Reklama

Armia i Służby

Cyberwojska z własną odznaką pamiątkową, oznaką rozpoznawczą i proporczykiem

Gen. bryg. Karol Molenda, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w czasie Cyber24 Day
Gen. bryg. Karol Molenda, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w czasie Cyber24 Day
Fot. Robert Suchy/ Grupa Defence24

Decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, Dowództwu Kompontentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) przyznano własną odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret. Będą mogli ją otrzymać cyberżołnierze i pracownicy DKWOC, którzy wyróżnią się na służbie czy w pracy.

Minister obrony narodowej na podstawie decyzji z 12 stycznia br. wprowadził:

  • odznakę pamiątkową Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
  • oznakę rozpoznawczą DKWOC
  • proporczyk na beret żołnierzy DKWOC.

Zatwierdzono wzór odznaki; wzór legitymacji dotyczący nadania odznaki; wzór oznaki: na mundur wyjściowy i na mundur polowy oraz wzór proporczyka.

Oznaka rozpoznawcza DKWOC
Oznaka rozpoznawcza DKWOC
Fot. screen własny/ decyzja MON
Legitymacja odznaki pamiątkowej DKWOC
Legitymacja odznaki pamiątkowej DKWOC
Fot. screen własny CyberDefence24/ decyzja MON
Odznaka pamiątkowa DKWOC
Odznaka pamiątkowa DKWOC
Fot. screen własny/ decyzja MON
Wzór oznaki rozpoznawczej DKWOC
Wzór oznaki rozpoznawczej DKWOC
Fot. screen własny CyberDefence24/ decyzja MON
Proporczyk na beret żołnierzy DKWOC
Proporczyk na beret żołnierzy DKWOC
Fot. screen własny CyberDefence24/ decyzja MON

Czytaj też

Odznaka pamiątkowa

Odznaka pamiątkowa to „forma wyróżnienia żołnierzy i pracowników DKWOC za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowanie innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla DKWOC” – czytamy w tekście decyzji ministra. Ma symbolizować „więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań”.

Jej wielkość to 34x45 mm, ma kształt orła w barwach biało-szaro-czarnych, trzymającego w szponach kulę ziemską błękitno-granatową, która jest opleciona złotą siecią informatyczną. Wizerunek orła ma nawiązywać do symboliki narodowej i wojskowej, natomiast kula ziemska opleciona siecią - to symbol internetu i cyberprzestrzeni – uzasadniono.

Czytaj też

Kto może otrzymać odznakę?

Odznakę może otrzymać Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni; żołnierz zawodowy po co najmniej rocznej służbie w DKWOC; pracownik resortu obrony narodowej (w DKWOC co najmniej od dwóch lat); żołnierz rezerwy na przydziale mobilizacyjnym w DKWOC (przez co najmniej 3 lata oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych); osoba fizyczna i prawna - szczególnie zasłużona dla DKWOC (na wniosek Komisji).

Nadaje ją Dowódca - na podstawie wniosku zaopiniowanego przez ośmioosobową Komisję (przewodniczący, zastępca, sekretarz i pięcioro członków), a potwierdzenie odbywa się na podstawie rozkazu dziennego Dowódcy. Nadawana jest imiennie - wspólnie z legitymacją (stwierdzającą nadanie). Niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

Czytaj też

W związku z nadaniem odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje. Wręczana jest podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych. Dopuszcza się noszenie jej na ubiorze cywilnym miniaturki odznaki.

Czytaj też

Prawo do jej posiadania tracą natomiast żołnierze i pracownicy DKWOC skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. Pozbawieni odznaki mogą być też żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne (w uzasadnionych przypadkach). Od decyzji Dowódcy można się odwołać na piśmie w ciągu 14 dni od zawiadomienia o jej utracie. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

Decyzja weszła w życie z dniem ogłoszenia tj. 12 stycznia br.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze (2)

  1. rwd

    A magnesy na lodówki też będą?

  2. Krzysztof33

    Rzeczywiście, taka odznaka i proporczyk znacząco podniosą nasze zdolności obronne ;)