Reklama

Polityka i prawo

Jaki jest poziom wykluczenia cyfrowego w Polsce?

Fot. pixnio.com/Domena publiczna
Fot. pixnio.com/Domena publiczna

Grupa posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy skierowała do szefa resortu cyfryzacji Marka Zagórskiego interpelacje w sprawie wykluczenia cyfrowego w Polsce. Posłowie powołali się na dane Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z którymi w 2019 roku 86,7% polskich gospodarstw posiada dostęp do Internetu, jednak tylko 40,4% z korzystających używa go do korzystania z usług administracji publicznej.

W opinii posłów wnioskodawców dane te sugerują niewłaściwy sposób rozporządzania środkami publicznymi, które powinny zapewniać powszechny i jednakowy dostęp do usług publicznych. Wskazują jednocześnie na prawdopodobne przyczyny niekorzystania z usług internetowych, do których zaliczyli brak umiejętności posługiwania się Internetem, brak posiadania dostępu do Internetu ze względu na wysokie koszty łącza.

W odpowiedzi Marek Zagórski, w pierwszej kolejności odniósł się do wskazanych posłów o niską popularność korzystania z administracji za pomocą Internetu. Jak wskazał szef resortu z usług e-administracji korzystało 40% obywateli (2019 r.), co jest przejawem wzrostu zainteresowania elektroniczną formą kontaktu z administracją publiczną, bowiem rok wcześniej (w 2018 roku) odsetek ten wyniósł 35%. 

W ramach odpowiedzi na szereg pytań posłów odnośnie pomysłów ministerstwa na zwiększenie ilości gospodarstw z stabilnym połączeniem internetowym również dla tych osób, które nie są w stanie sobie na nie pozwolić z powodów finansowych szef resortu wskazał, że Ministerstwo Cyfryzacji pełni strategiczny nadzór nad realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jak podkreślił to właśnie w ramach tego projektu wspierane są m.in. projekty budowy nowoczesnych sieci szerokopasmowych, realizowane na obszarach wiejskich i oddalonych, na których operatorzy telekomunikacyjni nie przeprowadziliby inwestycji w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną z uwagi na długotrwały brak rentowności takich inwestycji. Minister Zagórski wskazał również, że dane ministerstwa wskazują, że już ponad 300 tys. gospodarstw domowych uzyskało dostęp do szybkiego internetu dzięki tym środkom.

Posłowie zapytali również o akcje świadomości społecznej, które mają przyczynić się do zmniejszenia poziomu Wykluczenia Cyfrowego w Polsce. Jak wskazał minister, resort wraz z Państwowym Instytutem Badawczym NASK prowadzi od drugiej połowy 2017 r. kampanię zachęcającą osoby dojrzałe (w wieku 45+) do korzystania z internetu w zakresie załatwiania spraw prywatnych oraz publicznych. Kampania jest skierowana do tej właśnie grupy osób ze względu na fakt, że odsetek osób wykluczonych cyfrowo lub osób o niskich kompetencjach cyfrowych wśród tej grupy jest największy – wskazał szef resortu w odpowiedzi, jednocześnie podkreślając, że będzie ona trwała przynajmniej do końca 2020 roku.

Komentarze