Reklama

Armia i Służby

Dyrektor NCBC wskazany jako Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Fot. st. szer. Wojciech Król/CO MON

Decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej z 10 stycznia br. wskazuje, że dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) będzie jednocześnie Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, co jest bezpośrednio związane z planami dotyczącymi utworzenia wojsk wyspecjalizowanych w obronie cyberprzestrzeni. Funkcję dyrektora NCBC obecnie pełni gen. bryg. Karol Molenda.

O szczegółach decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej piszemy na łamach portalu Defence24.pl w tekście: „Rewolucja w wojskowym systemie wykrywania skażeń?” .

Z decyzji, która wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku wynika również, że za „organizację i nadzór nad SWS SZ RP odpowiada Minister Obrony Narodowej poprzez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Dyrektorem Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, Dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej, Dowódcą Garnizonu Warszawa określi strukturę organizacyjną, zadania oraz zasady funkcjonowania SWS SZ RP oraz Podsystemu Wczesnego Ostrzegania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Czytaj też

Zatem oficjalnie w decyzji tej wskazano, że dyrektor NCBC (funkcję sprawuje obecnie gen. bryg. Karol Molenda) miałby być jednocześnie Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wydaje się to być oczywistym wyborem, bowiem od lutego 2019 roku gen. bryg. Karol Molenda pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Pełną zdolność bojową WOC mają osiągnąć do końca 2024 roku.

Jak udało się nam dowiedzieć, oficjalnie jednak minister ma przedstawić wszystkie informacje w sprawie WOC podczas konferencji, która odbędzie się w niedalekiej przyszłości.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni z szeregiem zadań

W listopadzie ub.r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o Obronie Ojczyzny.

Zgodnie z jego założeniami, ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Jak informowaliśmy jako pierwsi, z analizy dokumentu przez CyberDefence24.pl wynikało, że zasadniczą zmianą w projekcie w zakresie cyberbezpieczeństwa jest utworzenie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które będą podlegały Dowódcy Komponentu WOC.

Czytaj też

„Wojska Obrony Cyberprzestrzeni jako specjalistyczny komponent Sił Zbrojnych są właściwe do realizacji pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie proaktywnej ochrony oraz aktywnej obrony elementów i zasobów cyberprzestrzeni kluczowych z punktu widzenia Sił Zbrojnych” – informowaliśmy o projekcie ustawy.

W dokumencie wskazano również, że Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni dowodzi jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i podlega: Ministrowi Obrony Narodowej do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych; Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych z chwilą jego mianowania i przejęcia przez niego dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

Czytaj też

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama