Reklama

Polityka i prawo

Huawei przynosi Europie miliardowe korzyści gospodarcze

Fot. Images Money/flickr
Fot. Images Money/flickr

Huawei dzięki swojej działalności w 2018 roku zwiększył łącznie europejskie PKB o 12,8 mld euro oraz zapewnił 169 700 miejsc pracy - wynika z najnowszego badania Oxford Economics. 

Bezpośredni wkład Huawei w europejskie PKB w 2018 roku wyniósł 2,5 mld euro i był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2014, co w ujęciu realnym oznacza roczny wzrost w wysokości 19%. W tym samym okresie łączne zatrudnienie wspierane przez chińską markę wzrastało średnio o 13% rocznie, a łączne dochody podatkowe generowane przez technologicznego giganta o 17% rocznie.

„Komisja Europejska chce zapewnić Unii niezależność cyfrową, tworząc na całym kontynencie silny ekosystem technologiczny. Ten raport wyraźnie pokazuje, że Huawei znajduje się w czołówce firm wprowadzających innowacje w zakresie produktów i usług, które pomagają UE w realizacji jej celów" - powiedział Abraham Liu, główny przedstawiciel Huawei w instytucjach UE.

Ważny partner dla europejskich przedsiębiorstw

Huawei należy do grona wiodących firm, które pomagają w realizacji celów UE poprzez budowanie szybkich i niezawodnych sieci wspólnie ze wszystkimi głównymi europejskimi operatorami oraz inwestując w badania i rozwój. Ośrodki badawcze Huawei ulokowane na terenie europejskich państw oraz programy badawcze prowadzone na uniwersytetach, obejmujące swoim zakresem szeroki wachlarz zagadnień, od technologii bezprzewodowych po technologie optyczne, przetwarzanie danych w chmurze i badania nad nowymi materiałami, pomagają europejskiemu przemysłowi osiągnąć przewagę w tych dziedzinach.

Oxford Economics zmierzył całościowy wpływ Huawei na gospodarkę europejską pod kątem jego wkładu w europejskie PKB, zapotrzebowania na miejsca pracy na całym kontynencie oraz generowanych przez koncern wpływów podatkowych.

Podział wpływów Huawei na gospodarkę europejską

W badaniu stwierdzono, że w 2018 roku Huawei ogółem wniósł 12,8 mld euro wkładu w PKB Europy, na co składa się:

  • Bezpośredni wkład Huawei w wysokości 2,5 mld euro, wynikający z wydatków operacyjnych poniesionych przez Huawei na terenie UE, Islandii, Norwegii i Szwajcarii.
  • Pośredni wkład w wysokości 5,4 mld euro w całym łańcuchu dostaw, poprzez nabywanie towarów i usług od dostawców z 12 państw europejskich, od których chiński gigant kupuje najwięcej.
  • Wkład indukowany w wysokości 4,9 mld euro, uwzględniający szersze korzyści gospodarcze wynikające z wypłacania wynagrodzeń (przez Huawei oraz firmy działające w jego łańcuchu dostaw) na rzecz pracowników, którzy następnie wydają swoje zarobki na handel detaliczny, rozrywkę i inne cele. Obejmuje to również pobudzanie aktywności gospodarczej w poszczególnych punktach łańcucha dostaw.

W 2018 roku poprzez te trzy kanały oddziaływania chińska marka utrzymywała w Europie łącznie 169 700 miejsc pracy. Składa się na to między innymi 13 300 stałych pracowników i pracowników kontraktowych w europejskich oddziałach Huawei oraz kolejne 80 300 miejsc pracy w europejskich firmach składających się na światowy łańcuch dostaw koncernu.

Komentarze