Reklama

Polityka i prawo

Polska awansuje w rankingu cyfryzacji

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Komisja Europejska opublikowała ranking indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2020 rok. Polska w ciągu roku skoczyła do góry o dwa oczka.

Coroczne unijne sprawozdania podsumowują odpowiednie wskaźniki wydajności cyfrowej Europy i śledzą ewolucję krajów UE w zakresie konkurencyjności cyfrowej. Komisja Europejska od 6 lat monitoruje postępy państw członkowskich w tym obszarze.

Z roku na rok idzie nam coraz lepiej, choć – z czego zdajemy sobie sprawę - nadal mamy nad czym pracować

Marek Zagórski - minister cyfryzacji

W tym roku uzyskaliśmy wynik 45, w stosunku do średniej unijnej 52,6. Rok wcześniej zdobyliśmy 41,6 ( średnia unijna 52,5).

 Łączność na 5

Polska w kilku kwestiach dopiero dogania europejskich liderów, ma jednak obszar w którym jest liderem. Polska ma najwyższy w skali UE poziom wykorzystania mobilnych usług szerokopasmowych. Dodatkowo nasze ceny są bardzo konkurencyjne. Wysokie wyniki, jeżeli chodzi o zasięg stałych sieci o bardzo dużej przepływności oraz sieci 4G, przyczyniły się do poprawy ogólnego wyniku w kategorii „łączność”. Zajęliśmy w niej 15. miejsce z wynikiem 51,3, który jest wyższy niż unijna średnia (50,1).

Kompetencje cyfrowe

Pod względem kapitału ludzkiego znaleźliśmy się na 22. pozycji. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada poprawę tej pozycji w najbliższych latach.

"Na wielu polach prowadzimy intensywne działania na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli. Jednym z naszych najnowszych działań jest przygotowanie nowej strategii - Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Koncentrujemy się w niej na umiejętnościach, które są potrzebne obywatelom, specjalistom w dziedzinie ICT, pracownikom MŚP oraz pracownikom administracji publicznej.  Pracujemy też nad nowym Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2021–2027. Tutaj koncentrujemy się na m.in. wsparciu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, e-usługach, ale także na podstawowych i zaawansowanych umiejętnościach cyfrowych, podnoszeniu kwalifikacji oraz zdobywaniu umiejętności potrzebnych w przyszłości" - mówi minister ds. cyfryzacji. 

Zagórski dodaje, że w ostatnich miesiącach podjęto też wiele innych działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych Polaków. Prowadzimy np. kampanię „e-Polak potrafi” Na poziomie krajowym już widzimy jej efekty. Liczymy na to, że w przyszłorocznym raporcie zobaczymy je także na poziomie europejskim – mówi minister cyfryzacji.

Praca w toku

Polska dobrze sobie radzi jeśli chodzi o otwarte dane. W tej kategorii kraj plasuje się powyżej średniej unijnej. W ubiegłym roku rozpoczęto realizację projektu „Otwarte dane plus”. Ministerstwo Cyfryzacji deklaruje chęć stałego zwiększania ilość oraz jakości otwartych danych publicznych, a także promowania ich ponownego wykorzystanie. 

Poprawie uległ też wynik  w dziedzinie cyfrowych usług publicznych. Jak zauważają autorzy raportu - w coraz większym zakresie stosowane są wstępnie wypełnione formularze i realizowanych jest coraz więcej usług przez internet.

Ostatnie miesiące to czas rekordowego zainteresowania Polaków e-administracją.  Dowodem na potwierdzeniem słuszności tej tezy jest zainteresowanie profilem zaufanym. Obecne korzysta z niego dokładnie 6 962 223 osób, z czego tylko w tym roku przybyło ponad 2,3 miliona nowych właścicieli PZ. To więcej, niż w poprzednich latach przybywało w ciągu roku.

"Prowadzimy i finalizujemy wiele inwestycji infrastrukturalnych. Dzięki nim Polacy z różnych części kraju będą mieli łatwiejszy dostęp do szybkiego internetu. Niebawem ruszą kolejne inicjatywy podnoszące kompetencje cyfrowe. W tym zakresie nie zapominamy o nikim, zaczynając od nauki dzieci po pracę z seniorami – mówi minister cyfryzacji. – W rankingu DESI z roku na rok radzimy sobie coraz lepiej – to efekt naszej konsekwentnej pracy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że mamy jeszcze nad czym pracować. Robimy to, a efekty będzie można zobaczyć w przyszłorocznej edycji rankingu" – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

AK/Minister Cyfryzacji

Reklama

Komentarze

    Reklama