Autor

Aleksander Olech

Autor

dr Aleksander Olech - Wykładowca na Baltic Defence College, Dyrektor programu Bezpieczeństwa w Instytucie Nowej Europy i współpracownik dla NATO. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Akademii Sztuki Wojennej. Jego główne zainteresowania badawcze to terroryzm, bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rola NATO i UE w środowisku zagrożeń hybrydowych.