Reklama

Polityka i prawo

Tantiemy przegłosowane przez Sejm. "Środowisko jest zjednoczone"

Twórcy są zadowoleni z uchwalenia noweli o prawie autorskim
Twórcy są zadowoleni z uchwalenia noweli o prawie autorskim
Autor. Franek Sterczewski / X

Sejm uchwalił w piątek 28 czerwca nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z poprawkami. Nowela zakłada wypłacanie twórcom tantiem przez platformy internetowe. Środowisko artystyczne ma powody do zadowolenia. Niestety poprawki wzmacniające pozycję dziennikarzy i wydawców zostały odrzucone.

Za ustawą wraz poprawkami opowiedziało się 417 posłów, 18 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

„Ustawa została przegłosowana miażdżącą większością i to jest duży sukces polskich twórców” – komentuje w rozmowie z CyberDefence24.pl dr Stanisław Trzciński, kulturoznawca, dziennikarz i menedżer kultury.

Przypomnijmy, że ustawa wdraża dwie unijne dyrektywy: DSM oraz SATCAB II. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który jeszcze tego nie zrobił, za co grożą nam milionowe kary. 

Czytaj też

Reklama

Godziwe wynagrodzenie i reemisja

Sejm zgodził na przyjęcie poprawki, która zastępuje sformułowanie „artyści i wykonawcy” słowami: „twórcy i wykonawcy” oraz zakłada, że także twórcy opracowania „utworu literackiego, publicystycznego, naukowego, muzycznego lub słowno-muzycznego” są uprawnieni do stosownego wynagrodzenia.

Wcześniej, 19 czerwca, Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła art. 43. w brzmieniu: „Wynagrodzenie powinno być godziwe i odpowiednie do zakresu udzielonego prawa, charakteru i zakresu korzystania oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.” Za takim brzmieniem optowało środowisko artystyczne.

Cieszymy się, że projekt najważniejszej reformy prawa autorskiego został przyjęty przez Sejm. Przede wszystkim, dzięki naszym poprawkom zawiera teraz zapis o godziwym i proporcjonalnym wynagrodzeniu należnym twórczyniom i twórcom, co jest kluczowe dla zrównoważenia sił na rynku kreatywnym” – napisało Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w oświadczeniu wysłanym naszej redakcji.

19 czerwca udało się też wprowadzić poprawkę rozszerzającą wypłacanie tantiem - będą one obejmowały także reemisję utworów. „Przedstawiciele platform próbowali skłócić środowisko, proponując nową definicję reemisji. Nie udało im się to – środowisko jest zjednoczone” - komentuje dr Stanisław Trzciński.

Czytaj też

Reklama

Poprawki wzmacniające pozycje wydawców i dziennikarzy odrzucone

Z kolei 27 czerwca Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzyła 10 poprawek zgłoszonych dzień wcześniej, podczas drugiego czytania projektu. Poprawki istotne z punktu widzenia dziennikarzy i wydawców zgłosiła Lewica. Partia postuluje m.in., żeby platformy miały obowiązek udostępniania wydawcom, na ich żądanie, „informacji mających istotne znaczenie dla określenia wysokości wynagrodzenia” (poprawka 9 do art. 1, pkt 22).

W 10 poprawce Lewica zaproponowała, że jeżeli w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o rozpoczęcie negocjacji między wydawcą a daną platformą, nie zostanie osiągnięte porozumienie, każda ze stron może wystąpić do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o przeprowadzenie mediacji.

Niestety poprawki Lewicy nie znalazły poparcia wśród posłów i posłanek, zostały odrzucone. Mają one na celu wzmocnienie pozycji negocjacyjnej wydawców prasy wobec wielkich platform: „Proces otrzymania wynagrodzeń z tantiem będzie możliwy, ale utrudniony i wydłużony” – zaznacza w rozmowie z nami dr Trzciński.

poprawki Lewicy do ustawy o prawie autorskim
Poprawki Lewicy do nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Autor. Druk nr 467-A, dodatkowe sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu / sejm.gov.pl

Czytaj też

Reklama

Co dalej z tantiemami?

Ustawa trafi teraz do Senatu, który ma 30 dni na przedstawienie ewentualnych poprawek. Wtedy ustawa znów trafi do Sejmu, a na końcu na biurko prezydenta.

„Wydawcy nie składają broni – prace nad ustawą jeszcze się nie zakończyły” – przekonuje w rozmowie z nami dr Trzciński.

Redakcja Cyberdefence24 będzie śledzić dalsze losy ustawy.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama