Reklama

Polityka i prawo

Od megaustawy do bezpiecznego Internetu. Kluczowe projekty Ministerstwa Cyfryzacji

Łączność i dane na konsultacjach społecznych Ministerstwa Cyfryzacji
Prawo komunikacji elektronicznej priorytetem w zakresie łączności
Autor. Ministerstwo Cyfryzacji / X

W czwartek 20 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło stan prac dotyczący łączności i danych. Miało to miejsce podczas konsultacji społecznych nad cyfrową strategią Polski, które odbyły się w Warszawie na PGE Narodowym.

Grzegorz Czwordon z Deprartamentu Telekomunikacji opowiedział, co działo się ostatnio w obszarze telekomunikacji. Ministerstwo Cyfryzacji zajmuje się wdrażaniem Europejskiego Kodeksu Łączności. Za opóźnienia w tym zakresie Polska płaci bowiem milionowe kary.

Oprócz tego resort przeprowadza konkursy w ramach KPO i FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy) na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych. Trwają też prace nad wdrożeniem Aktu o infrastrukturze gigabitowej (GIA – Gigabit Infrastructure Act), który został przyjęty przez Radę UE pod koniec kwietnia br. oraz nad usługą Advance Mobile Location dla osób potrzebujących pomocy.

MC działa też nad rozwiązaniami na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież.

Czytaj też

Reklama

Prawo komunikacji elektronicznej w „miesiącach wczesnojesiennych”

Głównym celem MC związanym z łącznością jest oczywiście uchwalenie prawa komunikacji elektronicznej wraz z aktami wykonawczymi. Jak usłuszeliśmy podczas konsultacji, ma się to stać w „miesiącach wczesnojesiennych”.

Inne plany związane są m.in z wdrożeniem GIA, nowelizacją megaustawy oraz polską prezydencją w UE.

Czytaj też

Reklama

Zarządzenie danymi

Na temat prac MC związanych z danymi mówiła Anna Gos, dyrektorka Departamentu Zarządzania Danymi. W ich ramach prac regulacyjnych resort brał udział w tworzeniu aktów unijnych Data Government Act oraz Data Act. Akty te zawierają kluczowe strategie, które mają stworzyć jednolity rynek danych w Unii Europejskiej.

W ramach prac technicznych MC prowadzi badania, wdraża projekty z FERC, czy prowadzi portal bezpłatnych danych – dane.gov.pl.

Ekosystem zarządzania danymi ma też wymiar organizacyjny. W jego ramach prowadzone są m.in. warsztaty dla samorządów i kampanie internetowe.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama