Reklama

Polityka i prawo

Pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. IoT

Fot. Tumisu/ Pixabay
Fot. Tumisu/ Pixabay

Pierwsze inaugurujące spotkanie Grupy roboczej ds. IoT odbyło się 24 sierpnia 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji. Wzięli w nim udział Karol Okoński - Sekretarz Stanu z Ministerstwa Cyfryzacji, Marcin Ociepa - podsekretarz Stanu z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, dr Maciej Kawecki - Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi z Ministerstwa Cyfryzacji i  Leszek Maśniak, wice przewodniczący Rady Architektury przy KRMC oraz przedstawiciele przedsiębiorców, środowisk naukowych i administracji.

Podczas spotkania przedstawiono cele oraz dokonano analizy tematów zgłoszonych przez członków grupy.

Grupa będzie odpowiadała za:

  • Wsparcie przedsiębiorców działających w obszarze IoT.
  • Wypracowanie mechanizmów współpracy na linii przedsiębiorcy-administracja.
  • Stworzenie zachęt dla przedsiębiorców do porzucenia starych technologii na rzecz nowych takich jak IoT.
  • Popularyzacja wiedzy na temat możliwości rozwoju firmy poprzez wdrożenia oparte na IoT.
  • Zdefiniowanie barier technologicznych, legislacyjnych i ekonomicznych do rozwoju IoT i praca nad ich zniesieniem.
  • Analiza potrzeb polskiej gospodarki związanych z IoT i wskazanie konkretnych rozwiązań, które powinny być wdrożone na szczeblu ministerstwa i rządu.
  • Opracowanie raportu i materiałów edukacyjnych w zakresie IoT.

Kolejne spotkanie Grupy planowane jest na drugą połowę września.

Reklama

Komentarze

    Reklama