Reklama

Armia i Służby

ECSC nawiązuje współpracę z operatorami usług kluczowych krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

fot. ECSC/ materiały prasowe
fot. ECSC/ materiały prasowe

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa podpisało porozumienia o współpracy z PKO Bankiem Polskim oraz PGE Systemy S.A. – należącymi do grupy operatorów infrastruktury krytycznej naszego kraju. W ten sposób ma umocnić się współpraca pomiędzy podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ma na celu m. in. zapewnienie efektywnego systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego na poziomie krajowym, a w szczególności: niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych oraz osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych służących do świadczenia tych usług.

Rozwijanie umiejętności w tym zakresie ma być szczególnie istotne w przypadku zagrożenia cyberbezpieczeństwa, powodującego konieczność działań obronnych. Aby prowadzić do rozwoju narzędzi służących budowaniu zdolności zapewnienia cyberbezpieczeństwa, konieczne jest współdziałanie operatorów usług kluczowych krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

„Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz cyberbezpieczeństwa RP, jako Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa zapraszamy do wspólnych szkoleń podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Dzisiejsze umowy partnerskie to wstęp do szeregu przedsięwzięć, które pozwolą nam na opracowanie schematów wspólnego działania.” – zapowiedział dyrektor ECSC, Paweł Dziuba.

Porozumienie w celu podnoszenia kompetencji 

W kontekście tej ustawy podejmowane są kroki, których celem ma być współdziałanie w obszarach, które są przedmiotem wspomnianych porozumień. Mowa o podnoszeniu kompetencji podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie świadomości zagrożeń, metod ataków w cyberprzestrzeni oraz prawnych, organizacyjnych i technicznych umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych. Potrzebna jest także wymiana informacji, doświadczeń i wiedzy w zakresie technik oraz rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Co istotne, zawierane porozumienia nie generują kosztów dla żadnej ze stron.

„Nasz zespół CERT jest członkiem międzynarodowego forum zrzeszającego zespoły reagujące – FIRST oraz należy do grupy roboczej europejskich zespołów reagujących – TERENA TF-CSIRT. W ramach naszego partnerstwa z ECSC będziemy mogli dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem zdobytym przy pracy nad ekosystemem bezpieczeństwa największego polskiego banku.” - powiedział dyrektor Biura Architektury i Usług Cyberbezpieczeństwa PKO Banku Polskiego Jakub Teska.

Dodatkowo, w dniach 1-2 grudnia br. zespoły cyberbezpieczeństwa wymienionych wcześniej operatorów znalazły się wśród uczestników CyberRANGE – warsztatów z zakresu cyberbezpieczeństwa, organizowanych w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze (1)

  1. WER

    Skąd się wziął ten pan Dziuba?