Reklama

Cyberbezpieczeństwo

Szykują się duże zmiany w kształceniu przyszłych cyberkadr. Startuje program Cyber Mil 2.0

Autor. FLY:D. Unsplash/ Domena publiczna

Po trzech latach od ogłoszenia programu Cyber.Mil.PL, który zakładał wzbogacenie oferty edukacyjnej w Polsce w zakresie cyberbezpieczeństwa, rusza program Cyber.Mil. 2.0, który przewiduje działania, w celu zwiększenia sprawności Polski w zakresie ochrony cyberprzestrzeni. Czy tym samym w kraju przybędzie cyberspecjalistów?

Reklama

3 lata temu, dokładnie 5 lutego 2019 r., minister obrony Mariusz Błaszczak ogłaszał program podniesienia kompetencji kadr w zakresie cyberbezpieczeństwa. Również w 2019 roku podjęto decyzję o utworzeniu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także o postawieniu na edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa, a kilka dni temu - dokładnie w Dzień Bezpiecznego Internetu - ogłoszono utworzenie Dowództwa Komponentu WOC.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Podczas konferencji prasowej Tomasz Zdzikot, przewodniczący Zespołu Doradców Społecznych MON ds. Cyberbezpieczeństwa i prezes Poczty Polskiej wśród zrealizowanych projektów w zakresie cyberedukacji wymienił: podniesienie limitów przyjęć na studia wojskowe; powołanie wojskowego Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podoficerskiej Informatyki i Łączności, rozbudowy Legii Akademickiej o komponent cyber, utworzenie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni; studiów MBA czy Państwowego Instytytu Badawczego – Wojskowego Instytutu Łączności.

„W ubiegłym roku rozpoczęły się prace nad kolejną edycją tego programu, nad programem Cyber Mil 2.0. Wykorzystując potencjał naukowców; ekspertów z resortu obrony narodowej; z resortowych uczelni wyższych; instytutów badawczych, a także osób na co dzień operacyjnie zajmujących się cyberbezpieczeństwem, w MON rozważano w toku prac przeszło 100 projektów. Te projekty w perspektywie kolejnych 3 lat będą konsekwentnie wdrażane i prezentowane publicznie” – zapowiedział Tomasz Zdzikot.

Jakie działania obejmie Cyber Mil 2.0?

Program Cyber Mil 2.0 ma być realizowany w ramach pięciu filarów, skupiających się na rozwoju umiejętności i wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa. „(Cele) są w dużej mierze zbieżne z tym, co było wcześniej, rozpoczynamy od koncepcji związanej z budową i rozbudową struktur oraz infrastruktury cyberbezpieczeństwa: edukacja, szkolenia i trening, aktywna rezerwa i rekturacja przyszłych żołnierzy, budowa silnej pozycji międzynarodowej, pozyskiwanie i tworzenie narzędzi służących do pełnego spektrum działań w cyberprzestrzeni. Jednym z najważniejszych projektów powinno być utworzenie resortowego Centrum Połączonych Operacji w Cyberprzestrzeni. Złożoność cyberprzestrzeni jako domeny i jej zmienność powoduje, że współpraca i koordynacja działań między resortowymi instytucjami podlegającymi ministrowi (Mariuszowi Błaszczakowi – red.) jest konieczna. Przy Dowództwie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni zostanie stworzona formuła współpracy pomiędzy dowództwem, NCBC, CSIRT MON, a także wojskowymi służbami specjalnymi, Żadarmerią Wojskową czy osobami odpowiedzialnymi za badania i rozwój oraz szkolenia. To projekt gotowy do realizacji" - ocenił Tomasz Zdzikot.

Dodał, że planowana jest także rozbudowa i stworzenie największego w Europie cyberpoligonu, na którym będą mogli szkolić się i podnosić swoje kompetencje nie tylko żołnierze, eksperci resortu obrony narodowej, ale także ci, którzy są zaangażowani chociażby w zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

"W kampusie Wojskowej Akademii Technicznej powstanie także nowoczesny budynek – dla Wydziału Cybernetyki, a także dla Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, a w kampusie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – nowy obiekt przeznaczony dla dowództwa wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz Centrum Połączonych Operacji w Cyberprzestrzeni" - zdradził przewodniczący Zespołu Doradców Społecznych MON ds. Cyberbezpieczeństwa.

Akademia Cyber Mil, Cyberpark Technologiczny, stawianie na e-sport

W zakresie edukacji i rozwoju w cyberprzestrzeni jednym z projektów ma być Akademia Cyber Mil. „Program będzie przeznaczony dla uczelni wyższych z mniejszych ośrodków miejskich, które w swojej ofercie już posiadają lub będą związane z cyberprzestrzenią na wzór programu >>Cyber Mil z Klasą<<. Otrzymają one wsparcie merytoryczne, dydaktyczne, rozwojowe, umożliwi to studentom kontynuowanie kariery w ramach struktur MON i Wojska Polskiego. W tym roku ruszą jeszcze studia Executive DBA - pierwsze tego typu studia w Polsce przeznaczone dla osób rozwijających swoje kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa” - usłyszeliśmy podczas konferencji.

Planowane ma być również utworzenie wojskowego Cyberparku Technologicznego, który ma być połączeniem świata nauki, a także sektorem gospodarczym, zwłaszcza sektorem obronnym. „Niezwykle ważnym wyzwaniem jest także zagospodarowanie rezerwy, osób, które posiadają stosowne kompetencje, zarówno po odejściu ze służby wojskowej powinny być zaangażowane do podnoszenia naszych zdolności w cyberprzestrzeni" - ocenił Tomasz Zdzikot.

Planowane ma być również nawiązanie współpracy z branżą e-sportową i stworzenie wojskowej ligii CTF (Capture The Flag), która umożliwi współzawodnictwo i podnoszenie kompetencji studentom wojskowych kierunków czy uczniom wojskowych klas z programu „Cyber Mil z Klasą”.

Jak informowaliśmy na łamach CyberDefence24.pl , zakończony został pierwszy trzyletni etap prowadzonego w resorcie obrony narodowej i siłach zbrojnych programu Cyber Mil Pl. W latach 2019 – 2022 nastąpiła pod skrzydłami Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCBC) konsolidacja instytucji i jednostek odpowiedzialnych za kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i informatyką w siłach zbrojnych i resorcie obrony narodowej.

W ministerstwie w 2021 roku powołano departament cyberbezpieczeństwa. Kolejnym etapem formowania Wojsk Obrony Cyberbezpieczeństwa było powołanie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które powstawało przy NCBC. Przyjęto założenie, że obie struktury – NCBC i WOC – funkcjonują wspierając swoje działania. Ma to być rozwiązanie na wzór amerykański, gdzie dowódca US Cyber Command jest równocześnie dyrektorem agencji NSA.

YouTube cover video

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama

Komentarze (1)

  1. neon

    Czyżby wersja 1.0 była tak wielkim sukcesem ze postanowiono po trzech latach zastąpić ja wersja 2.0?

Reklama