Reklama

Polityka i prawo

Z regionalnych sieci szerokopasmowych do NASK

  • Dutch soldiers using a virtual battlefield training system. Image Credit: U.S. Army

NASK od 1 kwietnia jest zarządzany przez Wojciecha Kamienieckiego, który został wyznaczony na kierownika instytutu naukowo-badawczego przez minister cyfryzacji Annę Streżyńską. 

W związku z rezygnacją z końcem marca br. dotychczasowego dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Michała Chrzanowskiego, zarządzanie instytutem naukowo-badawczym prowadzącym CERT Polska przeszło w ręce Wojciecha Kamienieckiego. Wyznaczony na kierownika NASK przez minister cyfryzacji Annę Streżyńską 59-letni manager jest absolwentem Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej (1981). Ukończył również studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku Ekonomia i Zarządzanie (2002).

Na rynku telekomunikacyjnym zadebiutował już w połowie lat 90., kiedy został prezesem Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Centrala, które powstało w wyniku restrukturyzacji Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Mielec. Od WSK Mielec Centrala przejęła funkcjonującą infrastrukturę telekomunikacyjną i prawie 1800 abonentów. W dniu 7 lutego 1995 r. przedsiębiorstwo zarządzane przez Wojciecha Kamienieckiego otrzymało zezwolenie ministra łączności na świadczenie usług telekomunikacyjnych na terenie Mielca. Były to jednak czasy bezwzględnej dominacji na rynku telefonii stacjonarnej w Polsce narodowego operatora, jakim była Telekomunikacja Polska S.A., należąca wówczas w 100 proc. do Skarbu Państwa. Przekonał się o tym Wojciech Kamieniecki jako prezes mieleckiej Centrali, kiedy przez półtora roku bezskutecznie usiłował podpisać umowę o współpracy z TP S.A. Z końcem sierpnia 1996 r. stwierdziwszy, że w ciągu 8 miesięcy w wyniku obstrukcji ze strony TP S.A. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjnego Centrala straciło 320 tys. zł zarząd prywatnego operator zwrócił się do Urzędu Antymonopolowego o ukaranie państwowego telekomu za prowadzenie praktyk monopolistycznych. Z dniem 3 października 2002 r. spółka zmieniła nazwę na TeleNet Mielec, a 19 kwietnia 2005 r. - Multimedia Polska Mielec jako część grupy Multimedia Polska z siedzibą w Gdyni. Wojciech Kamieniecki pełnił funkcję dyrektora generalnego w tej grupie.

Z życiorysu zamieszczonego na witrynie internetowej NASK możemy się ponadto dowiedzieć, że obecny kierownik tego instytutu pełnił też obowiązki prezesa zarządu Nordisk Polska, dyrektora projektu TETRA EXATEL, a ostatnio dyrektora generalnego projektu Internet dla Mazowsza, które to przedsięwzięcie zakładało budowę sieci szkieletowej szerokopasmowej w województwie mazowieckim. "W listopadzie 2013 r. Wojciech Kamieniecki nawiązał współpracę z CEE Equity Partners (PE) w zakresie oceny projektów związanych z budową regionalnych sieci szerokopasmowych oraz ostatniej mili. Od 2014 r. jest również przewodniczącym rady nadzorczej Mielec PV S.A., spółki, która realizuje projekty budowy elektrowni fotowoltaicznych" - czytamy w informacji na stronie www.nask.pl pod zakładką "Dyrekcja, Rada Naukowa".

 

Komentarze