Reklama

Armia i Służby

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Kto może trafić do polskiego cyberwojska?

Logo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni/ fot. NCBC
Logo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni/ fot. NCBC
Fot. CYBER_MIL_PL/ Twitter.com

Resort obrony narodowej przybliża plany związane z formowaniem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz ich miejsce w strukturze sił zbrojnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Kto może trafić do polskiego cyberwojska i w jakim zakresie komponent będzie współpracował z Terytorialsami?

8 lutego podsumowano trzy lata programu Cyber Mil Pl. Podczas konferencji, w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej ogłosił powołanie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nie było zaskoczenia - misja dowodzenia nowym komponentem została powierzona gen. bryg. Karolowi Molendzie. Pojawiły się jednak pytania o miejsce cyberwojsk w strukturze sił zbrojnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Temat ten znalazł już swoje miejsce w serwisie CyberDefence24.pl, jest jednak dobra okazja, aby przedstawić dodatkowe informacje dzięki odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z Centrum Operacyjnego MON.

Czytaj też

Z nadesłanego przez wydział prasowy CO MON oświadczenia wynika, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (WOC) formowane są w sposób zbliżony do Wojsk Specjalnych, które początkowo powołane zostały jako specjalistyczny komponent sił zbrojnych, aby w 2007 roku na podstawie zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony (Dz.U. 2007 nr 107, poz. 732.) stać się oddzielnym rodzajem sił zbrojnych. Podkreślono, że WOC formalnie zostały sformowane 1 stycznia 2022 roku, struktury komponentu są w początkowej fazie formowania i obecnie nie stanowią rodzaju sił zbrojnych.

Czytaj też

Struktura cyberwojsk

Aktualnie struktura Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oparta jest na samodzielnych jednostkach wojskowych, podporządkowanych Dowództwu Komponentu WOC. Pełnią w niej służbę „specjalnie wyselekcjonowani i wyszkoleni żołnierze". Według przyjętej w resorcie obrony narodowej koncepcji polskie cyberwojska do czasu powołania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych będą podlegać ministrowi obrony narodowej.

Kadra WOC - według zapewnień resortu - przygotowywana jest do realizacji pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni i wspierana przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i analitycznym) oraz wchodzącą w skład WOC Jednostkę Wsparcia Działań (w zakresie logistycznym i technicznym). 

Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że aktualnie w strukturach WOC służy i pracuje kilkuset żołnierzy oraz pracowników wojska, a proces rekrutacji nadal jest prowadzony. Resort obrony narodowej zastrzega jednak, że szczegółowe dane liczbowe nie będą w tym zakresie prezentowane opinii publicznej, z uwagi na charakter działań prowadzonych przez nowo formowany komponent sił zbrojnych. Podstawową część kadr WOC stanowią żołnierze i tylko oni upoważnieni będą do prowadzania działań militarnych w cyberprzestrzeni. 

Resort obrony narodowej planuje w kolejnych latach dalszą rozbudowę komponentu. Aktualnie w strukturach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwa WOC służy i pracuje łącznie już ponad 5 tys. żołnierzy i pracowników wojska.

Czytaj też

Wymagania dla kandydatów WOC

Jak informuje resort obrony narodowej do służby w WOC, analogicznie jak ma to miejsce w całych siłach zbrojnych RP, powołać można osobę, która spełnia następujące warunki: W korpusie oficerów zawodowych:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony;

- W korpusie podoficerów zawodowych:

 • posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany, po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

- W korpusie szeregowych zawodowych:

 • posiada wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe
 • posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową.

Czytaj też

Jak wskazano, są to wymagania podstawowe, natomiast z uwagi na wysoce specjalistyczny charakter dużej części stanowisk służbowych w jednostkach poziomu taktycznego WOC przyjęto, iż na wybrane, specjalistyczne stanowiska można powołać wyłącznie osoby, które poza określonymi wymaganiami dodatkowo posiadają:

 • specjalistyczną wiedzę z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa i zaliczyły wymagany dla konkretnego stanowiska służbowego (na jakie dana osoba ma być wyznaczona) test kompetencyjny prowadzony przez NCBC
 • orzeczenia o braku przeciwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne" lub złożyły wniosek wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Czytaj też

Współpraca WOC z WOT-em

Resort obrony narodowej podkreśla, że jednym z założeń strategicznych, określonych w koncepcji formowania cyberwojsk jest bliska współpraca WOC z Wojskami Obrony Terytorialnej. Wchodzące w skład WOT Zespoły Działań Cyberprzestrzennych (ZDC WOT) będą realizowały działania w cyberprzestrzeni wspólnie z WOC-em. Na czas realizacji tych działań, zespoły działań cyberprzestrzennnych WOT będą wydzielane ze struktur WOT i przekazywane w podporządkowanie Dowództwa Komponentu WOC.

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze (1)

 1. Pan X

  Największe mózgi z zakresu IT i programowania, to ludzie którzy często nie ukończyli żadnych studiów, Pasjonaci, dla których studia były tylko przeszkodą w samorozwoju. Myślę, że MON powinien bardzo mocno uwzględnić ten fakt przy naborze. Tym bardziej, że tacy najlepsi z najlepszych, nie zadowolą się najniższą pensją i stanowiskiem.

  1. Orel

   Ilu masz takich na rynku? 0.1%? Do tego ilu z nich zajmuje się cybersecurity? Ilu z tego ułamka chce pracować w wojsku? Moze byś jednego w tym kraju znalazł góra dwóch