Reklama

Technologie

Kraje Trójmorza gonią unijnego lidera cyfryzacji

Fot. TheDigitalArtist/Pixabay
Fot. TheDigitalArtist/Pixabay

Sektor teleinformatyczny (ICT) w państwach inicjatywy Trójmorza rozwija się bardzo szybko. Łączna wartość eksportu towarów i usług wyniosła tam 154 mld dolarów. Z kolei branża teleinformatyczna odpowiadała za 4,7 proc. PKB tego regionu. Jakie szanse i zagrożenia stoją przed państwami Trójmorza?

Reklama

Polski Instytut Ekonomiczny wraz z CEE Digital Coalition (koalicją branży cyfrowej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej) opisał sektor teleinformatyczny w raporcie: „Sektor ICT w krajach Trójmorza regionalnym motorem wzrostu”. Wnioski z publikacji poznaliśmy jako pierwsi.

Reklama

Pierwszym, najważniejszym jest poprawa stopnia cyfryzacji w państwach Trójmorza. Według wskaźnika DESI państwa TSI nadrobiły dystans względem Finlandii (lidera rankingu) w 3 spośród 4 ocenianych kategorii. Kraje Trójmorza nie zajmują czołowych miejsc w przypadku poziomu rozwoju cyfrowego (poza Estonią), ale regularnie zmniejszają dystans do lidera.

Pięć krajów należących do inicjatywy Trójmorze: Słowenia, Austria, Litwa, Chorwacja, Estonia znajduje się powyżej średniej UE w kategorii "integracja technologii cyfrowych", w ramach której pod uwagę bierze się wykorzystanie technologii cyfrowych przez firmy. Słowenia zajmuje z kolei drugie miejsce pod względem wykorzystania ICT na rzecz działań dotyczących zrównoważonego środowiska.

Reklama

Rośnie zatrudnienie w ICT

Jak zwrócono uwagę w raporcie, państwa Inicjatywy Trójmorza mogą cieszyć się szybkim rozwojem sektora ICT. Pod uwagę należy wziąć: trwały wzrost udziału wartości dodanej w PKB, nowe miejsca pracy (w 2020 r. w usługach ICT pracowało niemal 1,4 mln osób, co stanowiło niemal 1/4 zatrudnionych w tym sektorze w całej UE) oraz dynamikę obrotów handlowych.

Kraje regionu Trójmorza mogą też poszczycić się ugruntowaną pozycją w globalnym handlu, która odpowiada ok. 4 proc. handlu towarami i ok. 5,5 proc. handlu usługami ICT.

Eksport towarów ICT opiera się na komputerach i sprzęcie peryferyjnym (33 proc.), telekomunikacyjnym (31 proc.) oraz elektronice użytkowej (24 proc.), a zagraniczna sprzedaż usług ICT jest zdominowana przez usługi komputerowe (81 proc.). Głównym partnerem handlowym są nadal Niemcy oraz Stany Zjednoczone.

"Sektor ICT zyskuje na znaczeniu w regionie. Stale rośnie świadomość, że cyfrowy filar Trójmorza stanowi dziś w istocie motor napędowy dla wzrostu gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej. Aby w pełni wykorzystać jego ogromny potencjał gospodarczy, konieczna ścisła współpraca w regionie i rozwój ambitnych, międzynarodowa projektów cyfrowych z udziałem państw Trójmorza. Właśnie na rzecz pogłębiania tej współpracy działamy w ramach CEE Digital Coalition" - komentuje Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska i inicjator CEE Digital Coalition, koalicji branży cyfrowej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Kluczowe dane z raportu dotyczącego rynku ICT w państwach Trójmorza
Kluczowe dane z raportu dotyczącego rynku ICT w państwach Trójmorza
Autor. Raport ICT dotyczący państw Trójmorza/ Polski Instytut Ekonomiczny; Związek Cyfrowa Polska

Test odporności dla Trójmorza

Jak czytamy w raporcie, testem dla państw Trójmorza były także wydarzenia ostatnich lat: pandemia i rosyjska inwazja na Ukrainę. "W tym kontekście należy wskazać, że sektor ICT okazał się mocną stroną regionu Trójmorza. Z jednej strony cały czas rosło zatrudnienie, szczególnie w usługach IT. Z drugiej, w ostatnich latach pojawiły się w regionie nowe >>jednorożce<< – firmy z obszaru IT wyceniane na ponad 1 mld dolarów" - wskazano w publikacji.

Natomiast "bolączką" regionu ma być brak wypracowanej marki oraz ograniczona współpraca regionalna. "Zebrane pomysły wskazują na potencjał współpracy i rozwoju regionalnego, jednak skala potrzeb i tempo realizacji projektów nie gwarantują w najbliższych latach przełomu w tym zakresie" - oceniono.

Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej PIE, stwierdza natomiast, że "niezbędne są znaczne inwestycje infrastrukturalne, za którymi powinny pójść programy podnoszenia kompetencji cyfrowych, a także kształcenia specjalistów w obszarze IT i nowoczesnych technologii".

Czytaj też

Przeszkody w inwestowaniu

Przeszkodą w podejmowaniu długoterminowych inwestycji ma być dostęp do odpowiedniej infrastruktury cyfrowej. Takie utrudnienia bardzo często widać także w UE, natomiast w państwach Inicjatywy Trójmorza widoczny jest mniejszy przyrost wskazywania tej przyczyny przez badanych (ale nadal obserwowalny jest wzrost o 5,2 pkt. proc.). Co więcej, w Austrii, Łotwie i Bułgarii, spośród państw TSI więcej niż 10 proc. badanych wymieniło dostęp do infrastruktury cyfrowej jako istotną przeszkodę.

"Znaczne inwestycje infrastrukturalne, w tym w infrastrukturę cyfrową w regionie, są niezbędne. W ślad za tym powinny iść programy podnoszenia kompetencji cyfrowych, a także kształcenia specjalistów w obszarze IT i nowoczesnych technologii. Region będzie przyciągał kolejne inwestycje w obszarze produkcji (wskutek przenoszenia i skracania łańcuchów produkcji), jednak barierą może okazać się brak wykwalifikowanych kadr lub też, coraz mocniej podkreślane przez firmy, niedobory infrastrukturalne" - stwierdzili eksperci.

CEE Digital Coalition to koalicja branży cyfrowej i nowych technologii z Europy Środkowo-Wschodniej. Zainicjowana została przez Związek Cyfrowa Polska w 2020 r. Obecnie należy do niej 18 organizacji branży cyfrowej z 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama