Reklama

Armia i Służby

Rosja z własną strategią rozwoju sztucznej inteligencji. Czy błędy wpłyną na budowanie przewagi technologicznej?

fot. en.kremlin.ru
fot. en.kremlin.ru

Rosjanie wdrażają strategie rozwoju sztucznej inteligencji. Władimir Putin podpisał dokument zlecony wcześniej do przygotowania największemu rosyjskiego bankowi, który w kompleksowy sposób skupia się na zastosowaniu technologii w nauce, środowisku akademickim i opiece zdrowotnej. Określono w nim również ramy regulacyjne dla rozwoju AI. Strategia obejmuje okres rozwoju technologii do roku 2030. O przyjęciu dokumentu informuje rosyjska agencja TASS.

Projekt strategii został podpisany przez rosyjskiego prezydenta 10 października. SBerbank odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu jest jednym z największych zwolenników zastosowania sztucznej inteligencji w branży finansowej. Dokument zakłada utworzenie centrów badawczych, programów szkoleniowych, a także ośrodków stymulących badania i rozwój w zakresie AI. Założenia mówią również o wdrożeniu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zachęcaniu sektora prywatnego do angażowania się w projekty AI poprzez odpowiednie ulgi podatkowe.

Strategia jest kompleksowym dokumentem poruszającym kwestie akademickie w tym podstawy prawne, obliczenia wkładu naukowca w rozwój naukowy, finansowania badań, zwiększenia ilości dostępności artykułów naukowych o AI a także stworzenia krajowych standardów testowania, certyfikacji i potwierdzania zgodności systemów AI. Co ciekawe zwarto w niej również propozycję wykorzystania sztucznej inteligencji do poprawy poziomu nauczania w szkołach i uniwersytetach – nie tylko poprzez systemy służące do oceny postępów ucznia, ale również do wyławiania zdolnych uczniów, tworzenia platform do nauki na wszystkich poziomach szkolnych. 

Dokument porusza również kwestie konieczności pomocy absorpcji nowinek opartych na nowej technologii przez społeczeństwo. Zwraca także uwagę na konieczność podziału odpowiedzialności za szkody AI pomiędzy właścicieli technologii, programistów oraz dostawców.  Dotychczas obszar odpowiedzialności stanowi temat dość burzliwych rozmów ekspertów z tej dziedziny. Zwrócono również uwagę na konieczność rozwoju rosyjskich rozwiązań z zakresu hardware i software w tym szybszych i pobierających mniej energii mikroprocesorów.

Ciekawym elementem strategii jest założenie rozwoju AI do zmniejszenia liczby błędów diagnostycznych w służbie zdrowia a także poprawy całego systemu opieki medycznej w kontekście obsługi pacjenta.

Wygląda na to, że Rosjanie przygotowali bardzo kompleksowy dokument poruszający zarówno kwestie technologiczne, prawne, edukacyjne, współpracy na linii państwo-biznes jak i społeczną akceptację nowych rozwiązań. Uwadze autorów nie umknęły również konieczność zmian biurokratycznych. Portal Defence One, który zajął się analizą treści projektu rosyjskiej strategii, określił założenia strategii jako bardzo optymistyczne, wykazując błędy w formułowaniu czym jest sztuczna inteligencja oraz niejasne definicje np. „wymiany danych” a także nieprecyzyjne wytyczne dotyczące szkolenia nauczycieli w zakresie AI. Determinacja rosyjskich władz, aby zwiększyć swoją konkurencyjność w zakresie sztucznej inteligencji jest dość duża. Czy wykazane błędy przez Rosyjską Akademię Nauki staną się elementem do korekty nowo podpisanego dokumentu?  

Sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej pożądana technologią nie tylko do zastosowań cywilnych, ale również militarnych. O tym, że sztuczna inteligencja powinna być priorytetową technologią, która powinna być stopniowo wdrażania do operacji militarnych mówił ostatnio Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Celem Waszyngtonu jest osiągnięcie przewagi w dziedzinie nowoczesnej technologii nad Chinami.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Niuniu

    No proszę - okazuje się, że mamy niesamowitych samoistnych speców i ekspertów od sztucznej inteligencji. Potrafimy w mig ocenić i skrytykować Państwowy Dokument FR który tamtejsi eksperci opracowywali przez kilka lat. I to w zakresie podstawowych pojęć (założeń). Po prostu niesamowite. Dumny Jestem z naszego dobrego samopoczucia.

Reklama