Reklama

Polityka i prawo

Huawei: Polska z potencjałem na rozwój innowacyjnych technologii

Fot. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/flickr
Fot. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland/flickr

Inteligentna komunikacja wspierana przez sztuczną inteligencję zaczyna wywierać znaczący wpływ na gospodarkę cyfrową i jest punktem zwrotnym transformacji cyfrowej - to jeden z głównych wniosków płynących z nowego raportu Huawei. Kluczowy jest fakt, że kraje z indeksem GCI powyżej 65 punktów, które inwestowały w inteligentną komunikację, mogą oczekiwać, iż ich PKB zwiększy się o ponad 1%. Polska uzyskała 51 punktów i wśród krajów badanych przez Huawei zajęła 36 miejsce.

Raport  Global Connectivity Index 2019 (CGI) podkreśla rolę sztucznej inteligencji jako jednej z czterech kluczowych technologii wspomagających „inteligentną komunikację”. AI, sieci szerokopasmowe, chmura i Internet rzeczy stają się istotnymi katalizatorami wzrostu gospodarczego. Jednocześnie z raportu wynika, że w erze dominacji sztucznej inteligencji sukces zależy od zdolności do współpracy w skali globalnej.

Mocne i słabe strony Polski

W tegorocznym zestawieniu Polska uzyskała 51 punktów (v. 50 punktów w 2018 roku), co przełożyło się na 36 pozycję (v. 34 miejsce w 2018 roku) pośród 79 badanych państw. Polska otrzymała najwyższy możliwy wynik w zakresie mobilnego internetu szerokopasmowego i przez ostatni rok wykazała poprawę zarówno w obszarze nasycenia rynku smartfonami, jak i inwestycji w technologie 4G. Jednak w stosunku do poprzedniego badania spadła dostępność do stacjonarnego Internetu szerokopasmowego. W innych kategoriach Polska pozycjonowana jest jako tzw. middling performer, z wynikami plasującymi się powyżej średniej globalnej.

Raport CGI 2019 wymieniając mocne strony naszego kraju wskazuje, że pojawienie się i rozwój zaawansowanych technologii mógłby być celem dla Polski w dalszym rozwoju sektora ICT. Ważne jest, aby Warszawa przyciągnęła do siebie więcej firm telekomunikacyjnych, które będą mogły oferować usługi klientom. CGI 2019 prognozuje, że małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w całym kraju będą stosować zaawansowane technologie w celu maksymalizacji zysków i usprawnienia działalności. Główne obszary, na które powinno się zwrócić w Polsce uwagę, to rozwój infrastruktury cyfrowej w erze 5G, wspólne inwestycje w technologie takie jak IoT, blockchain i AI, a także pogłębienie partnerstwa strategicznego i taktycznego w celu zwalczania zagrożeń cybernetycznych oraz walki z dezinformacją.

Autorzy raportu Huawei Global Connectivity Index 2019 zauważają, że w Polsce konieczne będzie podjęcie bardziej skoordynowanych działań w celu zapewnienia odpowiednich regulacji, które popchną dalej rozwój 5G.

Nowy punkt zwrotny dla narodowej transformacji cyfrowej

W 2016 r. raport GCI zidentyfikował punkt zwrotny dla rynków wschodzących. Wskazał, że w krajach rozwijających się, w których indeks CGI przekroczy 35 punktów, wszelkie inwestycje w infrastrukturę informacyjno-komunikacyjną będą miały efekt mnożnika PKB. Tegoroczny Global Connectivity Index 2019 wykazał, że stymulujący efekt punktu przegięcia jest również punktem zwrotnym dla liderów cyfrowego rozwoju gospodarczego znajdujących się na szczycie Krzywej S indeksu GCI. Dla krajów, które w indeksie CGI osiągnęły wynik ponad 65 punktów, Krzywa S ponownie zaczyna zmieniać swoje nachylenie. Wszystkie te kraje wchodzą w nowy cykl wzrostu. Badania wykazały, że państwa o najwyższych indeksach GCI, dzięki efektywnemu wykorzystaniu inteligentnej łączności, mogą mieć nawet 2,4-razy wyższe tempo wzrostu gospodarczego niż w innych krajach.

Potencjał drzemiący w sztucznej inteligencji może stymulować wzrost gospodarczy

Inteligentna Łączność może przynieść korzyści nie tylko gospodarkom rozwiniętym. GCI 2019 stwierdza, że państwa znajdujące się na każdym poziomie rozwoju cyfrowego mają dostęp do „pozytywnego potencjału AI" jako stymulatora PKB, gdy tylko sztuczna inteligencja zacznie być wykorzystywana przez przemysł i organizacje.

Nawet dla liderów rynku, takich jak Japonia i USA, którzy mają wiodącą infrastrukturę ICT, potencjał sztucznej inteligencji dopiero zaczął być wykorzystywany. Państwa w grupach Adopters i Starters takie jak Chiny, Malezja, Indie, Filipiny i Hiszpania, również nie czekają i wdrażają technologie sztucznej inteligencji tak szybko, jak to możliwe.

Wspieranie inteligentnej łączności dzięki współpracy globalnej

GCI 2019 pokazuje, że kraje należące do grup Starters i Adopters mogą stymulować zwiększenie swojego sukcesu gospodarczego poprzez współpracę globalną. Ponieważ Inteligentna Łączność opiera się na rozwoju globalnych ekosystemów, GCI 2019 identyfikuje pięć grup podmiotów, które mogą współpracować w różnych dziedzinach w celu pokonania barier i osiągnięcia szybkich wyników biznesowych. Są to decydenci, naukowcy, analitycy danych, firmy z branży ICT  i użytkownicy końcowi.

Niezależnie od poziomu rozwoju cyfrowego danego kraju, decydenci polityczni muszą obiektywnie przyjrzeć się mocnym stronom swojej gospodarki narodowej i określić, w jaki sposób mogą dopasować się do ekosystemu inteligentnej łączności i czerpać z niego zyski.

„Widzimy, że połączenie 5G, AI i chmury na nowo zdefiniowało łączność", powiedział Kevin Zhang, dyrektor generalny Huawei ICT Infrastructure. „Inteligentna łączność przyspiesza rozwój gospodarki cyfrowej, dlatego rządy i liderzy branżowi w krajach należących do grup Starters i Adopters powinni przyjąć nowe technologie, nadać priorytet pracy nad krajowymi planami transformacji cyfrowej i czerpać korzyści ze współpracy globalnej. W międzyczasie zdaliśmy sobie również sprawę, że inteligentna łączność może być odpowiedzią na wiele najbardziej skomplikowanych i głęboko zakorzenionych wyzwań społecznych, takich jak zmiany klimatyczne czy rozwarstwienie społeczne. Huawei dokłada wszelkich starań, aby technologia, aplikacje i umiejętności były dostępne dla każdego, a inteligentna łączność przyniosła korzyści każdej osobie, domowi i organizacji”.

Global Connectivity Index 2019 dostarcza użytecznych informacji na temat tego, w jaki sposób decydenci polityczni i zainteresowane podmioty gospodarcze mogą pracować nad odniesieniem sukcesu w gospodarce cyfrowej. 79 krajów ocenianych przez GCI 2019 odpowiada za generowanie 95% światowego PKB i obejmuje 84% światowej populacji.

Informacja prasowa Huawei

Komentarze