Reklama

Polityka i prawo

Polska nadal nisko w rankingu DESI. Cyfryzacja KPRM podaje przyczyny

Autor. Sergey Zolkin/ Unsplash/ Domena publiczna

Od 2014 roku Komisja Europejska publikuje indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Celem indeksu jest ocena postępów państw UE w kierunku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Polska od lat znajduje się na szarym końcu wspomnianego rankingu. Dlaczego?

Reklama

DESI (ang. Digital Economy and Society Index) dotyczy czterech obszarów badawczych. Są nimi: kapitał ludzki, łączność, integracja technologii cyfrowej i cyfrowe usługi publiczne.

Reklama

Nasz kraj w najnowszym rankingu KE znalazł się dopiero na 24 miejscu. Biorąc pod uwagę fakt, że Unia Europejska liczy 27 państw, wynik Polski wygląda mizernie. Warto też podkreślić, że Polska od początku tworzenia rankingu, czyli od roku 2014, zawsze znajdowała się w dolnej części stawki, a najwyższe miejsce, które dotychczas osiągnęliśmy, to pozycja 22 (w roku 2015 i 2016). Analizując te wyniki zwróciliśmy się do Departamentu Cyfryzacji KPRM z prośbą o wyjaśnienie pozycji rankingowej naszego państwa.

DESI 2022
DESI 2022
Autor. European Commision

Czytaj też

Nadrabianie zaległości

Czynnikiem, na który szczególną uwagę zwracają urzędnicy departamentu, są wskaźniki dynamiki zmian w danym państwie w odniesieniu do liderów rankingu i średniej europejskiej. Cyfryzacja KPRM mocno podkreśla szybkie tempo zmniejszania dystansu do liderów cyfryzacji w Europie. „W przypadku Polski, na dziesięć podkategorii wskaźników określających DESI zmniejszenie dystansu do lidera nastąpiło w ośmiu z nich" – informuje nas Cyfryzacja KPRM.

Reklama

Jak konkretnie przedstawiają się liczby i dane statystyczne?

W latach 2017-2022 punktacja Polski w DESI wzrosła z 52,1 proc. punktacji lidera do 58,3 proc. Ten postęp – obok Włoch, Grecji i Cypru – jest najszybszym wzrostem w Unii. Świadczy on m.in. o zmniejszającym się dystansie pomiędzy liderami rankingu, a państwami zamykającymi stawkę. Departament zwraca też uwagę na wynik Polski, który jest coraz bliższy unijnej średniej. W roku 2017 wynik ten wynosił prawie 74 proc., a w najnowszych badaniach było to 77,6 proc. W przypadku zasięgu stałych łączy szerokopasmowych, Cyfryzacja KPRM wskazuje na nadrobienie 44 proc. punktacji lidera, a w przypadku wykorzystania stałych łączy szerokopasmowych to 28 proc.

Porównanie części wyników Polski do średniej unijnej przedstawia wykres stworzony przez CyberPolicy NASK.

Autor. CyberPolicy NASK

Czytaj też

Potrzebna zmiana metodologii?

Innym motywem decydującym o wyniku w rankingu jest metodologia zbierania danych. Jak wskazują urzędnicy departamentu, potrzebne jest zbieranie danych w tym samym czasie, a ich aktualizacja powinna następować szybciej, niż dotychczas (opóźnienie sięga dwóch lat). Cyfryzacja KPRM uważa też, że problem wynika z tego, że Komisja Europejska zleca badania zewnętrznym podmiotom, których korespondencja – według departamentu – nie docierała do administracji rządowej. To z kolei uniemożliwiało weryfikację i aktualizację części danych.

Badaniem, które - zdaniem urzędników - powoduje stworzenie raportu nie do końca oddającego rzeczywistość, jest badanie jakościowe o nazwie „mystery shopper", czyli wchodzenie przez poszczególnych analityków na stronę danego urzędu w celu załatwienia danej sprawy administracyjnej.

Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, Cyfryzacja KPRM poinformowała nas o pracach nad rekomendacjami, które mogłyby zostać przedstawione Komisji Europejskiej, „aby prezentując wskaźniki w zakresie cyfryzacji, po pierwsze, pokazywać realny postęp, a po drugie, aby wskaźniki te nadążały za zmianami rzeczywistości szybko rozwijającej się gospodarki cyfrowej".

Czas pokaże, czy te rekomendacje wpłyną na miejsce Polski w kolejnej edycji rankingu.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama