Reklama

Armia i Służby

Wojsko Polskie. RCI Bydgoszcz w służbie łączności i informatyki

RCI Bydgoszcz
RCI Bydgoszcz
Autor. RCI Bydgoszcz/CyberDefence24.pl

Ochrona i sprawne przesyłanie informacji to podstawa w siłach zbrojnych. W Wojsku Polskim zadanie to realizują m.in. żołnierze bydgoskiej jednostki. Każdego dnia czuwają nad niezwykle wrażliwym procesem, aby SZ RP mogły sprawnie działać a wróg nie poznał ich tajemnic.

Reklama

Artykuł sponsorowany

Mówiąc o polskich cyberwojskach, od razu na myśl przychodzi Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC). Uważa się je za „cyfrowe serce armii", jednak mało kto zna jego wszystkie części składowe. Aby mogło sprawnie bić, każdy element musi wypełniać swoje zadania jak najlepiej, dbając o jakość i bezpieczne działanie Wojska Polskiego w cyberświecie.

Reklama

Jednym z filarów w firmamencie „Cybergalaktyki WP" jest Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz, które wykorzystując naczynia połączone (sieci i systemy), umożliwia bezpieczną cyberłączność między komórkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych. Jak wygląda służba w tym miejscu? Postanowiliśmy przybliżyć Wam jej specyfikę. Posłuchajcie, dlaczego uznaje się ją za jednostkę istotną nie tylko dla DKWOC, ale również dla całych Sił Zbrojnych RP. 

Żołnierz RCI Bydgoszcz
Żołnierz RCI Bydgoszcz
Autor. RCI Bydgoszcz

Szymon Palczewski, CyberDefence24.pl: Czy mógłby pan przybliżyć nam służbę Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz? Jak wygląda w praktyce?

Reklama

Podporucznik Nowak: Zaraz po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej zostałem skierowany do Bydgoszczy, gdzie rozpocząłem służbę w Regionalnym Centrum Informatyki Bydgoszcz. Służba w RCI Bydgoszcz pozwala połączyć zamiłowanie do informatyki, elektroniki oraz innych dziedzin technicznych z chęcią służenia Ojczyźnie. Jesteśmy żołnierzami i obowiązują nas te same regulaminy jak każdego żołnierza w innych jednostkach rodzajów SZ RP. 

Podobnie jest ze sprawnością fizyczną, o którą także musimy dbać i podchodzić do egzaminów. Minimum dwa razy w tygodniu w godzinach służbowych jesteśmy zobligowani uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. Mamy do dyspozycji siłownię, basen, kort tenisowy.

A co jest takiego charakterystycznego w pana służbie, czego nie ma w innych jednostkach Wojska Polskiego?

Podporucznik Nowak: Służba w naszej jednostce cechuje się tym, że więcej czasu żołnierze spędzają w serwerowniach, przy centralach i komputerach niż w polu czy na poligonie. Nie oznacza to, że zajęć wojskowych nie ma. Realizujemy szkolenie wojskowe zgodnie z „Programem szkolenia" i normami obronnymi. Bierzemy udział w zajęciach ze szkolenia ogniowego, musztry, a także z powszechnej obrony przeciwlotniczej i obrony przed bronią masowego rażenia. 

RCI Bydgoszcz to specjalistyczna jednostka podległa DKWOC. Od strony technicznej, jakie zadania realizują żołnierze Centrum?

Podporucznik Nowak: Głównym zadaniem jest wsparcie teleinformatyczne w rejonie odpowiedzialności, co często wiąże się z rozwiązywaniem problemów z dziedziny informatyki, łączności, cyberbezpieczeństwa. Zadania spływają od naszego przełożonego, czyli Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, lecz często ich dynamika i różnorodność oraz kompetencje specjalistów powodują, że podejmujemy decyzje i działamy także samodzielnie w przydzielonych obszarach odpowiedzialności. 

Wspomnę też o szerokim spektrum świadczonych usług z dziedziny IT. W rejonie odpowiedzialności znajdują się instytucje i jednostki NATO, Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Terytorialnej, ale i Sił Powietrznych RP. Nasze komórki wewnętrzne zabezpieczają systemy łączności i informatyki, które są niezwykle ważnym elementem zobrazowania sytuacji w przestrzeni powietrznej, w tym zabezpieczają łączność i wymianę danych ze statkami powietrznymi. Powoli ta domena staje się naszą wizytówką.

Wielu pewnie zastanawia się, ile godzin przed ekranami spędza cyberżołnierz. Jak wygląda czas pracy w Państwa w jednostce?

Podporucznik Nowak: Tak, to prawda, dużo czasu spędzamy przed komputerami. Z reguły służymy w trybie 8 godzinnym – wyjątkiem są stanowiska dyżurowe. Nie jest to jednak typowe „8 godzin przy biurku", bo – jak wspomniałem – jest czas na wychowanie fizyczne i szkolenie wojskowe, a także rozwój umiejętności i kompetencji specjalistycznych. 

To pytanie musi paść. Dlaczego warto służyć w RCI Bydgoszcz?

Podporucznik Nowak: Moim zdaniem jest to dobra propozycja dla tych, którzy chcieliby związać swą przyszłość i karierę z wojskiem oraz służyć Ojczyźnie jako informatyk, elektronik czy specjalista w zakresie łączności. Różnorodność zadań, jak i specyfika branży teleinformatycznej przybliża tę służbę do sfery cywilnej, lecz pracuje się w sieciach i systemach wojskowych. Podkreślić należy, że jesteśmy wyposażani i wykorzystujemy sprzęt, oprogramowanie i technologie najnowszej generacji branży IT, co jest ciekawym wyzwaniem dla specjalistów i techników, którzy zabezpieczają usługi dla Jednostek Wojskowych w rejonie odpowiedzialności.

Nie można zapominać jednak i o tym, że nasze Centrum nie funkcjonowałoby bez personelu zabezpieczenia, czyli planowania finansowego, logistyki, kadr itp. Myślę, że każdy może znaleźć tutaj miejsce dla siebie.

A co z możliwościami awansu, szkoleniami i innymi możliwościami, wynikającymi ze służby w tym miejscu?

Podporucznik Nowak: Służba w RCI Bydgoszcz oferuje szeroki zakres rozwoju technicznego oraz naukowego. Struktura jednostki pozwala na rozwój żołnierza od stopnia szeregowego do pułkownika, zatem możliwość awansu jest bardzo duża. Żołnierze oraz pracownicy resortu obrony mogą liczyć na udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu informatyki i cyberbezpieczeństwa, prowadzonych przez m.in. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, ale także i instytucje cywilne.

Poza tym, przy okazji udziału w międzynarodowych ćwiczeniach nawiązujemy współpracę z żołnierzy innych armii NATO, doszkalamy języki obce oraz wymieniamy doświadczenia, które owocują podczas wykonywania służbowych obowiązków.

Z tego co wiem, to RCI Bydgoszcz stwarza okazję do rywalizacji sportowej. Może pan coś więcej o tym opowiedzieć?

Podporucznik Nowak: To prawda. Istnieje możliwość udziału w zawodach sportowych oraz współzawodnictwie na poziomie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. 

Wszyscy miłośnicy sportu mogą stanąć w szranki do bezkrwawej rywalizacji z żołnierzami z innych jednostek w takich dyscyplinach jak np. siatkówka, biegi przełajowe, biegi na orientację, tenis ziemny i stołowy, piłka nożna, badminton, pływanie i inne. Ponadto wielu z nas aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych organizowanych na szczeblach RON oraz lokalnych społeczności. Nasi reprezentanci propagują zdrowy tryb życia i rywalizacji oraz z dumą reprezentują Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz.

Jako cyberżołnierze rywalizujemy także na innej płaszczyźnie. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć, że drużyna-zespół, złożony ze specjalistów Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz, zajął pierwsze miejsce w konkursie projektowo-programistycznym NATO TIDE Hackathon 2023.

Dziękuję za rozmowę

Czytaj też

Jednostka podległa DKWOC

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz to jednostka bezpośrednio podlegająca Dowództwu Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC), która jest odpowiedzialna za utrzymanie stacjonarnych systemów teleinformatycznych, w tym systemów transmisyjnych, komutacyjnych, sieci transmisji danych, łączności radiowej, radioliniowej, satelitarnej oraz systemów informatycznych, systemów bezpieczeństwa i wojskowej poczty polowej w przydzielonym regionie odpowiedzialności (woj. kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie).

Żołnierze Centrum służą każdego dnia, aby zagwarantować ciągłość działania i jakość świadczonych usług. Zabezpieczają w łączność i teleinformatyczne systemy nie tylko w miejscach naszej dyslokacji, również współdziałają z jednostkami biorącymi udział w ćwiczeniach na poligonach. W skład RCI Bydgoszcz poza komórkami planistyczno-organizacyjnymi wchodzą pododdziały realizujące wsparcie teleinformatyczne. 

Czytaj też

Dane i cyberbezpieczeństwo

Powszechnie uznaje się, że DKWOC to „cyfrowe serce armii". Jest ono niezwykle ważne dla całego organizmu, którym jest Wojsko Polskie. Poza nim kluczowy jest układ i krwiobieg. RCI Bydgoszcz, wykorzystując naczynia połączone, umożliwia przesyłanie istotnych i niezbędnych danych do specjalnych komórek Sił Zbrojnych. Centrum pełni też rolę strażnika cyberbezpieczeństwa. 

Służba w RCI Bydgoszcz
Służba w RCI Bydgoszcz.
Autor. RCI Bydgoszcz

Biorąc pod uwagę powyższe oraz historię jednostki, widzimy, że zakres działania żołnierzy jest szeroki. Poza wymienionymi wyżej zadaniami, dochodzą kolejne. Wynika to z nieustającego rozwoju technologii i cyfryzacji, a co za tym idzie – pojawiających się cyberzagrożeń. W związku z tym, w RCI Bydgoszcz powstają komórki organizacyjne ściśle współpracujące z CSIRT MON, dbające o cyberbezpieczeństwo w rejonie odpowiedzialności Centrum.

Co ważne, z racji tego, że Garnizon Bydgoszcz jest jednym z większych garnizonów w Polsce i stacjonuje tu duża liczba instytucji sojuszu NATO, żołnierze RCI Bydgoszcz bardzo często biorą udział w ćwiczeniach międzynarodowych, w których odpowiadają za tworzenie i zapewnienie dostępu do systemów teleinformatycznych oraz ich bezpieczeństwo.

Obowiązki Komendanta RCI Bydgoszcz pełni płk Robert Stańczyk.

RCI Bydgoszcz
płk Robert Stańczyk
Autor. RCI Bydgoszcz

„Zawsze służyłam Polsce"

Istotnym punktem na osi czasu każdego RCI jest nadanie imienia patrona. W przypadku jednostki z Bydgoszczy decyzję w tej sprawie podjęto 4 października 2018 r. (Decyzja Nr 134/MON).  Wskazano na postać Pani gen. bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo".

RCI Bydgoszcz
gen. bryg. prof. dr hab. Elżbieta Zawacka
Autor. RCI Bydgoszcz

Mówimy o bohaterce II Wojny Światowej, jedynej kobiecie w elitarnym gronie 316 cichociemnych. Jej biografia to przykład niezłomności, poświęcenia i ogromnej odwagi, które stały się symbolem walki o wolną Polskę.

„Zawsze służyłam Polsce najlepiej jak umiałam" – mówiła Pani Generał Zawacka.

