Reklama

Strona główna

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku

Fot. GraphicMama-team/pixabay/Creative Commons
Fot. GraphicMama-team/pixabay/Creative Commons

W 2018 r. odsetek osób korzystających z Internetu w Polsce wyniósł 77,5%, tj. o 1,6 p. proc. więcej niż w roku poprzednim, natomiast regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystających z niego – 74,8%, tj. o 2,1 p. proc. więcej niż w 2017 r. Odsetek przedsiębiorstw z szerokopasmowym dostępem do Internetu wyniósł 95,0%, natomiast posiadających Internet Mobilny – 67,6%.

Internet w przedsiębiorstwach

Statystki pokazują, że coraz więcej przedsiębiorstw sięga po cyfrowe narzędzia. W  2018 roku z chmury obliczeniowej korzystało o 1,5% więcej przedsiębiorstw (tzn. 11,5%) niż w 2017 roku. Według rodzaju usług można zauważyć, że przedsiębiorstwa zaczęły mniej korzystać z przechowywania plików (o 0,2%) oraz hostingów danych przedsiębiorstw (o 0,5%), zaś  więcej z programów biurowych (np. arkuszy kalkulacyjnych czy edytorów tekstów) - (o 1,5%); z e-maili (o 0,7%); z oprogramowań finansowo-księgowych (o 0,4%). Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta również z załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną. Dwie trzecie firm czyli 63,4% załatwiało sprawy urzędowe tylko drogą elektroniczną. Korzystanie z e-administracji deklarowało 71,3% firm.

Rośnie również popularność handlu internetowego. W 2017 roku firmy, które korzystały z zamówień internetowych to 33,6%. Zamówienia drogą elektroniczną otrzymywało 12,1% przedsiębiorstw, w tym 9,4% dokonywało sprzedaży przez własną aplikację lub stronę internetową, a za pośrednictwem innych platform handlowych 6,4%.

Zmienia się również sposób prowadzenia komunikacji przez firmy. Coraz częściej wykorzystywane są do media społecznościowe.  W 2018 roku wzrosło ono o 2,9% w porównaniu do roku ubiegłego. Są to narzędzia po które coraz chętniej się sięga w celu marketingowym oraz współpracy z klientami lub partnerami biznesowymi. Zwracając uwagę na poprzednie lata można śmiało stwierdzić, że znaczenie mediów społecznościowych dla przedsiębiorstw z roku na rok rośnie - w 2013 roku 19,1% firm korzystających, a w 2018 roku to 30,3% czyli o 11,2% więcej w ciągu 5 lat.

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne wśród gospodarstw domowych i osób indywidualnych

Jeśli chodzi o wyposażenie w komputery gospodarstw domowych, te które posiadają przynajmniej jeden komputer w domu w 2018 roku stanowią 82,7% - porównując do roku 2015 (kiedy stanowiły 77,9%) zauważymy, że dostęp wzrósł o 4,8% przez 4 lata.  W 2018 roku dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych wynosi 84,2%, a więc wzrósł o 2,3%  w stosunku do ubiegłego roku, a od 2015 roku o 8,4%. Statystycznie więcej gospodarstw domowych z dziećmi posiadały dostępem do Internetu niż te bez dzieci. Znaczenie ma również zamieszkanie ponieważ odsetek gospodarstw domowych z Internetem jest większy w miastach niż na obszarach wiejskich.  Z e-administracji korzystało w 2018 roku 35% osób w wieku 16-74 lata. W 2018 roku z urządzeń ICT (komputerów, laptopów, smartfonów, tabletów lub innych skomputeryzowanych sprzętów) w pracy korzystało 59% aktywnych zawodowo.

Przyczyny braku dostępu do Internetu w domu na rok 2018 to:

  • brak potrzeby korzystania z Internetu i jest to blisko dwie trzecie gospodarstw domowych (65,7%);
  • brak umiejętności (51,3%);
  • zbyt wysokie koszta sprzętu (22,6%);
  • zbyt wysokie koszta dostępu (17,4%);
  • niechęć do Internetu (11,7%) odsetek ten wzrósł o 4,4% od 2015 roku.

 Więcej: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku

Komentarze