Reklama

Technologie

#CyberMagazyn: Podstawy sztucznej inteligencji: prompty

Fot. Mike MacKenzie/Flickr/CC 2.0
Fot. Mike MacKenzie/Flickr/CC 2.0

Promptowanie stało się kluczowym elementem w zarządzaniu różnorodnymi procesami, od obsługi klienta po osobiste zarządzanie czasem. Ale co dokładnie oznacza ten termin i jak można go efektywnie wykorzystać? W tym artykule zanurzymy się w fascynujący świat promptów, eksplorując ich definicje, role i praktyczne zastosowania.

Reklama

Zawartość jest skierowana do osób, które mają pewne pojęcie o technologii i chcą zrozumieć, jak promptowanie może zrewolucjonizować ich codzienne zadania i działalność biznesową. To małe kompendium wiedzy jest niezbędnym przewodnikiem dla każdego, kto chce zrozumieć i efektywnie wykorzystać promptowanie w praktyce.

Reklama

Sztuczna inteligencja to dziedzina nauki komputerowej, która zajmuje się tworzeniem maszyn zdolnych do wykonywania zadań wymagających ludzkiej inteligencji. Jest to szerokie pole, które obejmuje różne technologie, takie jak uczenie maszynowe, analiza danych i przetwarzanie języka naturalnego. W kontekście AI, termin “promptowanie” odnosi się do procesu zadawania pytań lub instrukcji (promptów) do modeli językowych, takich jak ChatGPT, w celu uzyskania odpowiedzi lub wygenerowania tekstu.

Celem tego artykułu jest zapewnienie czytelnikom kompleksowego wprowadzenia do tworzenia i rozwijania promptów w kontekście sztucznej inteligencji. Artykuł jest skierowany głównie do osób, które mają pewne podstawowe pojęcie o technologii i są zainteresowane wykorzystaniem AI w swojej pracy lub życiu osobistym. Niezależnie od tego, czy jesteś deweloperem, menedżerem czy entuzjastą technologii, znajdziesz tu praktyczne wskazówki i przykłady.

Reklama

W artykule zostaną przedstawione konkretne przykłady zastosowania promptów w różnych kontekstach - od automatyzacji zadań w miejscu pracy po zarządzanie czasem i organizację informacji w życiu osobistym. Omówimy również najlepsze praktyki i wskazówki, które pomogą ci efektywnie korzystać z promptów w codziennych zadaniach. Na końcu znajdziesz 50 promptów na start, z którymi możesz swobodnie eksperymentować i dopasować je do swoich potrzeb.

Czytaj też

Co to jest promptowanie?

Definicja promptu

Prompt to krótka instrukcja lub pytanie, które jest wprowadzane do modelu językowego w celu uzyskania określonej odpowiedzi lub akcji. W kontekście sztucznej inteligencji, prompty są kluczowym elementem interakcji z modelami językowymi, takimi jak GPT-3 czy ChatGPT. Służą one jako “wyzwalacze” dla algorytmów, inicjując proces generowania tekstu na podstawie danych wejściowych. Promptowanie jest jednym z najważniejszych aspektów inżynierii językowej, pozwalającym na efektywne wykorzystanie potencjału AI.

Rola promptów w AI i chatbotach

Promptowanie odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu AI i chatbotów. Jest to mechanizm, który umożliwia komunikację między użytkownikiem a maszyną. Dzięki promptom, chatboty mogą udzielać odpowiedzi na pytania, wykonywać zadania i dostarczać spersonalizowane informacje. Dobrze zaprojektowane prompty mogą znacząco zwiększyć efektywność i dokładność chatbotów, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkownika i wyższą satysfakcję z interakcji.

Podstawowe typy promptów

Istnieje kilka podstawowych typów promptów, które można zastosować w różnych kontekstach. Do najpopularniejszych należą:

 • Pytania otwarte: Służą do generowania rozbudowanych odpowiedzi i są używane głównie w kontekście analizy danych i raportowania.
 • Pytania zamknięte: Używane do uzyskiwania konkretnych, jednoznacznych odpowiedzi.
 • Instrukcje: Służą do inicjowania określonych działań, takich jak wyszukiwanie informacji czy uruchamianie aplikacji.
 • Warunkowe prompty: Umożliwiają generowanie różnych odpowiedzi w zależności od spełnienia określonych warunków.

Czytaj też

Dlaczego promptowanie jest ważne?

Efektywność i oszczędność czasu

Promptowanie w kontekście sztucznej inteligencji znacząco wpływa na efektywność i oszczędność czasu. Dzięki dobrze zaprojektowanym promptom, chatboty i inne narzędzia AI mogą szybko i precyzyjnie odpowiadać na zapytania, redukując czas potrzebny na manualne przeszukiwanie informacji. Użycie promptów może zredukować czas spędzony na rutynowych zadaniach nawet o 40 proc. To nie tylko przyspiesza pracę, ale również pozwala zespołom skupić się na bardziej złożonych i wartościowych zadaniach.

Personalizacja doświadczenia użytkownika

Jednym z kluczowych aspektów promptowania jest możliwość personalizacji doświadczenia użytkownika. Dzięki zaawansowanym algorytmom i technikom inżynierii językowej, prompty mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Personalizacja może zwiększyć zaangażowanie użytkownika nawet o 30 proc. To nie tylko poprawia jakość interakcji, ale również buduje lojalność i zwiększa retencję klientów.

Skalowalność i automatyzacja

Promptowanie jest niezwykle skalowalne i może być łatwo zautomatyzowane, co jest kluczowe dla dużych organizacji i systemów. Użycie promptów w chatbotach pozwala na obsługę tysięcy zapytań jednocześnie, bez utraty jakości i dokładności. To otwiera drzwi do masowej automatyzacji i pozwala firmom na efektywne zarządzanie zasobami.

Czytaj też

Jak zacząć swoją przygodę z promptowaniem?

Wybór narzędzi i platform

Pierwszym krokiem w rozpoczęciu przygody z promptowaniem jest wybór odpowiednich narzędzi i platform. Na rynku dostępne są różne modele językowe i interfejsy API, takie jak OpenAI GPT-3 czy ChatGPT. Wybór narzędzia zależy od wielu czynników, takich jak koszt, łatwość użycia i funkcjonalność. Dla początkujących idealne są platformy oferujące interaktywne środowisko testowe i bogatą dokumentację. To pozwala na szybkie zrozumienie podstaw i przyspiesza proces nauki.

Pierwsze kroki w tworzeniu promptów

Po wyborze narzędzia, kolejnym etapem jest praktyczne zastosowanie wiedzy. Pierwsze kroki w tworzeniu promptów mogą być proste, takie jak generowanie odpowiedzi na podstawowe pytania czy tworzenie krótkich tekstów. Ważne jest, aby zacząć od prostych zadań i stopniowo zwiększać ich złożoność. Początkujący powinni skupić się na zrozumieniu mechaniki promptów i sposobów ich optymalizacji.

Czytaj też

Rozwijanie podstawowych promptów

Jak testować i iterować swoje prompty

Testowanie i iteracja są kluczowymi elementami w procesie rozwijania promptów. Najlepszą praktyką jest rozpoczęcie od prostego promptu i stopniowe dodawanie złożoności. Testowanie może być przeprowadzone w różnych środowiskach, od lokalnych maszyn do chmur obliczeniowych. Ważne jest, aby monitorować wyniki i dokonywać niezbędnych dostosowań. Użycie narzędzi analitycznych może pomóc w identyfikacji słabych punktów i obszarów do poprawy, co w rezultacie zwiększa efektywność i dokładność promptów.

Zastosowanie warunków i zmiennych

Warunki i zmienne są zaawansowanymi technikami, które pozwalają na tworzenie bardziej dynamicznych i spersonalizowanych promptów. Na przykład, można użyć warunków logicznych do generowania różnych odpowiedzi w zależności od kontekstu. Zastosowanie zmiennych może znacząco zwiększyć elastyczność i adaptacyjność promptów, umożliwiając ich użycie w różnorodnych scenariuszach i dla różnych grup docelowych.

Czytaj też

Praktyczne zastosowania promptów

W codziennej pracy:

Automatyzacja zadań: Prompty mogą być nieocenionym narzędziem w automatyzacji zadań w codziennej pracy. Na przykład, mogą one pomóc w generowaniu raportów, sortowaniu danych czy zarządzaniu projektami. Użycie promptów w automatyzacji może zwiększyć efektywność pracy nawet o 50 proc. To pozwala na skupienie się na bardziej złożonych i kreatywnych zadaniach, zamiast tracić czas na rutynowe czynności.

Obsługa klienta: Prompty są również niezwykle użyteczne w obszarze obsługi klienta. Mogą one automatycznie odpowiadać na często zadawane pytania, przekierowywać klientów do odpowiednich działów czy nawet rozwiązywać proste problemy. Wykorzystanie promptów w obszarze obsługi klienta może zwiększyć satysfakcję klienta nawet o 35 proc.

W życiu osobistym:

Zarządzanie czasem: W życiu osobistym, prompty mogą być używane do zarządzania czasem i organizacji dnia. Na przykład, mogą one generować listy zadań, przypominać o ważnych terminach czy pomagać w planowaniu. Użycie promptów w zarządzaniu czasem może zwiększyć produktywność osobistą nawet o 25 proc.

Organizacja informacji: prompty są również użyteczne w organizacji informacji. Mogą one pomóc w sortowaniu maili, zarządzaniu plikami czy nawet w badaniach naukowych. Korzystanie z promptów w organizacji informacji może znacząco zwiększyć efektywność i jakość pracy, zarówno w kontekście zawodowym, jak i osobistym.

Czytaj też

Podsumowanie

Podsumowując, promptowanie w kontekście AI oferuje szeroki wachlarz możliwości, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Użycie promptów może znacząco zwiększyć produktywność i jakość interakcji z technologią. Kluczowe jest jednak zrozumienie podstaw i zastosowanie najlepszych praktyk w procesie tworzenia i testowania promptów.

Prompty na start:

 1. Generuj raport o wydajności sprzedaży na dzień {data}.
 2. Sortuj wszystkie maile od {nazwa klienta} do folderu “Korespondencja z {nazwa klienta}”.
 3. Przypomnij mi o spotkaniu z {imię osoby} w dniu {data} o godzinie {czas}.
 4. Odpowiedz na pytanie klienta: “Jak mogę zresetować hasło do {nazwa serwisu}?”
 5. Przekieruj klienta do działu wsparcia technicznego, jeśli zgłasza problem z logowaniem.
 6. Zgłoś problem z niedziałającą stroną internetową do działu IT.
 7. Utwórz harmonogram dnia, uwzględniając spotkania, przerwy i zadania do wykonania.
 8. Ustal przypomnienie o rocznicy ślubu na {data} o godzinie {czas}.
 9. Podziel zadanie “Przygotowanie prezentacji” na mniejsze kroki: badania, tworzenie slajdów, próby.
 10. Zarchiwizuj wszystkie dokumenty związane z projektem {nazwa projektu} w folderze “Archiwum”.
 11. Znajdź wszystkie e-maile dotyczące projektu {nazwa projektu} i przenieś je do folderu “Projekt {nazwa projektu}”.
 12. Stwórz notatkę o spotkaniu z {imię osoby} w aplikacji Evernote.
 13. Automatyzuj proces wysyłania faktur do klientów.
 14. Zoptymalizuj proces zamówień przez implementację chatbota.
 15. Zestawienie zadań do wykonania w nadchodzącym tygodniu.
 16. Dostosuj interfejs użytkownika do preferencji językowych {język}.
 17. Pokaż spersonalizowane rekomendacje produktów dla użytkownika {imię}.
 18. Zapamiętaj ustawienia jasności i kontrastu dla użytkownika {imię}.
 19. Skaluj proces zamówień do obsługi 1000 użytkowników jednocześnie.
 20. Automatyzuj proces zamówień dla różnych kategorii produktów.
 21. Porównaj efektywność narzędzi Google Ads i Facebook Ads dla kampanii marketingowej.
 22. Wybierz najlepszą platformę CMS dla bloga o technologii.
 23. Zainstaluj wtyczkę SEO Yoast dla WordPress.
 24. Stwórz pierwszy prompt dla automatycznego sortowania e-maili.
 25. Testuj prompt dla generowania automatycznych odpowiedzi na FAQ.
 26. Dokumentuj wyniki testów dla promptu generującego raporty.
 27. Zastosuj zasadę “mniej jest więcej” w tworzeniu promptów.
 28. Unikaj używania języka technicznego w promptach dla użytkowników początkujących.
 29. Sprawdź blog {nazwa blogu} dla wskazówek o tworzeniu efektywnych promptów.
 30. Przetestuj prompt dla generowania tytułów artykułów z różnymi słowami kluczowymi.
 31. Iteruj prompt dla automatycznego sortowania e-maili na podstawie wyników testów.
 32. Analizuj metryki klikalności dla promptu generującego tytuły artykułów.
 33. Jeśli temperatura spadnie poniżej {temperatura}, ustaw termostat na {ustawienie}.
 34. Ustaw zmienną “czas_odpowiedzi” na 5 sekund w promptach dla obsługi klienta.
 35. Zastosuj filtr “tylko dla dorosłych” do wyników wyszukiwania.
 36. Przykład promptu dla automatycznego zamawiania pizzy w piątek.
 37. Analiza case study dla promptu obsługującego zamówienia w restauracji.
 38. Jak prompt dla automatycznego sortowania e-maili pomógł w zarządzaniu projektami.
 39. Generuj cotygodniowy raport dla projektu {nazwa projektu} i wyślij go do {e-mail}.
 40. Automatycznie odpowiadaj na maile dotyczące rezerwacji w hotelu.
 41. Przypomnij o urodzinach {imię osoby} w dniu {data} i zaproponuj pomysły na prezenty.
 42. Zorganizuj zdjęcia z wakacji w Grecji w folderze “Wakacje 2023”.
 43. Podsumuj wyniki ankiety o satysfakcji klienta do kluczowych wniosków.
 44. Wyciągnij wnioski z analizy ruchu na stronie internetowej.
 45. Znajdź kursy online o programowaniu w Pythonie.
 46. Czytaj książkę “Sztuczna Inteligencja” autorstwa {autor} o podstawach AI.
 47. Sprawdź narzędzie Grammarly dla poprawy jakości tekstów.
 48. Odwiedź stronę internetową {nazwa strony} dla więcej informacji o SEO.
 49. Zobacz tutorial na YouTube o podstawach korzystania z chatbotów.
 50. Dołącz do społeczności Reddit dla entuzjastów AI.

Pamiętaj, nie bój się eksperymentować ze swoją kreatywnością - możliwości są praktycznie nieograniczone. W następnych tekstach z serii “Podstawy AI” zajmiemy się kolejnymi rzeczami, które pomogą ci jeszcze skuteczniej wykorzystywać algorytmy i możliwości dużych modeli językowych.

Czytaj też

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

  Reklama