Reklama

Armia i Służby

NATO i UE podpisały porozumienie w sprawie cyberobrony

W Brukseli podpisano Techniczne Porozumienie w Sprawie Cyberobrony pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za zdolności odpowiedzi na incydenty komputerowe NATO i Unii Europejskiej. Ułatwi ono wymianę informacji i dzielenie się najlepszymi praktykami pomiędzy obu organizacjami międzynarodowymi.

NATO i Unia Europejska stoją w obliczu podobnych wyzwań w zakresie zabezpieczenia ich sieci teleinformatycznych przed rosnącym zagrożeniem cyberatakami. Aby pomóc obu organizacjom skuteczniej zmierzyć się z tymi wyzwaniem wczoraj w Brukseli zostało podpisane Techniczne Porozumienie w Sprawie Cyberobrony (Technical Arrangement on Cyber Defence) pomiędzy jednostką odpowiadającą za zdolności odpowiedzi Paktu Północnoatlantyckiego na incydenty komputerowe (NATO Computer Incident Response Capabity/NCIRC) a Zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe UE (Computer Emergency Response Team of European Union/CERT-EU). Zawarte porozumienie stworzyło ramy dla wymiany informacji i dzielenia się najlepszymi praktykami pomiędzy zespołami reagowania na incydenty.

- Od dzisiaj obrona NATO i UE przed cyberatakami będzie silniejsza. Zacieśniona współpraca w ramach zawartego porozumienia pozwoli nam w namacalny sposób lepiej chronić się przed cyberatakami, ale również zwiększy naszą zdolność do przewidywania, wykrywania i reagowania na nie – stwierdził ambasador Sorin Ducaru, zastępca sekretarza generalnego NATO ds. rosnących wyzwań dla bezpieczeństwa.

- Podpisanie porozumienia to ważny krok milowy na drodze do wzmocnienia współpracy w dziedzinie cyberobrony z NATO. Jest ona zacieśniana przez nas jako jeden z pięciu priorytetów ramowych działań w zakresie polityki cyberobrony Unii Europejskiej (EU Cyber Defence Policy Framework) – oświadczył zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (European External Action Service)  Pedro Serrano – To bardzo ważny wkład w rozwój naszej współpracy operacyjnej na tym polu – dodał.

Celem porozumienia jest rozwój zdolności cyberobrony obu organizacji międzynarodowych poprzez wymianę danych dotyczących tego zagadnienia – Wymiana informacji ma kluczowe znaczenie dla cyberobrony – ocenił Koen Gijsbers, główny menedżer Agencji Łączności i Informacji Sojuszu Atlantyckiego (NATO Communications and Information Agency/NCI), która odpowiada za  funkcjonowanie i obronę sieci teleinformatycznych NATO – Porozumienie gwarantuje zarówno wymianę informacji związanych z poszczególnymi cyberzagrożeniami, jak i dzielenie się najlepszymi praktykami w dziedzinie procedur technicznych, konfiguracji sieci teleinformatycznych i współpracy z przemysłem.

Podpisane porozumienie techniczne stanowi wymierny dowód współdziałania NATO i Unii Europejskiej w zwiększaniu wspólnego bezpieczeństwa. Jest to też najnowszy przykład długoterminowej współpracy w dziedzinie cyberobrony pomiędzy obiema organizacjami. Co więcej, sztab cyberobrony UE od kilku lat bierze udział w corocznych ćwiczeniach cyberobrony Cyber Coalition, które są wizytówką NATO.

Ostatnia edycja tych ćwiczeń miała miejsce w listopadzie 2015 r. i zgromadziła ponad 600 specjalistów z NATO i krajów partnerskich Sojuszu. UE była reprezentowana wówczas przez grono obserwatorów.

NATO w ostatnim czasie bardzo wzmogło swą aktywność w rozwoju współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oprócz wspomnianego porozumienia z UE należy odnotować memorandum zawarte pomiędzy władzami Norwegii a NATO właśnie w celu zacieśnienia wzajemnych relacji na polu cyberobrony. Obie strony dążyć będą do stworzenia kanałów lepszej wymiany informacji niezbędnych do skutecznej ochrony systemów informatycznych przed atakami cybernetycznymi. Norwegia będzie przy tym jednym z pierwszych państw, które podpisały tego rodzaju memorandum z NATO. Ciężar realizacji zawartego porozumienia ma spaść na wspomniany już zespół NATO Computer Incident Response Capability (NCIRC) i norweskie NSM NorCERT, a także będące częścią sił zbrojnych Norwegii wojska cybernetyczne, czyli Cyberforsvaret.

Komentarze