Reklama

Cyberbezpieczeństwo

#CyberMagazyn: Duńska walka w cyberprzestrzeni

Jak Dania walczy w cyberprzestrzeni?
Jak Dania walczy w cyberprzestrzeni?
Autor. Markus Winkler/ Unsplash

Duńska walka w cyberprzestrzeni ma wiele aspektów. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest to zmaganie się z cyberprzestępczością, która obejmuje działania takie jak hakowanie, kradzież tożsamości, phishing czy inne formy ataków. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej.

Codzienne zmagania w cyberprzestrzeni obejmują również obronę przed cyberatakami państwowymi, które mogą mieć na celu destabilizację infrastruktury krytycznej kraju - sieci energetyczne, systemy komunikacji czy instytucje finansowe. Takie ataki mogą pochodzić od różnych aktorów - w tym od państw ościennych, grup terrorystycznych czy nawet od jednostek działających na własną rękę.

Reklama

Manipulacja i dezinformacja

Dania musi również zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z dezinformacją i manipulacją w cyberprzestrzeni. W dobie mediów społecznościowych, informacje - prawdziwe czy fałszywe - mogą być rozpowszechniane z niewiarygodną prędkością, wpływając na opinie publiczną i kształtując dyskurs polityczny.

Wszystko to wymaga skoordynowanego i zdecydowanego podejścia. Dania jest dobrze przygotowana do podjęcia tych wyzwań. Jednak walka w cyberprzestrzeni to nieustający proces, który wymaga ciągłego dostosowywania się do zmieniających się zagrożeń i technologii. Dania współpracuje z innymi krajami w celu wzmocnienia swojej obrony cybernetycznej i zwalczania cyberprzestępczości. Międzynarodowa współpraca jest kluczowa dla skutecznej walki w cyberprzestrzeni.

Kraj skandynawski podejmuje różne inicjatywy, aby uczyć swoich obywateli na temat zagrożeń cybernetycznych i sposobów ich zwalczania. Obejmują one programy edukacyjne - możemy tutaj podać przykład programu magisterskiego z zakresu cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie w Aalborgu, który wyposaża studentów w umiejętności niezbędne do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z rosnącą liczbą ataków cybernetycznych.

Duńskie partie polityczne ogółem popierają silną strategię cyberbezpieczeństwa. W ciągu najbliższych kilku lat Dania planuje zainwestować co najmniej 1,5 miliarda DKK (202 miliony euro) w cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne.

Rząd duński przyjął Narodową Strategię dla Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Informacyjnego na lata 2022-2024 (obecnie władze pracują nad stworzeniem strategii na kolejne 2 lata), która ma na celu zwiększenie odporności technologicznej, zabezpieczenie ochrony krytycznych systemów ICT rządu oraz poprawę wiedzy i umiejętności mieszkańców, firm i władz. Podstawą są: solidna ochrona kluczowych funkcji społecznych, poprawa i priorytetowe traktowanie poziomów umiejętności i zarządzania, wzmocnienie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym oraz aktywne uczestnictwo w międzynarodowej walce z cyberzagrożeniami.

Czytaj też

Reklama

Duńskie Centrum Cyberbezpieczeństwa

Centrum Cyberbezpieczeństwa (CFCS) jest narodowym organem ds. bezpieczeństwa IT, usługą bezpieczeństwa sieci i narodowym centrum doskonałości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Misją Centrum jest doradzanie duńskim organom publicznym i prywatnym firmom, które wspierają funkcje niezbędne dla społeczeństwa, jak zapobiegać, przeciwdziałać i chronić się przed atakami cybernetycznymi.

Wśród najważniejszych zasad bezpieczeństwa, które każdy powinien znać jest: tworzenie silnych haseł, regularne aktualizowanie oprogramowania, ostrożność przy otwieraniu nieznanych linków lub załączników, korzystanie z sieci VPN podczas korzystania z publicznych sieci wifi, a także świadomość typowych schematów phishingowych i innego rodzaju cyberataków.

