Reklama

Polityka i prawo

Raport: edukacja kluczem do budowy 5G i AI w Polsce

Fot. JCT 600/Flickr/CC 2.0
Fot. JCT 600/Flickr/CC 2.0

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) wraz z Fundacją Digital Poland (FDP) wspólnie opracowały i przedstawiły publikację pt.: „Krótka Opowieść o Społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G”. Wnioski z publikacji zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 1 lipca 2019 roku w Warszawie. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej: Wanda Buk - Wiceminister Cyfryzacji, Marcin Cichy - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rafał Sukiennik - Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfryzacji z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Jacek Leśkow - Dyrektor NASK, a także przedstawiciele m.in. Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Związku Cyfrowa Polska, Instytutu Łączności oraz największych firm działających w sektorze ICT. 

KIGEiT w 2015 roku opracowała "Program Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu", w którym zdefiniowała zakres i sposób monitorowania tempa innowacyjnego rozwoju gospodarki. W oparciu o ten program prowadzimy konsultacje oraz okresowe przeglądy dokonań i wyzwań, jakie niesie ze sobą cyfryzacja i postęp techniczny. Publikacja „Krótka Opowieść o Społeczeństwie 5.0, czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G” jest jednym z produktów tego programu i wyraża niepokój spowodowany brakiem zdecydowanych działań wspierających cyfrowe innowacje. Szczególnie niepokojące są zjawiska blokowania postępu technicznego i cywilizacyjnego, które mają przyzwolenie społeczne. Coraz częściej lekceważona jest wartość praktyczna wiedzy naukowej. Dlatego KIGEiT wraz z FDP Poland przygotowały publikację o wyzwaniach współczesnej gospodarki, w której proponują czytelnikom zapoznanie się z obecnymi możliwościami poprawy jakości życia.

„Społeczeństwo, biznes, władze państwowe i samorządowe powinny dogłębnie rozumieć jak ważne jest to dla naszej przyszłości. Bez przekazania tej wiedzy obywatelom i bez uzyskania zainteresowania i wsparcia większości społeczeństwa Polska nie będzie mogła przejść sprawnie przez rozpoczynający się proces transformacji gospodarczej. Powinniśmy natychmiast przystąpić do działania i przyspieszyć budowę sieci 5G i przemysłu 4.0, by przejść do realizacji wizji społeczeństwa 5.0."– podsumowuje Jarosław Tworóg, wiceprezes KIGEiT, współautor publikacji.

Zdaniem Piotra Mieczkowskiego, dyrektora zarządzającego Fundacją Digital Poland, współautora publikacji, barierą, która może powstrzymać rozwój nowoczesnych technologii w Polsce, nie jest brak finansowania, lecz brak wiedzy. „Zanim zaczniemy marzyć o polskiej potędze 5G czy AI, powinniśmy skupić się na edukacji. Już dziś, gdy stawiamy zaledwie pierwsze kroki na drodze wykorzystywania sztucznej inteligencji, pierwszą barierą, jaką muszą pokonać firmy, jest brak wykwalifikowanej kadry. Publikacja, którą prezentujemy stanowi ważny krok w kierunku poszerzania wiedzy i rozwoju każdego Polaka. W tym wszystkim nie możemy zapominać o umiejętności współpracy – wymiany myśli, tworzenia i rozwijania wspólnych projektów. Zależy nam na tym, aby dzięki łączeniu zasobów, wiedzy i kontaktów, Polska w pełni wykorzystała możliwości jakie daje cyfrowa transformacja i stała się jednym z wiodących centrów globalnego ekosystemu przedsiębiorczości oraz innowacji".

Jako przedstawiciele sektora ICT mamy świadomość, że spowolnienie tempa wchodzenia w gospodarkę 4.0 może na długo zepchnąć Polskę ze ścieżki szybkiego wzrostu gospodarczego. Autorzy publikacji przygotowali rekomendacje pobudzające aktywność społeczną na rzecz ustanowienia nowego strategicznego celu narodowego dla następnego pokolenia.

Reklama

Komentarze

    Reklama