Polityka i prawo

Wiesław Goździewicz o specjalnej ustawie dot. cybersecurity [Cyberdefence24.pl TV]

  • Tomasz Siemoniak w trakcie sprawowania funkcji szefa MON. Fot. mjr Robert Siemaszko/DKS MON

Kmdr por. Wiesław Goździewicz z NATO Joint Force Training Centre w Bydgoszczy w rozmowie z Cyberdefence24.pl mówi o tym, czy potrzebna jest specjalna ustawa, która regulowałaby aktywność w cyberprzestrzeni. 

Według kmdr Goździewicza dodatkowej regulacji wymagają bez wątpienia kwestie związane z ze zwalczaniem międzynarodowej czy transgranicznej przestępczości cybernetycznej. Jak wspomina ekspert NATO, dobrym przykładem takiej współpracy i regulacji jest dwustronna umowa między Stanami Zjednoczonymi i Chinami w zakresie wzajemnego wsparcia w zwalczaniu kradzieży własności przemysłowej za pośrednictwem sieci.

Specjalista od prawa w cyberprzestrzeni nie usłyszał do tej pory opinii o konieczności dostosowywania prawa konfliktów zbrojnych do działań cybernetycznych. W rozmowie z Cyberdefence24 zapewnił, że większość ekspertów uważa, że "istniejące instrumenty prawa mędzynarodowego w dziedzinie prawa konfliktów zbrojnych są wystarczające".

Komentarze