Reklama

Polityka i prawo

Centralny Ośrodek Informatyki przekształci się w Agencję Informatyzacji? Jest projekt

fot. freestocks/ Domena publiczna/ Unsplash

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji. Stoi za nim Janusz Cieszyński, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa w KPRM.

Reklama

Z informacji przekazanych przez Departament Cyberbezpieczeństwa w KPRM wynika, że projekt ma przekształcić COI z instytucji gospodarki budżetowej w Agencję Informatyzacji - państwową osobę prawną. Celem tej zmiany ma być „wyeliminowane czynności administracyjno – organizacyjnych, związanych ze zlecaniem spraw COI, ponieważ staną się one zadaniami własnymi Agencji.

Reklama

Do zadań nowego podmiotu ma należeć: administrowanie systemami teleinformatycznymi m.in. w których prowadzone są Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr PESEL, Rejestr Dokumentów Paszportowych, Rejestr Danych Kontaktowych oraz Centralna Ewidencją Kierowców i Centralną Ewidencją Pojazdów oraz innymi, powierzonymi przez ministra. Zadaniem Agencji będzie obsługa techniczno-organizacyjna tych systemów.

Czytaj też

Agencja Informatyzacji. Jakie zadania?

W projekcie wskazano na szereg kompetencji, które miałyby należeć do Agencji Informatyzacji. Będzie to administrowanie systemami, a także ich budowa, utrzymanie i rozwój; udostępnianie e-usług, proponowanie celów i priorytetów ich rozwoju oraz inicjowanie działań ukierunkowanych na ich realizację; prowadzenie projektów informatycznych; budowa, rozwój i utrzymanie centrów przetwarzania danych służących podmiotom realizującym zadania publiczne; udostępnianie usług infrastrukturalnych lub chmurowych.

Reklama

Projekt zakłada również przekształcenie Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w Fundusz Ewidencji i Rejestrów Państwowych. Zmiana – według uzasadnienia – ma pozwolić na „zapewnienie stabilnego finansowania również dla rejestrów państwowych”. Funduszem będzie dysponował prezes Agencji.

W Agencji mają być zatrudnieni dotychczasowi pracownicy COI oraz KPRM.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 roku.

Czytaj też

Czym zajmuje się Centralny Ośrodek Informatyki?

COI utrzymuje i rozwija największe systemy IT w państwie. To jednostka gospodarki budżetowej, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Wszystkie zadania są zlecane COI odpłatnie.

Ośrodek odpowiada m.in. za projekt Profilu Zaufanego , Mój Gov czy System Rejestrów Państwowych.

Dyrektorem Centralnego Ośrodka Informatyki jest obecnie Przemysław Koch, jego zastępcami: Hubert Gniadowicz i Katarzyna Blachowicz, a p.o. dyrektora generalnego Wiesław Krzywiński.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama