Reklama

Cyberbezpieczeństwo

Zmiana stopnia alarmowego w Polsce. Premier zwiększa gotowość państwa

Fot. CyberDefence24

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zmianie stopnia alarmowego ALFA-CRP na wyższy - CHARLIE-CRP (trzeci w czterostopniowej skali). Przyczyną jest sytuacja na Ukrainie i działania, jakie są obserwowane w polskiej cyberprzestrzeni.

Jak przekazał Marek Kubiak, zastępca dyrektora RCB, CHARLIE-CRP obowiązuje od 21 lutego godz. 21:00 do 4 marca godz. 23:59. na terenie całego kraju. Potwierdził to także Janusz Cieszyński, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, który wskazał: "obowiązywać będą podwyższone wymogi dla instytucji utrzymujących kluczowe systemy IT".

Jak informowaliśmy, do tej pory obowiązywał stopień ALFA-CRP. Został wprowadzony 15 lutego o godz. 23:59.

Fot. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP)/Twitter

Czytaj też

Przypomnijmy, że trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku "wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w: bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej".

Ponadto, może zostać wdrożony, gdy służby uzyskają wiarygodne i potwierdzone informacje o "planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", lub zdarzeniu o takim charakterze, "którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".

Czytaj też

Co oznacza trzeci stopień alarmowy?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, po wprowadzeniu stopnia CHARLIE-CRP organy administracji publicznej oraz służby i instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym są zobowiązane do m.in.:

  • prowadzenia całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
  • przeglądu zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowania się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

"Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112" - podkreśla Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Czytaj też

Ukraiński CERT ostrzega

Warto mieć na uwadze, że ukraiński zespół reagowania na incydenty komputerowe CERT-UA odkrył w sieci groźbę cyberataków, które miałyby zostać przeprowadzone 22 lutego br. i wymierzone w ukraińskie systemy. Zgodnie z zapowiedzią wrogie działania obejmować będą witryny, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie kraju i obywateli, w tym strony banków, rządowych portali czy podmiotów wojskowych.

W związku z potencjalnym zagrożeniem CERT-UA wydał ostrzeżenie i skierował do użytkowników prośbę o zgłaszanie wszelkich oznak cyberataków lub nietypowych zjawisk w systemach informatycznych.

Czytaj też

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze