Reklama

Polityka i prawo

Specjaliści NASK pracują nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Fot. Mike MacKenzie/flickr
Fot. Mike MacKenzie/flickr

Sztuczna inteligencja (AI) posiada potencjał, który może przyczynić się do zmian nie tylko w sektorze przemysłu lub na rynku pracy, ale również w odniesieniu do funkcjonowania administracji publicznej. Jednym z istotniejszych obszarów wykorzystania AI jest cyberbezpieczeństwo. Instytut Badawczy NASK zajmuje się obecnie badaniami oraz analizą obrazów w oparciu o możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja w zakresie wykrywania niechcianych treści oraz cyberataków. Instytut planuje również wykorzystanie AI do zagwarantowania bezpieczeństwa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która połączy szybkim internetem 26 tysięcy placówek szkolnych w całym kraju.

Jak powiedział agencji informacyjnej Newseria Biznes dyrektor NASK prof. Jacek Leśkow – „Sztuczna inteligencja to temat krytyczny z punktu widzenia rozwoju całej Polski. Widzimy olbrzymie pole do zastosowania jej w zagadnieniach cyberbezpieczeństwa, ale również funkcjonowania administracji. Przykładem jest sieć edukacyjna OSE, którą właśnie konstruujemy. Jednym z największych zagrożeń dla dzieci i młodzieży szkolnej w sieci jest pornografia. Można sobie wyobrazić klasyfikator, który automatycznie będzie ostrzegać przed niebezpieczną zawartością. To tylko jeden prosty przykład”.

Ekspert wskazuje, że obecnie problematyką sztucznej inteligencji oraz jej możliwym zastosowaniem zajmują się duże agencje państwowe, a także minimum trzy ministerstwa: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedsiębiorczości i Technologii oraz Cyfryzacji.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski w opublikowanych niedawno dokumencie pt. „Założenia do strategii AI w Polsce” zaznaczył – „Zastosowanie tej technologii znacznie zaważy w przyszłości na tempie wzrostu gospodarczego wielu państw. Rolą administracji jest właśnie wsparcie tych procesów, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Chcemy, aby ten potencjał otworzyć również dla Polski”.

Z dokumentu opracowanego przez resort cyfryzacji wynika, że rozwój AI stanowi dla Polski szansę na przyspieszenie ogólnego wzrostu gospodarczego. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiłoby osiągnięcie poziomu PKB planowanego na lata 2035-2036 aż pięć lat wcześniej.  Co więcej, pozwoliłoby to na utworzenie nowych, wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy.

Jak powiedział prof. Jacek Leśkow – „Pracujemy teraz nad standardem, który od 2021 roku będzie już standardem cyfryzacji państwa. Skończą się papiery, a wszystkie urzędy będą działały w oparciu o dokument elektroniczny. Dziś gdy pismo wpływa do urzędu, ktoś musi je otworzyć i zaklasyfikować do jednej z kilkunastu komórek. To z powodzeniem i znacznie szybciej może zrobić maszyna, klasyfikator oparty właśnie na sztucznej inteligencji. W skali Polski, gdzie około miliona osób pracuje w urzędach administracji państwowej, samorządowej czy w spółkach zależnych samorządów, to będą olbrzymie oszczędności czasu”.

Jedną z kluczowych sfer, w których można wykorzystać AI jest cyberbezpieczeństwo. W ramach NASK prowadzone są obecnie  badania oraz analizy obrazów w oparciu o możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja w zakresie wykrywania niechcianych treści oraz cyberataków.

Dyrektor NASK podkreśla – „Wszyscy mówimy teraz o pojazdach autonomicznych, a jedną z cech dobrego kierowcy – w tym przypadku elektronicznego – jest umiejętność czytania znaków. Istnieją już jednak złośliwe programy, które zakłócają tę umiejętność. Wystarczy lekkie zakłócenie obrazu i maszyna odczytuje zamiast znaku STOP znak ograniczenia do 30 km/h. Konsekwencje pomyłki mogą być tragiczne. Chodzi o to, aby mieć zabezpieczenia przed takimi złośliwymi atakami, czyli programy, które czynią sztuczną inteligencję bardziej odporną na różnego rodzaju złośliwe ataki”.

Według prof. Antonio Napolitano z Uniwersytetu Parthenope w Neapolu, eksperta w zakresie telekomunikacji oraz przetwarzania sygnałów, AI ma zasadniczy wpływ na cyberbezpieczeństwo, ponieważ umożliwia ona wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów komunikacyjnych.

Z kolei profesor statystyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis Christian Darke zauważa, że pomimo ogromnego potencjału, jaki drzemie w sztucznej inteligencji wciąż istnieje wiele problemów oraz wyzwań dla jej rozwoju. Kluczową kwestią jest w tym zakresie m.in. dostępność danych. Aby AI mogła się swobodnie rozwijać, niezbędne są ogromne zbiory danych oraz informacji, które następnie muszą zostać poddane procesowi segregacji komputerowej według kryterium ich ważności i znaczenia.

Nie mniej istotny jest problem związany ze zdolnością sztucznej inteligencji do rozumienia języka naturalnego. Jak wskazuje Christian Darke, należy nauczyć programy komputerowe inteligentnego rejestrowania danych tak, aby zamiast zapisywać cały proces oraz wszystkie dane można było wykorzystać algorytmy adapcyjne oraz zaznaczyć jedynie kluczowe cechy każdego obserwowanego zjawiska.

Tematem przewodnim międzynarodowej konferencji „Between cyclostationarity and artificial intelligence. Methods and applications”, która miała miejsce w Warszawie 13-15 lutego była sztuczna inteligencja. Podczas panelów dyskusyjnych proszono kwestie związane m.in. z rozpoznawaniem wzorców czy możliwościami przetwarzania języka naturalnego. Była to już 12 edycja konferencji, której głównym organizatorem był Państwowy Instytut Badawczy NASK, a także spółka NASK for Innovations.

Źródło: Newseria Biznes

Komentarze