Reklama

Polityka i prawo

Policja oferuje nowe studia. Możliwość rozwoju dla specjalistów cyberbezpieczeństwa

Fot. StartupStockPhotos/Pixabay
Fot. StartupStockPhotos/Pixabay

Komendant Główny Policji zachęca do podjęcia kształcenia wyższego w ramach kompleksowych studiów podyplomowych z informatyki śledczej, które są współfinansowane z unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Termin realizacji kursu studiów wyznaczono na semestr letni 2019 roku. Uczelnie zainteresowane wdrożeniem nowego kierunku mogą składać zamówienia do Komendy Głównej Policji. W celu wykazania spełniania warunków umowy placówki muszą przedstawić odpowiednie dokumenty oraz oświadczenia m.in. potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia studiów podyplomowych czy nadawania tytułu doktora nauk w zakresie informatyki.

Wśród przedmiotów prowadzonych w ramach studiów po dyplomowych pt. „Zaawansowane studia z informatyki śledczej oraz cyberbezpieczeństwa” znajduję się analiza sieci komputerowych, programowanie dla informatyków śledczych w języku pyton, analiza systemów plików, skrypty i narzędzia Linux (pod kątem ich zastosowania w informatyce śledczej), analiza śledcza systemów operacyjnych Linux i MacOS, analiza urządzeń mobilnych – systemy Android i Ios, a także analiza powłamaniowa – narzędzi i techniki.

Z założenia kierunek obejmować ma 30 studentów, podzielonych na 2 grupy ćwiczeniowe po 15 osób każda. Łączna liczba zajęć dydaktycznych do wykonania powinna wynosić  540 godzin. Czas trwania kursu określono na 3 semestry akademickie. Uczelnią pozostawiono dowolność w zakresie wymaganych punktów ECTS potrzebnych do zaliczenia danego etapu, jednak mają one być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Komentarze