Reklama

Polityka i prawo

Unijny sąd odrzuca skargę RT France. Sankcje utrzymane

Putin RT
Fot. Benoît Prieur/Wikimedia Commons/CC0 / The Presidential Press and Information Office/Wikimedia Commons/CC 4.0 / Modyfikacje: CyberDefence24.pl

Sąd UE odrzucił skargę RT France dotyczącą naruszenia unijnych swobód i prawa, w związku z nałożonymi na przedstawiciela mediów sankcjami. Priorytetem jest bezpieczeństwo i ochrona Wspólnoty w czasie wojny.

W oficjalnym komunikacie do sprawy unijny sąd przypomina, że 24 lutego br. Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę i na skutek tego wydarzenia Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o nałożeniu sankcji na media powiązane z Kremlem, w tym RT France.

Podjęte kroki argumentowano, wskazując, że Moskwa prowadzi za ich pomocą kampanię propagandową, której zadaniem jest usprawiedliwianie i popieranie agresji wobec Ukrainy. Zwrócono uwagę na manipulowanie faktami, kłamstwa czy tworzenie fake newsów przez ośrodki medialne będące pod pośrednią lub bezpośrednią kontrolą Rosji.

Czytaj też

Skarga RT France

W związku z nałożonymi sankcjami RT France złożyło skargę do unijnego wymiaru sprawiedliwości i wniosek o unieważnienie decyzji Rady.

Przedstawiciel mediów zarzucił Unii m.in. naruszenie prawa do obrony, prawa do swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także złamanie zasady wolności wypowiedzi i informacji oraz niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

RT France zakwestionowało również kompetencje Rady UE do wydania i przyjęcia akt, nakładających sankcje.

Czytaj też

Orzeczenie: Rada UE ma swobodę

Dzisiaj unijny sąd wydał wyrok w tej sprawie. W orzeczeniu stwierdzono, że biorąc pod uwagę cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Rada UE posiada szeroką swobodę w określaniu środków ograniczających, które Wspólnota może przyjąć.

„W związku z tym nie można zarzucać Radzie, że uznała, iż niezbędne środki, jakie należy podjąć w reakcji na poważne zagrożenie dla pokoju w Europie i naruszenie prawa międzynarodowego, mogą dotyczyć tymczasowego zakazu rozpowszechniania treści przez niektóre media finansowane przez Rosję” – czytamy w komunikacie. Zwrócono uwagę, że poprzez propagandę ośrodki te wspierały militarną agresję Putina na Ukrainę.

Tym samym sąd odrzucił argumentację RT France.

Czytaj też

Wyjątkowe okoliczności

W odniesieniu do zarzutu o naruszeniu przez Radę UE prawa RT France do obrony, sędziowie orzekli, że mając na względzie wyjątkowe okoliczności i konieczność pilnego działania (wybuch wojny na unijnej granicy, co wymaga szybkich reakcji), natychmiastowe wdrożenie środków w postaci sankcji było niezbędne z perspektywy m.in. bezpieczeństwa wspólnoty. Cel stanowiło jak najszybsze ograniczenie zasięgów rosyjskich ośrodków propagandowych wspierających inwazję.

„Na podstawie zaistniałych okoliczności (wojna – red.) unijne organy nie były zobowiązane do przesłuchania RT France przed wydaniem zakazu publikowania treści” – tłumaczy unijny sąd, wskazując równocześnie, że nie doszło do naruszenia prawa do bycia wysłuchanym i obrony.

Czytaj też

Wsparcie inwazji

W skardze przedstawiciel mediów mówił również o naruszeniu wolności wypowiedzi i informacji. Sąd zaznacza, że Rada UE może przyjąć środki mogące ograniczyć swobodę wypowiedzi, jeśli spełnione zostaną określone warunki.

W przypadku RT France mowa o jego znaczeniu w medialnym wspieraniu na szeroką skalę agresji Rosji na Ukrainę, co widoczne było w m.in. programach telewizyjnych i kanałach internetowych.

Nadrzędne wartości

Ponadto, sędziowie orzekli, że Rada UE za pomocą sankcji dąży do osiągnięcia dwóch celów. Po pierwsze, ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa Wspólnoty, które znalazły się w niebezpieczeństwie poprzez m.in. systematyczne kampanie propagandowe.

Po drugie, wywarcie wpływu na Kreml i skłonienie ich do zakończenia agresji wobec Ukrainy.

Czytaj też

Dowody są jednoznaczne

Według unijnego trybunału decyzja Rady UE o wprowadzeniu omawianych środków odbyła się na podstawie konkretnego i precyzyjnego zbioru dowodów. Pokazują one, że RT France m.in. aktywnie działało na rzecz destabilizacji i wspierania agresji Ukrainy przez Rosję, a także rozpowszechniania propagandy na temat inwazji.

W ocenie sędziów sankcje to proporcjonalny środek wdrożony przez Radę UE wobec przedstawiciela mediów i nie naruszają swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ mają charakter tymczasowy i odwracalny.

RT France już zapowiedziało, że odwoła się od decyzji unijnego sądu do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze