Reklama

Technologie

Rząd walczy z białymi plamami. Nawet 9 mld zł na rozwój internetu szerokopasmowego

Autor. Fot. Ehimetalor Akhere Unuabona/unsplash.com

Do 2023 roku planujemy podłączenie do internetu 2 mln gospodarstw domowych na co przeznaczymy środki w kwocie 4 mld zł - przekazał Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas wystąpienia w Senacie.

Andruszkiewicz odpowiadał we wtorek na pytania senatorów podczas omawiania sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie okołobudżetowej na rok 2022.

„Od 2016 roku to dzisiaj podłączyliśmy niemal 1 mln gospodarstw domowych w naszym kraju (do internetu szerokopasmowego), a do 2023 roku planujemy podłączenie 2 mln gospodarstw domowych na co przeznaczymy środki w kwocie 4 mld zł" - powiedział Andruszkiewicz.

Dodał, że rząd planuje dalsze inwestycje w upowszechnianie szerokopasmowego internetu i zamierza przeznaczyć 9 mld zł na likwidowanie tak zwanych białych plam dostępu do sieci szerokopasmowej.

Czytaj też

Poprawki do ustawy

W czwartek Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za wprowadzeniem poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.

Złożono m.in. poprawki zmierzające do usunięcia niektórych przepisów ustawy. Chodzi m.in. o wykreślenie przepisów, które pozwalają wykorzystać środki z Funduszu Szerokopasmowego lub z Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców na finansowanie zadań związanych z informatyzacją państwa. Komisja poprawki te poparła.

Poparcie senatorów zyskały także poprawki, które uniemożliwiają przesuwanie środków w ramach budżetów kancelarii prezydenta oraz kancelarii premiera, a także w ramach budżetu MON.

Senatorowie poparli też poprawkę, której celem jest wykreślenie przepisu, zwalniającego w roku 2022 z obowiązku ustalania wydatków na budowę, remonty czy utrzymanie dróg w kwocie nie niższej niż 18 proc. planowanych na danych rok wpływów z akcyzy od paliw.

W ustawie okołobudżetowej zostały zawarte przepisy, pozwalające na przekazanie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu papierów wartościowych na utworzeniu kierunków medycznych. Komisja zaakceptowała poprawkę, która likwiduje tę listę uczelni, co oznacza, że środki na kierunki lekarskie będą mogły otrzymać wszystkie uczelnie, wskazane przez ministra edukacji.

Senatorowie zgłosili też poprawki doprecyzowujące i redakcyjne.

Czytaj też

Konkretne postanowienia

Ustawa okołobudżetowa ustala też odpisy na fundusze socjalne w oparciu o wartości z roku 2019, a więc odmraża podstawy do naliczania tych funduszy w stosunku do regulacji z 2021 o jeden rok. Przewiduje też przekazanie w 2022 r. skarbowych papierów wartościowych o wartości 500 mln zł na szkolnictwo wyższe i naukę oraz obligacji o wartości 1 mld zł na rzecz Agencji Badań Medycznych i Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ustawie proponuje się też ustalenie w 2022 r. wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników w odniesieniu do ogłoszonego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r.

Chcemy być także bliżej Państwa - czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać - zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama
Reklama