowania, 
 • obsługi central telekomunikacyjnych, 
 • organizacji i realizacji zabezpieczeń w sieciach teleinformatycznych.

Osoba aplikująca do powołania do zawodowej służby wojskowej w szeregach RCI Kraków, posiadająca nadany stopień wojskowy, w pierwszej kolejności winna zgłosić się do najbliższego miejscu zamieszkania Wojskowego Centrum Rekrutacji, gdzie uzyska szczegółowe informacje co do trybu i sposobu realizacji procesu powołania do zawodowej służby wojskowej. Równocześnie kandydat może bezpośrednio skontaktować się z przedstawicielem RCI Kraków, który przedstawi mu dostępne stanowiska i wymogi jakie musi spełnić przed rozpoczęciem zawodowej służby wojskowej. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej z ramienia RCI Kraków jest kierownik grupy personalnej – tel. 261131789.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

  Reklama