Reklama

Polityka i prawo

Internetowe Konto Pacjenta - ustawa trafiła do Sejmu

Fot: Pixbay/Free-Photos
Fot: Pixbay/Free-Photos

W dniu dzisiejszym przed Sejmową Komisją Zdrowia odbyło się  pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ustawa zakłada wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta (IKP), dostępu pacjenta do usług w ramach Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) oraz integrację ZIP z IKP. Dokument ten reguluje także minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów teleinformatycznych usługodawców prowadzących rejestry medyczne. 

Przedmiotowy projekt ustawy wprowadza zmiany w dokumencie z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Podstawowa zmiana dotyczy uregulowania prawnego IKP. Ma to być jeden z modułów Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Ministerstwo Zdrowia określa tą platformę jako Platforma P1. W Platformie P1 przetwarzane są natomiast dane pacjenta pochodzące z systemów: Informacji Medycznej tzw. SIM oraz Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia tzw. RUM-NFZ. 

Konto IKP ma pozwolić pacjentowi na dostęp do szerokiego spektrum informacji medycznych związanych z świadczoną opieką medyczną. Ma to być dostęp do informacji o receptach refundowanych, wysokości środków publicznych wydatkowanych na udzielone świadczenia medyczne, listach osób oczekujących na świadczenie, skierowaniach, zleceniach na wyroby medyczne, deklaracjach wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo konto pozwoli na dostęp do informacji o prawie do świadczeń, składaniu oświadczeń, wyrażaniu zgód na realizację świadczeń czy dostępu do informacji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Ustawa określa także minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów teleinformatycznych usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne. Minimalne wymagania umieszczone będę w Biuletynie Informacji Publicznej, a usługodawcy prowadzący rejestry medyczne będą zobowiązani do zapewnienia zgodności systemów z wymaganiami w terminie do 9 miesięcy. Wymagania mają być także konsultowane z usługodawcami. Głównym celem tej regulacji ma być ujednolicenie systemów i odejście od indywidualnych rozwiązań dla poszczególnych podmiotów. Zadanie to będzie głównym wyzwaniem dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które będzie miało za zadania wdrożyć rekomendacje interoperacyjności wydane przez Radę Interoperacyjności. 

Docelowo Internetowe Konto Pacjenta ma nie tylko dać dostęp do szczegółowych informacji, ale także informować pacjenta poprzez SMS czy e-mail o wynikach badań czy terminach wizyt. Na dzień dzisiejszy zadanie to wydaje się mocno skomplikowane. Problemem może być nie tylko integracja i udostępnianie danych pomiędzy bazami IKP, SIM oraz NFZ, ale taże samo podejście usługodawców czy podmiotów jak np. apteki, które otrzymają uprawnienia do zgłaszania podłączenia do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Ustawa nadaje też uprawnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu co do zarządzania danymi w systemach. 

Ciekawą funkcją IKP ma być także możliwość udzielenia informacji pacjentowi o wysokości kosztów poniesionych na poszczególne zabiegi czy leczenie. Do tego celu, obowiązujący aktualnie System Monitorowania Kosztów Leczenia zmieni administratora z Ministra Zdrowia na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Reklama

Komentarze

    Reklama