Reklama

Polityka i prawo

Laptopy z rządowych programów. Sprawdziliśmy, jak działało wsparcie dla dzieci z terenów popegeerowskich

Fot. pxhere.com/Domena publiczna

Niemal równo rok temu – bo 14 lutego 2022 roku – premier i minister cyfryzacji ogłosili program dla dzieci oraz młodzieży w szkołach popegeerowskich, w ramach którego zapowiadano, że w sumie 500 mln zł zostanie przeznaczonych na zakup sprzętu. Dopiero co ogłoszono kolejną inicjatywę – laptopy dla IV-klasistów. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jakie były efekty projektu, który ruszał w ostatnie Walentynki.

Reklama

Jak deklarowano, celem programu oferowania laptopów dla dzieci z terenów dawych PGR-ów miało być „wyrównanie szans rozwojowych”. Szef rządu podkreślił, że to „duży program rozwojowy, modernizacyjny”. Zapewniał, że „jest pewien, iż w najbliższych miesiącach te szanse będą wyrównywane”.

Reklama

Informowano wtedy, że za ponad 500 mln zł zostaną zakupione komputery i laptopy. Początkowo przewidywano 80 mln zł wsparcia, ale zainteresowanie przewyższyło oczekiwania.

Jak się okazuje – niemal rok później – to nie wystarczyło. W styczniu br. rząd ogłosił program laptopów dla IV klasistów. O szczegółach procedury przetargowej pisaliśmy w tym materiale.

Reklama

„Celem programu jest to, by każdy czwartoklasista otrzymał sprzęt, co w praktyce oznaczać będzie, że w najbliższej przyszłości wyeliminujemy wykluczenie cyfrowe z polskich szkół. Ponadto, jeśli wystąpią sytuacje, że dziecko nie ma dostępu do internetu w domu, może bezpłatnie korzystać z dostępu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) w szkole. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dający szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu” – poinformowała serwis CyberDefence24.pl Monika Dębkowska z działu Cyfryzacji KPRM.

Czytaj też

Laptopy tylko z jednego programu

Postanowiliśmy zapytać Cyfryzację KPRM o to, czy wobec tego program latopów dla IV klasistów będzie obejmował również uczniów wcześniej objętych już wsparciem - w ramach programu laptopów dla terenów popeegerowskich.

Zapewniono nas, że „żadne dziecko nie otrzyma dwóch komputerów z programów rządowych, a szczegółowe rozwiązania będą opisane w ustawie”. „Jeżeli otrzymali sprzęt już w ramach innego rządowego programu, nie otrzymają go ponownie” - dodano.

Na pytanie, kto będzie weryfikował czy dzieci otrzymały już wcześniej laptopy usłyszeliśmy, że przed rozpoczęciem przekazywania uczniom laptopów zakupionych ze środków Krajowego Planu Odbudowy ma zostać zweryfikowane czy dane dziecko nie otrzymało już sprzętu w ramach innego programu.

Czytaj też

Laptopy dla szkół popegeerowskich

Jakie były efekty programu sprzed roku? Monika Dębkowska z Departamentu Cyfryzacji w KPRM poinformowała nas, że w ramach programu „Granty PPGR” zostało przekazanych 200 941 laptopów, 13 925 komputerów i 3 204 tabletów.

„Konkurs Granty PPGR miał na celu zmniejszenie zarówno deficytu sprzętu komputerowego, jak i utrudnienia w dostępie do internetu, co wpływało negatywnie na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Wobec tego o wsparcie mogli ubiegać się uczniowie znajdujący się we wszystkich oddziałach szkolnych - od >>zerówki do ostatniej klasy szkoły średniej<<” – usłyszeliśmy.

Gminy miały mieć obowiązek dostarczenia dokumentów w zakresie zarówno funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PGR, jak i weryfikacji przesłanych przez rodziców/opiekunów dzieci oświadczeń, które potwierdzało pokrewieństwo dzieci z osobą pracującą w PGR i miejsce zamieszkania ucznia na terenie gminy, gdzie funkcjonowało niegdyś zlikwidowane PGR.

Czytaj też

Co stało się z laptopami?

Komputery i tablety zostały przekazane dzieciom na własność. Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Wiesław Paluszyński najpierw stwierdził, że laptopy ze wskazanego programu „zostały sprzedane przez dzieci i rodziców do lombardów”, a następnie – po liście otwartym ministra Janusza Cieszyńskiego – za swoje słowa przeprosił.

Zapytaliśmy jednak, czy wprowadzono procedurę kontroli oferowanego dzieciom sprzętu. Jak usłyszeliśmy, to gminy były zobowiązane do stworzenia procedury monitorowania sprzętu - z uwzględnieniem procesu śledzenia i sprawdzania czy osiągnięte zostały wszystkie cele konkursu.

„Biorąc pod uwagę fakt monitorowania sytuacji ze sprzętami przez gminy, oraz fakt że wszystkie sprzęty mają nr seryjne/inwentarzowe – ewentualne jednostkowe takie sytuacje będą możliwe do zlokalizowania i sprawdzenia” – dodała w odpowiedzi na nasze pytanie Monika Dębkowska.

Program „laptopów dla szkół z terenów byłych PGR-ów” był finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiej Agendy 2020. Nabór wniosków trwał od października 2021 roku do początku listopada 2021 roku. Wartość projektu wynosiła dokładnie 586 mln 222 tys. 806 zł. Program był całkowicie finansowany ze środków unijnych.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama