Reklama

Polityka i prawo

Polska wciąż na szarym końcu wśród państw UE. Największym problemem umiejętności cyfrowe

Polska w 2022 roku zajęła 24. miejsce w rankingu DESI na 27 państw
Polska w 2022 roku zajęła 24. miejsce w rankingu DESI na 27 państw
Autor. Krzysztof Hepner/ Unsplash/ Domena publiczna

Polska zajmuje 24. miejsce na 27 państw Unii Europejskiej w rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w 2022 roku. Wynik za ostatnie pięć lat przekroczył jednak unijną średnią, co ma świadczyć o tym, że nasz kraj powoli nadrabia zaległości względem pozostałych państw UE.

Reklama

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) to ranking państw członkowskich UE dotyczący cyfryzacji, który od 2014 roku tworzy na podstawie monitoringu określonych czynników Komisja Europejska.

Reklama

Raporty odnoszące się do poziomu cyfryzacji państw mają pozwolić później na analizę ich kluczowych obszarów działalności i stanowić punkt wyjścia dla kwestii, które można poprawić.

Polska w 2022 roku zajęła 24. miejsce w rankingu na 27 państw, ale wynik za ostatnie pięć lat pozwala na przekroczenie unijnej średniej – czytamy w raporcie.

Reklama
Raport ranking DESI 2022, Polska na tle UE
Raport ranking DESI 2022, Polska na tle UE
Autor. Raport ranking DESI 2022

Największym problemem w naszym kraju są umiejętności cyfrowe – w kategorii „kapitał ludzki” notujemy największą lukę w porównaniu do pozostałych państw - Polska zajmuje 24. miejsce z wynikiem poniżej średniej we wszystkich wskaźnikach. Tylko 43 proc. osób w wieku od 16 do 74 lat posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy średnia unijna to 54 proc. Natomiast 57 proc. Polaków ma co najmniej podstawowe umiejętności tworzenia treści cyfrowych, kiedy unijna średnia wynosi 66 proc.

Czytaj też

W Polsce jest także mniej specjalistów ICT niż średnia unijna, podobnie jak mniej jest absolwentów kierunków z tego obszaru. To także wpływa na podejście biznesu do technologii informacyjnych: jedynie 18 proc. przedsiębiorstw zapewnia specjalne szkolenia w tym zakresie.

Polska cechuje się również niskim odsetkiem specjalistów w dziedzinie technologii cyfrowych wśród osób aktywnych zawodowo.

Rośnie poziom dostępu do sieci

Z kolei w ubiegłym roku lepiej było w naszym kraju z dostępem do sieci – wzrosła liczba gospodarstw domowych objętych zasięgiem stałej sieci o dużej przepustowości – do 70 proc., ale tylko 34 proc. gospodarstw było objętych technologią 5G, podczas gdy średnia w UE to 65 proc.

Przypomnijmy, że w Polsce częstotliwości przewidziane na tę technologię nie zostały jeszcze rozdzielone, a nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa utknęła w martwym punkcie.

Technologie cyfrowe zyskują jednak na popularności wśród polskich przedsiębiorstw – 19 proc. korzysta z rozwiązań w chmurze, a 32 proc. angażuje się w elektroniczną wymianę informacji (w UE to 38 proc.). Nadal jednak można zaobserwować lukę w zakresie chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji i zbiorów danych. Unijny cel do 2030 roku wynosi 75 proc., a w naszym kraju wykorzystanie tych technologii wynosi od 3 do 19 proc.

Jedynie 40 proc. polskich małych i średnich firm osiąga co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych (średnia UE: 55 proc.). Cel na 2030 rok to za kolei nie mniej niż 90 proc.

Ranking DESI 2022, Polska na tle UE
Ranking DESI 2022, Polska na tle UE
Autor. Raport ranking DESI 2022 rok

„Polska będzie w stanie przyspieszyć swoją transformację cyfrową dzięki dalszym zachętom do inwestowania, ukierunkowanej pomocy oraz wsparciu (zwłaszcza dla przedsiębiorstw w regionach w niekorzystnym położeniu) oraz poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości kobiet w sferze cyfrowej. Na miejsce Polski w rankingu rzutują ponadto będące poniżej średniej wyniki dotyczące cyfrowych usług publicznych, w przypadku których należy kontynuować wysiłki, aby Polska mogła osiągnąć do 2030 r. cel Cyfrowej Dekady zakładający 100 proc. świadczenia przez internet kluczowych usług publicznych na rzecz unijnych obywateli i przedsiębiorstw. W połączeniu z dodatkowymi działaniami propagującymi korzystanie z usług administracji elektronicznej wśród przedsiębiorstw i osób fizycznych wysiłki te wpłynęłyby dodatkowo na wzrost korzystania z tych usług oraz na poprawę ogólnego wyniku kraju w tym obszarze” – stwierdzono w raporcie.

Polska dobra w otwartych danych

Nasz kraj może z kolei pochwalić się dobrym wynikiem w zakresie dostępu do otwartych danych – nasz wynik to 95 proc., podczas gdy średnia w UE to 81 proc. Pod względem „stopnia zaawansowania wdrożenia polityki otwartych danych w 2021 r.” Polska plasowała się na 4. miejscu, czyli znacznie powyżej średniej UE.

„Polska nie ma obecnie specjalnej strategii na rzecz transformacji cyfrowej gospodarki i społeczeństwa. Trwają prace nad określeniem dalszych działań, które mają zostać zrealizowane w ramach nowej perspektywy finansowej w programie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) na lata 2021–2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2021–2027. Ponadto planowane jest przyjęcie w trzecim kwartale 2022 r. strategii cyfryzacji w dziedzinie edukacji oraz Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, uwzględniających perspektywę do 2030 roku” – stwierdzono w raporcie DESI dotyczącym Polski.

Na korzyść Polski działać ma fakt, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – OSE umożliwiła zapewnienie szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu w miejscach już podłączonych do sieci OSE, które stały się punktami przyjmowania osób uciekających z Ukrainy.

Ranking DESI został dostosowany do wniosku Komisji Europejskiej, dotyczącego decyzji ustanawiającej program „Droga ku Cyfrowej Dekadzie”, który jest obecnie negocjowany przez Parlament Europejski i Radę. Określono w nim cele do 2030 roku, jakie mają zostać osiągnęte zgodnie z założeniami zrównoważonej transformacji cyfrowej we wszystkich sektorach gospodarki.

W Polsce IT Fitness Test

Na początku kwietnia br. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji skrytykował wyniki indeksu DESI (The Digital Economy and Society Index) i ocenił, że prezentuje on „coś, co jest niezgodne z rzeczywistością i tym, co widzimy na co dzień”. Podczas konferencji ogłoszono zweryfikowanie poziomu umiejętności komputerowych Polaków poprzez IT Fitness Test.

Pod adresem: itfitness(.)eu/pl można było zweryfikować poziom swoich umiejętności cyfrowych. Test odbywał się na terenie czterech krajów: Polski, Słowacji, Węgier oraz Czech. Trwał od 4 kwietnia do 31 lipca br. Jego wyniki mają zostać zebrane i opublikowane w formie raportu jesienią i służyć „jako rekomendacje do dalszych działań”.

Czytaj też

/NB

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama