Reklama

Polityka i prawo

Wirtualna Katedra Etyki i Prawa już otwarta

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Wirtualna Katedra Etyki i Prawa będzie realizowała zadania w obszarze badań i analizy wyzwań w zakresie prawa oraz etyki w kontekście sztucznej inteligencji (AI), a także innych innowacyjnych technologii. Oficjalne jej otwarcie miało miejsce w środę. Uroczystości przewodniczył minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Głównym celem Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa będzie doradzanie, a także proponowanie rządowi odpowiednich działań wspierających rozwój i wykorzystywanie rozwiązań opierających się na sztucznej inteligencji. Poza monitoringiem oraz prowadzeniem badań do zadań Katedry zaliczać się będzie również proponowanie zmian prawnych odpowiednich do zmieniającej się rzeczywistości, a także wydawanie wytycznych z zakresu etyki.

Odpowiedź na wyzwania

Na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Katedry obecni byli przedstawiciele uczelni oraz instytucji zajmujących się sztuczną inteligencją, na czele z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim. 

"To właśnie sztuczna inteligencja może być motorem napędowym zmian i szansą na podniesienie jakości życia, usług publicznych oraz powstanie dużej liczby wysokopłatnych miejsc pracy" – podkreślił szef resortu cyfryzacji podczas uroczystości otwarcia Katedry. - "Warunkiem dynamicznego rozwoju AI w Polsce jest stworzenie silnego polskiego ekosystemu sztucznej inteligencji wraz z ośrodkiem koordynującym jego zarządzanie" –zaznaczył Marek Zagórski.

Według ministra taki stan rzeczy wiąże się z wymogiem zbudowania odpowiednich warunków prawnych dla krajowych przedsiębiorstw oraz specjalistów z tej dziedziny. Skutkiem podjętych działań będzie gwałtowny rozwój polskiej gospodarki, której konkurencyjność na globalnym rynku znacznie wzrośnie. Funkcjonowanie Katedry ma wspomóc ten proces.

Skuteczna reakcja

"Chcemy na bieżąco i skutecznie reagować na zmieniające się warunki w obszarze nowych technologii" – podkreślił szef Ministerstwa Cyfryzacji. - "Wirtualna Katedra Etyki i Prawa będzie forum stałej wymiany poglądów i pomysłów na budowę sprawnego, efektywnego i odpowiedzialnego państwa opartego na nowoczesnych, bezpiecznych i transparentnych regulacjach etyki i prawa w tym obszarze" - zakończył Marek Zagórski.

W środę oficjalnie podpisano Porozumienie w sprawie powołania Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa. Wśród sygnatariuszy znajdują się: szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski, przedstawiciele NASK, Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu w Białystoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawski i Politechniki Warszawskiej.

W oczekiwaniu na wyniki

Wyniki prowadzonych przez Katedrę badań i analiz będą powszechnie dostępne w postaci m.in. wykładów, spotkań eksperckich czy konsultacji aktów prawnych. W tym zakresie głównym celem będzie kreowanie warunków dla uczciwej konkurencji, a także rozwoju gospodarki przy zachowaniu reguł, zapewniających ochronę godności człowieka i jego bezpieczeństwa.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Reklama

Komentarze

    Reklama