Reklama

Cyberbezpieczeństwo

Partnerstwo Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa z IBM Polska. Chodzi o szkolenia

Autor. ECSC/ materiały prasowe

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa podpisało umowę partnerską z IBM Polska. Chodzi o współpracę w zakresie szkoleń w cyberbezpieczeństwie i poprawę jakości kształcenia.

Reklama

Współdziałanie Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa z IBM Polska zakłada realizację kilku zasadniczych celów. Jednym z nich jest podnoszenie świadomości zagrożeń, metod ataków w cyberprzestrzeni oraz prawnych, organizacyjnych, a także technicznych umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Umowa partnerska z IBM ma pozwolić na wzajemne udostępnianie materiałów szkoleniowych (w tym również multimedialnych) oraz wymianę informacji o ścieżkach szkoleniowych, które ułatwią proces stopniowego budowania kompetencji i zwiększania kwalifikacji użytkowników oraz personelu odpowiadającego za cyberbezpieczeństwo podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

"Nawiązana współpraca umożliwi wzajemne wsparcie w organizacji szkoleń i treningów związanych z tematyką identyfikacji podatności i zagrożeń oraz wypracowanie metod zgłaszania i obsługi incydentów, konfiguracji urządzeń, oprogramowania i usług w sposób maksymalizujący skuteczność mechanizmów zabezpieczających" - informuje ECSC.

Dzięki tego typu partnerstwom, ECSC może podnosić umiejętności cyberżołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej.

/Na podst. informacji prasowej

Czytaj też

Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture.

Reklama

Komentarze

    Reklama