Więcej o patronce RCI Bydgoszcz pod linkiem lub na stronie Fundacji.

Czytaj też

Po tym ich poznacie

Na podstawie tej samej decyzji (Nr 134/MON) szef resortu obrony wyraził zgodę na przejęcie przez RCI Bydgoszcz dziedzictwa tradycji niżej wymienionych jednostek: Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy.

  1. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Poznaniu;
  2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy;

Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy.

Ponadto, ustanowiono święto Centrum na dzień 18 października.

Bardzo ważnym elementem jednostki wojskowej są odznaki i oznaki rozpoznawcze. W przypadku RCI Bydgoszcz wprowadzono je na podstawie Decyzji Ministra Obrony z dnia 18 września 2019 r. (Decyzja Nr 154/MON). Jak wyglądają? Zobaczcie poniżej.

RCI Bydgoszcz odznaka pamiątkowa
Odznaka pamiątkowa RCI Bydgoszcz
Autor. RCI Bydgoszcz
RCI Bydgoszcz oznaka rozpoznawcza na mundur wyjściowy i polowy
Od lewej: oznaka rozpoznawcza na mundur wyjściowy i oznaka rozpoznawcza na mundur polowy
Autor. RCI Bydgoszcz

Z kolei w roku 2022 społeczeństwo Województwa Kujawsko-Pomorskiego ufundowało jednostce sztandar. 

W dniu 18 października 2022 roku, na Starym Rynku – przy pomniku upamiętniającym pomordowanych bydgoszczan podczas Krwawej Niedzieli we wrześniu 1939 r. – w imieniu Prezydenta RP uroczyście wręczył sztandar Regionalnemu Centrum Informatyki Bydgoszcz Dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dyw. Karol Molenda.

RCI Bydgoszcz sztandar
Wręczenie sztandaru Komendantowi RCI Bydgoszcz przez Dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
Autor. RCI Bydgoszcz

Dla młodych Polaków

Warto mieć na uwadze, że RCI Bydgoszcz współpracuje z trzema szkołami ponadpodstawowymi w ramach programu MON „CYBER.MIL z klasą" oraz ma podpisane porozumienia o współpracy z siedmioma szkołami średnimi, a także ściśle współpracuje z Politechniką Bydgoską.

Głównym celem zawartych porozumień jest możliwość doskonalenia wiedzy uczniów i ich kwalifikacji przygotowujących do pracy na stanowiskach w obszarach związanych z technologiami IT poprzez odbywanie praktyk zawodowych w jednostce. 

Czytaj też

Służba w RCI Bydgoszcz. Jak to zrobić?

Proces rekrutacji na stanowiska cywilne odbywa się zgodnie z Procedurami w zakresie zatrudniania pracowników resortu obrony w RCI Bydgoszcz.

Z kolei w przypadku wojskowych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami i wymaganiami ujętymi w Ustawie o obronie Ojczyzny oraz w aktach wykonawczych do ustawy określającymi, jakimi parametrami musi legitymować się kandydat do służby wojskowej.

Żołnierz RCI Bydgoszcz
Żołnierz RCI Bydgoszcz
Autor. RCI Bydgoszcz

Obecnie Centrum poszukuje specjalistów z zakresu IT, cyberbezpieczeństwa. Osoby chcące dołączyć do jednostki powinny posiadać odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności. Mile widziane jest doświadczenie z pracy i służby w innych podmiotach – niekoniecznie wojskowych.

Ważne, aby potencjalny kandydat był zdyscyplinowany, odporny na stres oraz umiał pracować w zespole i pod presją czasu. Równie istotna jest chęć zdobywania i poszerzania wiedzy z zakresu realizowanych na określonym stanowisku służbowym.

Wszelkie informacje dotyczące wakatów udostępniane są na bieżąco na stronie internetowej RCI Bydgoszcz oraz Powiatowych Urzędów Pracy (właściwych ze względu na lokalizację stanowisk pracy).

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama