Reklama

Polityka i prawo

Europol zwiększa zdolności walki z cyberprzestępczością w obszarze finansów

fot. europol.europa.eu
fot. europol.europa.eu

Europol zwiększa zdolności do walki z cyberprzestępczością w obszarze finansowym. Europejskie Centrum Cyberprzestępczości działające w ramach Europolu podpisało porozumienie (Memorandum of Understanding) z globalną organizacją non-profit, pracującej na rzecz zmniejszenia ryzyka w obszarze cyber. Współpraca ma na celu  promowanie międzynarodowej współpracy na rzecz wykrywania, zapobiegania i ograniczania cybeprzestępczości poprzez wymianę informacji.

Porozumienie podpisane pomiędzy The Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) a Europejskim Centrum Cyberprzestępczości (EC3), zakłada ułatwienie i wzmocnienie działań na rzecz zwalczania cyberprzestępczości w europejskim sektorze usług finansowych. Partnerstwo, jak czytamy w oficjalnym komunikacie Europolu, jest wynikiem konieczności zwiększenia zdolności na rzecz zwalczania coraz bardziej wyrafinowanych ataków, które dotykają jednocześnie wiele krajów. Celem porozumienia jest promowanie międzynarodowej współpracy na rzecz wykrywania, zapobiegania i ograniczania cybeprzestępczości poprzez wymianę informacji. Dodatkowo umowa zakłada również edukację, ćwiczenia szkoleniowe oraz szczyty informacyjne.

„Cyberprzestępcy coraz częściej koncentrują się na uderzenia w usługi i instytucje  finansowe kosztem obywateli oraz biznesu działajacego na terenie UE” - powiedział Steven Wilson, szef EC3. „Kluczowe znaczenie ma zaproszenie do wspólnego stołu w celu poprawy odpowiedzi (na tego typu zagrożenia - przyp. red.). Niniejsze porozumienie z FS-ISAC tworzy platformę, która pozwala nam tego dokonać” - kontynuuje wypowiedź w komunikacie.

Organizacja już teraz współpracuje z EC3, jest również członkiem Grupy Doradczej ds. Usług Finansowych, inicjatywy partnerstwa publiczno-prywatnego, która stanowi platformę dla podmiotów świadczących usługi finansowe oraz organów ścigania działającej na rzecz wymiany informacji kampanii informacyjnych oraz wspólnych działań w tym zakresie.

„Przyspieszona globalna digitalizacja w połączeniu z rosnącym wyrafinowaniem cyberprzestępców wymaga bardziej skoordynowanego podejścia zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego”, powiedział Ray Irving, dyrektor zarządzający FS-ISAC. „Dzięki współpracy sieci peer-to-peer, FS-ISAC i EC3 umożliwiają wymianę danych wywiadowczych w celu lepszej ochrony globalnego systemu finansowego.” – czytamy w komunikacie.

Europejskie Centrum Cyberprzestępczości (EC3) pracujące w ramach Europolu zostało utworzone w 2013 roku w celu ścigania przestępstw popełnianych online.

Reklama

Komentarze

    Reklama