Dania oferuje również szereg szkoleń i certyfikacji z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia obejmują kluczowe koncepcje cyberbezpieczeństwa, takie jak ocena i zarządzanie ryzykiem, identyfikacja zagrożeń, zgodność, zarządzanie oraz ochrona aktywów informacyjnych. Dania podejmuje te i wiele innych inicjatyw, aby zapewnić by obywatele byli dobrze poinformowani i przygotowani do radzenia sobie z zagrożeniami cybernetycznymi. Jednak pamiętajmy, że edukacja w dziedzinie cyberbezpieczeństwa to proces ciągły, który wymaga stałego dostosowywania się do zmieniających się zagrożeń i technologii.

Czytaj też

Wojna z TikTokiem

Parlament duński wezwał w 2023 roku swoich prawodawców i pracowników do usunięcia aplikacji TikTok z telefonów służbowych – argumentując, że jest to środek zabezpieczający przed cyberatakiem, ponieważ - zdaniem duńskich władz - „istnieje ryzyko szpiegostwa”.

Aplikacja TikTok jest własnością chińskiej firmy ByteDance, spotyka się z coraz większą kontrolą ze strony Europy i USA pod kątem bezpieczeństwa i prywatności danych. Istnieją obawy, że TikTok może być wykorzystywany do promowania poglądów propekińskich lub do zbierania informacji o użytkownikach.

Wobec tego duński parlament podjął określone działania, po tym jak Centrum ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego stwierdziło, że istnieje bardzo duże ryzyko wykorzystania aplikacji do szpiegostwa na rzecz władz Chin.

Reklama

Polsko-duńskie możliwości współpracy

Ostatnie spotkanie polsko-duńskie dotyczące bezpieczeństwa miało miejsce na początku lutego. W spotkaniu uczestniczyli wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister obrony Danii Troels Lund Poulsen.

W czasie spotkania podpisano porozumienie o współpracy między resortami w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Podczas konferencji prasowej, polski minister obrony narodowej podkreślił, że podpisanie dokumentu o współpracy to bardzo ważna decyzja, bo poprzednie było jeszcze sprzed akcesji Polski do NATO. Rozmawiano o zacieśnieniu stosunków, a także o sytuacji bezpieczeństwa w obszarze Morza Bałtyckiego i rozmieszczonej na wybrzeżu infrastruktury krytycznej.

Porozumienie to otwiera nowe możliwości dla obu krajów, zwłaszcza w kontekście inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Unia Europejska zarezerwowała 1,6 mld euro na inwestycje w zdolności cyberbezpieczeństwa oraz na szeroko zakrojone wdrożenie w całej UE infrastruktury i narzędzi cyberbezpieczeństwa.

Współpraca Polski i Danii może przyczynić się do efektywnego wykorzystania tych środków, co z kolei przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obu krajów w cyberprzestrzeni.

Duńczycy są często atakowani informacyjnie. Dezinformacja w całym regionie nordyckim to często spotykane zjawisko. Głównie to Rosjanie i Chińczycy chcą wpływać na politykę państw regionu. Rosjanie chcą wzbudzać strach w społeczeństwie państw regionu Morza Bałtyckiego. Chińczycy mają inny cel – inwestycje. Dla nich ważne jest zdobycie zaufania i ukazanie wyłącznie swojego państwa w superlatywach.

Zarówno Polska, jak i Dania będą w najbliższych czasach atakowane przez te państwa w cyberprzestrzeni. Dla Rosji i Chin region bałtycki jest dobrym celem do działań w internecie. Kraje Morza Bałtyckiego powinny pomyśleć nad stworzeniem wspólnej strategii cybernetycznej na kolejne lata. Wszystko po to by móc się zabezpieczyć przed rosyjsko-chińskim wpływem.

Serwis CyberDefence24.pl otrzymał tytuł #DigitalEUAmbassador (Ambasadora polityki cyfrowej UE). Jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected].

Reklama

Komentarze

    Reklama