Reklama

Polityka i prawo

Nowelizacja Kodeksu wyborczego. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

W poniedziałek do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który zakłada utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców. Celem ma być zlikwidowanie dotychczasowych problemów, które pojawiały się, kiedy np. wyborcy dopisywali się na ostatnią chwilę do spisu na głosowanie.

Reklama

Autorzy projektu zaznaczyli, że nie wprowadza on zmian w zakresie zasad prawa wyborczego, a zmiany dotyczą jedynie "niezbędnego zakresu przepisów w celu umożliwienia przetwarzania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców i obsługi wyborców z wykorzystaniem tego rejestru".

Reklama

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, obecna decentralizacja rozwiązań (blisko 2,5 tys. baz danych o wyborcach) generuje liczne problemy z organizacją wyborów, w związku z uprawnieniami wyborców m.in. do możliwości wyboru miejsca głosowania.

Konieczność przekazywania zawiadomień między gminami o zmianach miejsca głosowania wyborców wymaga bardzo dużego zaangażowania urzędników samorządowych w proces dopisywania oraz skreślania wyborców ze spisów wyborców przed wyborami, a także powiadamiania wyborców o dokonanych czynnościach. Wiąże się to się także z ryzykiem figurowania danego wyborcy w więcej niż jednym rejestrze lub spisie wyborców. Rozproszenie informacji utrudnia również – jak zaznaczono - proces organizacji wyborów za granicą.

Reklama

Czytaj też

Centralny Rejestr Wyborców - korzyści

Remedium na powyższe problemy - oceniono w uzasadnieniu - jest budowa Centralnego Rejestru Wyborców. Dodano, że daje on wiele korzyści, w tym jednolite rozwiązanie informatyczne dla wszystkich gmin przy organizacji wyborów, każdy wyborca jest ujęty w jednym rejestrze w konkretnym obwodzie i okręgu; dostęp i obsługa Centralnego Rejestru Wyborców przez gminy oraz organów wyborczych w trybie rzeczywistym.

Ponadto - dodano - integracja z rejestrem PESEL jako rejestrem referencyjnym spowoduje automatyczne dopisanie wyborcy do obwodu głosowania na podstawie adresu zameldowania.

Wprowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców ma spowodować też brak konieczności wzajemnego zawiadamiania się gmin o ujęciu wyborcy w obwodzie według miejsca zamieszkania. To z kolei eliminuje ryzyko podwójnego figurowania wyborcy w dwóch miejscach i obniża koszty obsługi wyborów, a także spowoduje "odmiejscowienie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania".

Centralny Rejestr Wyborców wejdzie w skład Systemu Rejestrów Państwowych, w skład którego wchodzą: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Rejestr Danych Kontaktowych, Centralny Rejestr Sprzeciwów, System Odznaczeń Państwowych oraz Rejestr Dokumentów Paszportowych.

Więcej o projekcie pisaliśmy w tym materiale.

Czytaj też

/PAP/NB

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Komentarze