Armia i Służby

#CyberMagazyn: Powstaną Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Sprecyzowano cele

fot. Stijn Swinnen/ Unsplash/ Zdjęcie poglądowe
fot. Stijn Swinnen/ Unsplash/ Zdjęcie poglądowe

W projekcie ustawy o Obronie Ojczyzny zawarto zapisy o utworzeniu Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które będą podlegały Dowódcy Komponentu WOC. Mają realizować działania reaktywne, proaktywnej ochrony i aktywnej obrony w cyberprzestrzeni.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w piątek projekt ustawy o Obronie Ojczyzny. Zgodnie z nim, ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Zakłada ona usankcjonowanie na poziomie ustawowym Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Projekt trafił teraz do uzgodnień międzyresortowych.

Jak wynika z analizy dokumentu przez CyberDefence24.pl, zasadniczą zmianą w projekcie w zakresie cyberbezpieczeństwa jest utworzenie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które będą podlegały Dowódcy Komponentu WOC.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni jako specjalistyczny komponent Sił Zbrojnych są właściwe do realizacji pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie proaktywnej ochrony oraz aktywnej obrony elementów i zasobów cyberprzestrzeni kluczowych z punktu widzenia Sił Zbrojnych” – czytamy w projekcie ustawy.

Zadania i wyzwania dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Zatem w skład Sił Zbrojnych wejdą – zgodnie z projektowaną ustawą - Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, jako ich specjalistyczny komponent.

Do ich zadań ma należeć: realizowanie programów rozwoju Sił Zbrojnych; programowanie, planowanie, organizowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie prowadzenia szkoleń będących we właściwości Dowódcy Komponentu WOC na rzecz podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych, komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także instytucji, organów i podmiotów; planowanie oraz organizowanie mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia WOC; budowa, utrzymanie oraz ochrona infrastruktury i informacji w cyberprzestrzeni; prowadzenie działań i operacji w cyberprzestrzeni; zapewnienie wsparcia operacji militarnych prowadzonych przez Siły Zbrojne oraz operacji w układzie sojuszniczym i koalicyjnym; współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa; zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych.

Zaznaczono, że istotnym jest, aby WOC posiadały zdolności i uprawnienia do prowadzenia pełnego spektrum działań w domenie cyberprzestrzeni, ponieważ dotychczas obowiązująca ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 5 lipca 2018 roku nie gwarantuje „właściwej ochrony kluczowych systemów i infrastruktury dla interesu państwa”. Wynika to z faktu, że działania obronne realizowane są post factum – dopiero po wykryciu cyberzagrożenia. To właśnie dlatego komponent WOC ma realizować zadania nie tylko w formie reaktywnej, ale także proaktywnej ochrony (stałe rozpoznawanie narzędzi, technik, motywacji i procedur potencjalnych przeciwników) i aktywnej obrony (rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń, niepożądanych działań w cyberprzestrzeni, działania wyprzedzające). 

W projekcie wskazano, że Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni dowodzi jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i podlega: Ministrowi Obrony Narodowej do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych; Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych z chwilą jego mianowania i przejęcia przez niego dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

Uwzględniono także zapis, że użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa może nastąpić w celu „prowadzenia w pełnym spektrum działań w cyberprzestrzeni, które mają być realizowane lub mają wywoływać skutki w elementach cyberprzestrzeni lub z wykorzystaniem elementów zlokalizowanych poza granicami państwa, które nie oznaczają użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa”.

Wyzwaniem pozyskanie kadr

W rozmowie z nami we wrześniu br. gen. Bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, który odpowiada za pozyskanie cyberkadr i utworzenie WOC, komentował:

„Największym wyzwaniem w zakresie budowania wojsk (Obrony Cyberprzestrzeni - red.) jest czynnik ludzki. Obecne czasy to rynek pracownika, a nie pracodawcy. Wszyscy podkreślają, że bardzo trudno jest pozyskać kadry, wręcz panuje kłusownictwo pomiędzy instytucjami, pompowane finansowo, by pozyskać specjalistę, który ma chociaż średnią wiedzę w zakresie zadań związanych z cyberbezpieczeństwem. Stąd również widzimy to zagrożenie. Jednak wszystkie programy, jakie uruchamiamy mają na celu rozwiązanie tego problemu” – podkreślał.

Zobacz także: Gen. bryg. Karol Molenda, NCBC: "Zapewnienie cyberbezpieczeństwa jest procesem"

Natomiast płk dr inż. Mariusza Chmielewskiego pytaliśmy o to, czy uda się dotrzymać deklarowanego terminu i czy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni osiągną pełną zdolność operacyjną do 2025 roku.

„Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Nie będę ukrywał, że budujemy struktury po to, aby urealnić stawiane przed nami zadania. Bardzo profesjonalnie i rzetelnie podchodzimy do tego, co robimy” – mówi przedstawiciel NCBC. Jak dodaje: „Na razie wszystkie dokumenty, które pan generał (gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor NCBC – red.) jako pełnomocnik złożył, nie pokazują żadnych opóźnień” – mówił portalowi CyberDefence24.pl w październiku tego roku.

Jak wskazano w projekcie ustawy, minister obrony narodowej określi - w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu - szczegółowy zakres działania, siedzibę i strukturę organizacyjną Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz jednostek bezpośrednio podporządkowanych.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected] Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

image
Fot. Reklama

Komentarze

    Czytaj także