Reklama

Polityka i prawo

Strategia cyfryzacji państwa. W lipcu trafi do uzgodnień międzyresortowych

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
Autor. Ministerstwo Cyfryzacji/ oficjalny profil X

Projekt nowelizacji ustawy, który będzie podstawą prawną Strategii cyfryzacji państwa ma trafi do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji oraz opiniowania w lipcu br. - poinformowało PAP Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Rząd będzie mógł przyjąć Strategię w drodze uchwały.

20 czerwca odbywały się konsultacje społeczne Strategii cyfryzacji państwa na Stadionie Narodowym, w ramach których branża cyberbezpieczeństwa i nowych technologii mogła zgłosić swoje opinie, uwagi i sugestie dotyczące przyszłości Polski w tym zakresie.

Szczegółowo opisywaliśmy ich przebieg na naszych łamach w poszczególnym zakresie. Materiały znajdziecie poniżej:

Czytaj też

Czytaj też

Czytaj też

Reklama

Prace Rady Ministrów

Resort cyfryzacji przekazał teraz PAP, że projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„Kolejnym etapem są uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje oraz opiniowanie, które odbędą się w lipcu 2024 r. Na podstawie ustawy, Rada Ministrów będzie mogła przyjąć Strategię w drodze uchwały” - poinformowało PAP Ministerstwo Cyfryzacji.

„Ze względu na zakres i charakter Strategii, jej realizacja będzie wymagała dalszych zmian prawnych, związanych m.in. z implementacją przepisów UE” - informuje resort.

Podstawą prawną dla dla dokumentu ma być projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Czytaj też

Reklama

Strategia cyfryzacji państwa. Założenia

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że strategia będzie „kompleksowym i długookresowym dokumentem, który zapewni wieloletnią perspektywę rozwoju procesu informatyzacji państwa”. Jego celem ma być „odpowiedzialne wdrożenie polityk unijnych, a także zapewnienie efektywności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa oraz funduszy europejskich na działania w obszarze cyfryzacji”.

„W Strategii uwzględniona zostanie diagnoza transformacji cyfrowej oraz dotychczas realizowane działania. Określone zostaną cele w najważniejszych obszarach cyfryzacji, wraz ze wskazaniem środków służących do ich realizacji oraz możliwości finansowania projektowanych działań. Strategia będzie stanowiła podstawę do określenia sposobów i zasad współpracy wewnątrz administracji rządowej z pozostałymi interesariuszami cyfryzacji państwa, w tym jednostkami samorządu terytorialnego. Dokument ten będzie również podstawą do oceny przez Komitet do spraw Cyfryzacji projektów dokumentów rządowych i przedsięwzięć informatycznych o publicznym zastosowaniu” - przekazał PAP resort.

Reklama

Strategia na 10 lat

Strategia ma zostać przyjęta na 10 lat, a co dwa lata będzie dokonywany jej przegląd przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, we współpracy z innymi członkami Rady Ministrów.

Projekt ustawy przewiduje też powołanie pełnomocników ds. informatyzacji w urzędach obsługujących ministrów, kierujących działami administracji rządowej oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mają oni koordynować działania i realizację Strategii oraz innych dokumentów strategicznych, które są związane z informatyzacją.

/PAP/NB

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na:*[email protected].*

Reklama

Komentarze

    Reklama