Reklama

Polityka i prawo

Ministerstwo przygotowuje się do wprowadzenia 5G. Kolejne rozporządzenie Ministra Cyfryzacji

CreepCreep / pixabay
CreepCreep / pixabay

Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski, podpisał rozporządzenie sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego. Rozporządzenie wejdzie w życie w listopadzie.

Rozporządzenie zostało wprowadzone na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, szczegółowo określa:

  • szczegółowy zakres przekazywanych informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, zwanych dalej „informacjami”;
  • elektroniczny format przekazywania informacji;
  • wzory formularzy służących do przekazywania informacji Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez podmioty, o których mowa w art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą”, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania.

Rozporządzenie szczegółowo określa również informacje w zakresie lokalizacji i przebiegu, rodzaju oraz aktualnego stanu a także sposobu użytkowania i danych kontaktowanych w sprawie dostępu infrastruktury technicznej lub kanałach technologicznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama