Reklama

Polityka i prawo

Milowy krok w sprawie tantiem. Tusk: „Państwo polskie jest po stronie twórców”

Donald Tusk o tantiemach
Donald Tusk: "przyjęliśmy takie rozwiązania, które gwarantują tantiemy".
Autor. Kancelaria Premiera / Twitter

14 maja odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. „Przyjęliśmy rozwiązania, które gwarantują tantiemy” – skomentował premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

Projekt noweli ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Jego celem jest implementacja dwóch unijnych dyrektyw: DSM i SATCAB II. Dyrektywa DSM zawiera m.in. zapisy dotyczące tantiem z platform streamingowych.

Rząd przyjął nowelę, która trafi następnie do Sejmu. Na uchwalenie nowego prawa jeszcze trochę poczekamy.

Donald Tusk komentuje

„Na dzisiejszej Radzie Ministrów przyjęliśmy ustawę implementującą prawo europejskie. Przyjęliśmy rozwiązania, które gwarantują tantiemy, a więc państwo polskie jest po stronie twórców” - przekazał premier Donald Tusk na konferencji prasowej, która odbyła się po posiedzeniu Rady Ministrów.

„Wspólnie ze środowiskami twórczymi i zgodnie z prawem europejskim będziemy egzekwowali od platform streamingowych (muzycznych, filmowych) rzetelne płacenie tantiem naszym twórcom” – zadeklarował.

Czytaj też

Reklama

Artyści sami zdecydują, jak chcą się rozliczać

„Twórcy będą sami decydowali, czy sami siebie reprezentują, czy też skorzystają z organizacji pośredniczących w płaceniu tantiem, czyli organizacji zbiorowego zarządzania” – dodał premier w trakcie konferencji.

Czytaj też

Reklama

Polska ma trzy lata opóźnienia

Dyrektywy DSM i SATCAB II zostały przyjęte przez UE 17 kwietnia 2019 r. Unia Europejska dała państwom członkowskim dwa lata na ich zaimplementowanie - ten termin minął 7 czerwca 2021 roku. Polska była do dziś jednym krajem, który jeszcze tego nie zrobił – mieliśmy 3 lata opóźnienia.

Ten czas – w kontekście dyrektywy DMS - spowodował milionowe straty dla polskich twórców kultury, którzy jako jedyni w UE nie otrzymywali tantiem od portali streamingowych, społecznościowych i wyszukiwarek internetowych. O sprawie pisaliśmy na łamach CyberDefence24.pl.

Czytaj też

Reklama

Dyrektywa DSM – prawa autorskie w internecie

Przepisy dyrektywy DSM wprowadzają m.in. nowe formy dozwolonego użytku utworów, przedmiotów praw pokrewnych i baz danych (eksploracja tekstów i danych, zwielokrotnianie dla zachowania zbiorów dziedzictwa kulturowego) oraz istotnie modyfikują formy już istniejące w unijnym prawie (korzystanie z utworów na potrzeby edukacji zdalnej).

W dyrektywie DSM znajdują się też przepisy, które modyfikują zasady korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych niedostępnych w handlu; wprowadzają, ale w ograniczonym zakresie, licencje zbiorowe z rozszerzonym skutkiem; nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy w zakresie korzystania online z ich publikacji prasowych; nowe zasady udostępniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych przez dostawców usług udostępniania treści online i wreszcie zapewniają twórcom i wykonawcom warunki do godnego wynagrodzenia.

Ta ostatnia kwestia związana jest z tantiemami dla artystów.

Czytaj też

Rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radowiowych

Z kolei druga z unijnych dyrektyw - SATCAB II, ma stworzyć warunki umożliwiające szersze rozpowszechnianie w państwach członkowskich programów telewizyjnych i radiowych pochodzących z innych państw członkowskich. Dyrektywa ma m.in. ułatwić udzielanie licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w nadawanych programach telewizyjnych i radiowych.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Źródło:PAP / CyberDefence24
Reklama

Komentarze

    Reklama