Reklama

Polityka i prawo

Zandberg o algorytmach w miejscu pracy: Mamy inne realia, niż 30 lat temu

Fot. sejm.gov.pl

Podczas obrad podkomisji stałej ds. regulacji prawnych, dotyczących algorytmów cyfrowych odbyła się dyskusja na temat propozycji rozwiązań prawnych, regulujących stosowanie algorytmów cyfrowych w miejscu pracy. „Pracownicy nie są w stanie ocenić, jakie normy pracy są od nich wymagane, co prowadzi do patologicznych sytuacji” - mówił Adrian Zandberg, przewodniczący podkomisji.

Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych i planowane zmiany przedstawił poseł Adrian Zandberg przypominając, że została ona uchwalona ponad 30 lat temu i pokazuje rzeczywistość miejsca pracy, odległą od realiów, z którymi stykają się pracownicy dzisiaj.

Praca nadzorowana i regulowana przez algorytmy

"To tworzy sytuację, w której pracownicy nie są w stanie ocenić jakie normy pracy są od nich wymagane, co prowadzi do patologicznych sytuacji" - mówił Adrian Zandberg wymieniając wyzwania związane z algorytmizacją środowiska pracy, w szczególności z wpływem algorytmów na podejmowane decyzje, które dotyczą warunków pracy, dostępu i utrzymania zatrudnienia oraz profilowania pracowników.

Czytaj też

Jak dodał, projekt zmian: "To próba odpowiedzi na to wyzwanie i zrobienie pierwszego kroku w celu uregulowania funkcjonowania algorytmów w miejscu pracy. Naprawienie porządku ustawowego tak, aby przywrócić wiedzę, jakie normy pracy są od nich wymagane. Celem jest adaptacja do zmieniającego się świata a nie zrewolucjonizowanie miejsca pracy. Nie będzie to generowało kosztów ze strony pracodawcy czy budżetu państwa" - zaznaczył poseł. "W tej formie jest to propozycja, która może i powinna zebrać poparcie z różnych stron, także polskiej strony politycznej – dodał Adrian Zandberg.

Uczestnicy dyskusji przywoływali przykład firmy Amazon, gdzie normy pracy są tak wyśrubowane, że nie mogą być zrealizowane. Wspomnieli, że nie mamy wzorców, jak działać, bo co prawda w Hiszpanii podobne przepisy już istnieją, ale na świecie nie ma jednolitych zasad w tej kwestii.

Zastrzeżenia do cyberbezpieczeństwa

Swoje zastrzeżenia do projektu zgłosiła Joanna Karczewska, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. "Przeraził mnie zapis art. 2. Po pierwsze przesłanie dokumentacji technicznej zakładowej organizacji związkowej oznacza przekazanie cyberzabezpieczeń. Krążenie dokumentacji zawierającej opis zabezpieczeń zastosowanych, szczególnie w dzisiejszej sytuacji, budzi co najmniej niepokój, jeśli nie przerażenie" – powiedziała ekspertka.

Czytaj też

Podobnie ryzykowne jest jej zdaniem wydawanie bazy danych bez jednoznacznego określenia, co taka baza może zawierać, np. w zakresie danych pracowników. "Mam zastrzeżenia do tego jako inspektor ochrony danych osobowych. Liczę, że się do tego ustosunkuje Urząd Ochrony Danych Osobowych"– powiedziała. Zdaniem Karczewskiej, jeśli dojdzie do wycieku z bazy danych, to nie wiadomo do kogo trafią i kto je będzie przetwarzał. Miała też uwagi do zachowania zasad prywatności.

Plan działania: prowadzenie dalszych konsultacji

Na posiedzeniu podkomisji podsumowano, jaki dalszy ciąg procesu legislacyjnego. Przewodniczący Adrian Zandberg zaproponował uwzględnienie poprawki rozszerzającej przepisy na "warunki pracy i płacy", aby uniknąć niejednoznaczności. "Tę autopoprawkę chętnie przyjmiemy. Zależy nam, abyśmy zbudowali konsensus wokół rozwiązań, które można przyjąć >>tu i teraz<<, a nie za kilka lat. Chcemy organizacjom związkowym otworzyć drzwi, aby mogli realizować swoja misję" - podkreślił. 

Rozwiązania proponowane przez posłów Lewicy spotkały się z pozytywnym przyjęciem przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy. "Z zadowoleniem przyjmujemy, że podjęte zostały prace w zakresie zmian dotyczących algorytmów cyfrowych. Szeroka dyskusja dotycząca pracy platformowej wywiązała się również na Radzie Ochrony Pracy. Oczywiście popieramy zaproponowane rozwiązanie" - mówił Bartosz Kopeć z PIP.

Harmonogram działań obejmie teraz rozmowy ze związkami zawodowymi, Radą Dialogu Społecznego oraz polityczne i eksperckie konsultacje. Potem przegotowane zostaną przepisy na komisję stałą Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Komentarze