Reklama

Polityka i prawo

Cyberbezpieczeństwo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Resort ma wyjść „na plus”

Ministerstwo Sprawiedliwości
Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości/www.gov.pl

Cyfryzacja oraz podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa wymaga znaczących i regularnych nakładów finansowych, co przewiduje m.in. ustawa budżetowa na 2023 r. Dotyczy to nie tylko rządu, ale także poszczególnych jednostek w ramach ministerstw. Resort sprawiedliwości przedstawił planowane zyski i wydatki.   

Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zajęła się rozpatrzeniem oraz zaopiniowaniem dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na 2023 r. Skupiono się na kwestiach związanych przede wszystkim z informatyzacją oraz cyberbezpieczeństwem.

Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera, odnosząc się do obszaru informatyzacji wskazał, że w planowane dochody budżetowe w przyszłym roku wynoszą blisko 4,26 mln zł.

Kwota ta ma zostać uzyskana z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa jest w art. 184 ustawy o finansach publicznych. 

Czytaj też

Wydatki rządu

Jeśli chodzi o wydatki w 2023 r., przedstawiciel KPRM mówił o łącznej sumie blisko 1,7 mld zł. Niemalże 875 mln będzie pochodziło z budżetu państwa i ok. 822 mln - ze środków europejskich. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że z państwowych pieniędzy 195 mln zł przypadnie na dotacje, a 1,73 mln na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki bieżące będą kosztować budżet ok. 186 mln, z kolei wydatki majątkowe prawie 194 mln zł. 

Czytaj też

Dotacje

Odnosząc się do dotacji, Paweł Lewandowski podkreślił, że zaplanowano dotacje celowe i podmiotowe dla Instytutu Łączności (na m.in. finansowanie zadań z zakresu wsparcia naukowego, badawczego i technicznego) oraz NASK-u (na np. pokrycie kosztów zadań związanych z wdrażaniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej). 

Rząd przewiduje również dotacje na realizowanie bieżących projektów, w tym m.in. rozwijanie mObywatela oraz Programu rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029 (na program 9 mln zł).

Czytaj też

Wynagrodzenia i inne

Istotnym elementem wydatków bieżących w zakresie informatyzacji są wynagrodzenia z pochodnymi, które mają wynieść w 2023 r. blisko 60,8 mln zł

Z kolei kwota ponad 125 mln zł jest przewidziana na m.in. utrzymanie systemu ePUAP, szkolenia dla pracowników czy realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych RP na lata 2021-2035. 

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych uwzględniono inwestycje budowlane. Mowa o kwocie prawie 19,5 mln zł na np. budowę systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku na ul. Królewskiej. Do tego dochodzą ponad 63,6 mln zł na zadania związane z np. wdrażaniem OSE i rozwojem mObywatela. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację zadań ma otrzymać niemalże 821 mln zł

Czytaj też

Minimalny zysk

W trakcie posiedzenia sejmowej komisji Elżbieta Pińciurek, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz główna księgowa resortu, omówiła kwestie finansowe związane z funkcjonowaniem w ramach resortu - Centrum Cyberbezpieczeństwa. 

Zgodnie z przewidywaniami na przyszły rok, przychody Centrum mają wynieść 7 mln 910 tys. zł. Będą pochodzić w całości ze sprzedaży towarów i usług. Z kolei koszty planuje się, że wyniosą 7 mln 909 tyszł, a więc zysk netto powinien wynieść 1 tys. zł.

Odnosząc się do wydatków, księgowa Ministerstwa Sprawiedliwości wskazała, że składają się na nie wynagrodzenia osobowe dla pracowników (31 etatów) oraz bezosobowe na podstawie umów cywilno-prawnych. Łącznie mówimy o sumie blisko 5 mln zł (osobowe prawie 3,7 mln, bezosobowe 0,5 mln, pochodne wynagordzeń 782 tys. zł).

Działanie Centrum Cyberbezpieczeństwa wymaga także nabywania specjalistycznych rozwiązań i korzystania z zewnętrznych usług. Na ten cel w 2023 r. ma trafić kwota w wysokości ponad 2,4 mln zł.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze