Reklama

Polityka i prawo

Zagórski: 5G w Polsce do końca roku zgodnie z planami

Fot. CreepCreep/Pixabay
Fot. CreepCreep/Pixabay

Sieć 5G w Polsce powinna ruszyć do końca bieżącego roku. Szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski poinformował, że nadal aktualny jest plan budowy innowacyjnej sieci zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej.

"W dalszym ciągu aktualny jest plan budowy sieci (5G) w taki sposób, żeby zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, sieć 5G została komercyjnie uruchomiona w tym roku. (...) Należy się spodziewać, że będzie stopniowo uruchamiana przez wszystkich operatorów i stopniowo w kolejnych miastach i obszarach Polski" - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Szef resortu przypomniał, że plan zakłada, że do 2025 roku we wszystkich dużych miastach Unii Europejskiej i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych sieć 5G będzie dostępna.

"Mamy ambicję, jako Polska, aby ten plan był znacznie przyspieszony" - podkreślił Zagórski.

Warto przypomnieć, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował wcześniej, iż w związku z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 568) bieg terminu składania ofert wstępnych w ogłoszonej w dniu 6 marca 2020 roku aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz został zawieszony.

Zawieszenie biegu terminu składania ofert wstępnych obowiązuje od dnia 31 marca 2020 roku, w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie okresu zawieszenia termin składania ofert wstępnych będzie biegł dalej.

Zawieszenie terminów procesowych w postępowaniach dotyczy wszystkich terminów, w tym również określonych datą dzienną (takich jak końcowy termin składania ofert wstępnych w aukcji). Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej.

W toku prac nad przygotowaniem procedury aukcyjnej Prezes UKE wystosował do Ministra Cyfryzacji zapytanie ws. intencji zawarcia w dokumentacji aukcyjnej wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa. W dniu 31 października 2019 r. Minister Cyfryzacji przekazał Prezesowi UKE  odpowiedź negatywną, wskazującą, że operatorzy będą musieli w tym zakresie spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa (tj. rozporządzeń do art. 175d i 176a ustawy prawo telekomunikacyjne), które zostaną wydane z vacatio legis skorelowanym z planem rozwoju sieci 5G.

Mimo opóźnień wprowadzonych Ustawą antyCOVID z marca bieżącego roku, uruchomienie 5G w paśmie 3,6 GHz w 2020 roku byłoby możliwe, do czego wystarczające jest uchylenie art. 15zzs tej ustawy, przewidziane w przekazanym do Sejmu projekcie. Kwestie cyberbezpieczeństwa można natomiast we właściwym czasie uregulować na poziomie przepisów prawa (w tym wspomnianych wyżej rozporządzeń, dla których nadal trwa proces legislacyjny), w zgodzie z wcześniejszymi deklaracjami resortu cyfryzacji.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio - a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

PAP/Informacja prasowa UKE

Źródło:PAP

Komentarze