Reklama

Polityka i prawo

Laptopy dla czwartoklasistów. W Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy

laptop
Fot. pxhere.com/CC0

W Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Jej celem ma być wyposażenie uczniów IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w laptopy. Bony na zakup sprzętu dostaną także nauczyciele publicznych szkół podstawowych.

Projekt ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli został złożony w Sejmie przez posłów PiS.

"Proponowane rozwiązanie zmierza przede wszystkim do wyrównania szans wszystkich uczniów w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych" - wskazano w uzasadnieniu do projektu. Przypomniano w nim, że wdrażana od 1 września 2017 roku podstawa programowa kładzie szczególny nacisk na kształcenie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin.

Ustawa zakłada przekazywanie laptopów co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych.

Natomiast zakupu laptopów będzie dokonywał - centralnie, co roku - urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji. Sprzęt będzie trafiał do organów prowadzących szkoły, które będą go przekazywać rodzicom uczniów klas IV szkół podstawowych do 30 września danego roku.

Czytaj też

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Jego przekazanie następi na podstawie umowy - zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzicem ucznia. Sprzętu nie będzie można sprzedać przez pięć lat od jego otrzymania. Uczniowi przysługuje tylko jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych.

Sprzęt dla nauczycieli

Ustawa zakłada także przekazanie nauczycielom publicznych szkół podstawowych bonów o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu. Organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie mógł złożyć wniosek o bon dla nauczyciela przez system teleinformatyczny, zapewniony przez ministra.

Czytaj też

Otrzymany bon nauczyciel będzie mógł zrealizować w punkcie sprzedaży laptopów, wskazanym na liście, zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji. Za pomocą otrzymanego bonu nauczyciel będzie mógł dokonać płatności jednorazowo. Prawo do dokonywania płatności obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku. Nauczyciele nie będą mogli sprzedać sprzętu przez pięć lat.

Środki na finansowanie bonów w roku szkolnym 2023/2024 będą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Oznaczenie laptopów

Jak pisaliśmy na łamach CyberDefence24.pl , każdy laptop, który trafi do uczniów w ramach rządowego programu, będzie specjalnie oznaczony. Na obudowie zostanie wygrawerowany symbol orła w koronie. „To znacznie utrudni próby sprzedaży takiego sprzętu" – informował minister Janusz Cieszyński.

Mówimy o ponad 363 tys. sztukach sprzętu. Utworzona zostanie centralna baza numerów seryjnych laptopów (zabezpieczenie systemowe), która ma pozwolić na weryfikację sprzętu.

Jak informowaliśmy, częstochowska firma X-kom złożyła najkorzystniejszą ofertę na dostawę rządowych laptopów dla czwartoklasistów.

Czytaj też

/PAP/ NB

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]

Komentarze