Reklama

Armia i Służby

MON stworzy wojskową telewizję. Zarządzenie Błaszczaka

wojsko RP
Autor. 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja)/Twitter

Minister obrony Mariusz Błaszczak podjął decyzję o utworzeniu wojskowej telewizji internetowej. Z zarządzania szefa resortu wynika, że tworzone będą produkcje filmowe, nagrania wideo i programy telewizyjne. Zajmować się tym będzie specjalny instytut podległy MON. 

Reklama

3 października br. minister obrony wydał zarządzenie zmieniające przepisy dotyczące Wojskowego Instytutu Wydawniczego (WIW) w Warszawie. 

Reklama

Mówimy o państwowej instytucji kultury, której organizatorem jest szef MON – to on zapewnia środki niezbędne do działalności i rozwoju WIW oraz sprawuje nad nim nadzór. 

Czytaj też

Budować postawę patriotyczną

W Zarządzeniu Nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej z 2016 r. wskazano (§ 7. ust 1.), że Instytut jest odpowiedzialny za upowszechnianie wiedzy na temat Wojska Polskiego, a także „popularyzowanie kultury, tradycji i dziejów oręża polskiego". W jaki sposób? Poprzez działalność wydawniczą, edukacyjną i wychowawczą. 

Reklama

Głównym celem jest kształtowanie w społeczeństwie postaw patriotycznych i proobronnych. A to wszystko w zgodzie z polityką informacyjną MON-u. 

Teraz zakres zadań WIW został rozszerzony. Dodano do niego produkcję audio i audiowizualną

Do zakresu działania Instytutu należy upowszechnianie wiedzy na temat Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz popularyzowanie kultury, tradycji i dziejów oręża polskiego poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i wychowawczej oraz produkcji audialnej i audiowizualnej w celu kształtowania postaw patriotycznych i proobronnych, w zgodzie z założeniami polityki informacyjnej resortu obrony narodowej.
Zarządzenie Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie

Czytaj też

Telewizja, firmy, programy

Do tej pory Wojskowy Instytut Wydawniczy skupiony był na tworzeniu i wydawaniu treści pisanych. Mowa o miesięczniku „Polska Zbrojna”, dwumiesięczniku „Przegląd Sił Zbrojnych”, kwartalniku naukowym „Kwartalnik Bellona” i portalu „polska-zbrojna.pl”. 

Nowe zarządzanie Mariusza Błaszczaka do tego zestawu dodaje prowadzenie telewizji internetowej. W jakiej formie? Tego nie wyjaśniono. 

Szef MON wskazał jedynie, że WIW w celu wspierania działalności może zajmować się produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Skierowaliśmy do resortu obrony pytania dotyczące wydanego zarządzenia oraz charakteru tworzonej telewizji i materiałów w jej ramach tworzonych. Czekamy na odpowiedź.

Czytaj też

Ryzyko upolitycznienia

Wojskowa telewizja nie jest niczym nowym. Przykładowo, w amerykańskiej armii żołnierze w różnych częściach świata posiadają dostęp do TV przeznaczonej specjalnie dla nich. Mogą z niej korzystać chociażby podczas misji we wspólnych świetlicach. 

„Miałem możliwość odwiedzenia amerykańskiej bazy w Bawarii. W przypadku armii USA jest tak, że wszędzie, gdzie stacjonują żołnierze tego kraju, tam jest ich własna telewizja wojskowa” – mówił w naszym #CyberMagazynie mjr rez. Piotr Jaszczuk. 

Jednak byli sekretarze obrony oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu USA zwracali uwagę , że programy w amerykańskiej wojskowej telewizji wzmacniają podziały i polaryzację w ramach armii. 

Odbywa się to poprzez m.in. ukazywanie politycznych rozgrywek, sporów – a przecież wojsko ma być instytucją apolityczną. Dodatkowo, fakty w coraz większym stopniu obudowywane są politycznymi opiniami i komentarzami. Często pojawiają się debaty dotyczące zasadności prowadzonych operacji wojskowych i dezinformacja. To wszystko w telewizji dla żołnierzy. 

Czytaj też

A w Polsce?

Ryzyko upolitycznienia przekazów dla armii jest realne. Dotyczy także Polski, co potwierdza przykład z 2016 roku. Wtedy to gen. bryg. Robert Głąb, będący Dowódcą Garnizonu Warszawa, skierował do jednostek wojskowych w całej Polsce pismo ze wskazaniem, jakie telewizje oraz inne media są „mile widziane” w wojsku. Wyszczególniono stacje TVP, w tym przede wszystkim TVP Info.

Teraz z inicjatywy szefa MON Mariusza Błaszczaka powstawać będzie wojskowa telewizja internetowa oraz produkcje wideo, w tym programy telewizyjne. Jak w praktyce ma to wyglądać? Czekamy na dalsze wyjaśnienia resortu obrony.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama